правилен многоъгълник

6. клас

TCH

 

 Задача 1.  Движи плъзгачите и наблюдавай фигурите. Какво е общото между тях?

              

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Какво е другото име на правилния триъгълник? А на правилния четириъгълник?

Защо ромбът не е правилен четириъгълник? Защо правоъгълникът не е правилен четириъгълник?

 

 

 Задача 2.   Колко са диагоналите на правилен n-ъгълник за: n = 3; n = 4 ;  n = 5;   n = 6;   n = 7 ;  n = 8;   n = 9?

                  

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Открий закономерност и направи прогноза за  броя на диагоналите на правилен 20-ъгълник.