обиколка и лице на правилен многоъгълник

6. клас

TCH

 

 Задача 1.  Намери обиколката на правилния многоъгълник.

               Открий формула за обиколка на правилен n-ъгълник по дадена дължина на страната b.

    

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 Задача 2.  Намери лицето на правилния многоъгълник.

               Открий формула за лице на правилен n-ъгълник по дадена дължина на страната b и апотема а.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com