Звезди

6. клас

 

Има различни начини за получаване на звезди, тук ще откриеш един от тях.

Ще използваш върховете на правилен многоъгълник.

 

 Задача 1.  Построй звезда. Открий общо правило за построяване.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 2.  Наблюдавай звездите.

                Опитай се да откриеш кога звезда се получава с непрекъсната линия и кога от няколко фигури.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

Един начин за записване на звездите е (n; k), където n и k са използваните горе.

Звезда (5; 2) се нарича пентаграм.

Какво е другото име на звезда (4; 1)? А на (3; 1)? На (6; 1)?

 

 

 Задача 3.  Сравни звезди (6;2) и (6;4).

 

Построй  две звезди с различен запис, но еднакви по форма.

Направи предположение за още няколко такива двойки звезди. Обоснови.