ИЗПЪКНАЛИ И ВДЛЪБНАТИ ЧЕТИРИЪгълниЦИ

5. клас

TCH

 

 Задача 1.  Как са разположени диагоналите на четириъгълника?

               Как е разположен четириъгълникът спрямо правите, минаващи през страните му?

               С преместване на върховете получи още няколко четириъгълника и провери и за тях.

  

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

      С плъзгача показвай правите, минаващи през страните на четириъгълника.

 

 

 Задача 2.  Намери лицето на четириъгълника.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com