дължина НА ОКРЪЖНОСТ

TCH

С линийка не можем за измерим дължината на окръжност.

В древността са намерили разнообразни начини за намирането й.

Някои можеш да пробваш тук.

 

 Задача 1.  

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

Частното на дължината на окръжност и нейния диаметър е едно и също число за всички окръжности.

Означава се с гръцката буква π (пи) и е безкрайна десетична дроб. Ето π до 100-я знак:

π 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679

Обикновено се използват приближенията:

π 3,14  или   π 22/7

 

Формулата за дължина на окръжност е:

 

C = πd

 

 

 Задача 2.  Намери дължината на окръжността. Потренирай.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 

 Задача 3.  Намери разликата на дължините на окръжности с радиуси:

               а) 3 ед. и 2 ед.; б) 4 ед. и 3 ед.; в) 5 ед. и 4 ед.; г) 6 ед. и 5 ед.; д) 7 ед. и 6 ед.; е) а ед. и а-1 ед.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Направи предположение за разликата на дължините на окръжности, ако разликата на радиусите им е k. Обоснови верността му.

 

Може ли мишка да мине под въже, равномерно отдалечено около екватора и с дължина, с 1 м по-голяма от дължината на екватора?

 

 

 

 Задача 4.  Какво е отношението на дължините на две окръжности, ако отношението на радиусите им е k?

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

Ето идеята на Архимед за намиране на дължина на окръжност.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

използвани са материали от

Bianco, T. & Ulm, V. (2010) (Eds.). Mathematics Education with Technology. Experiences in Europe. Augsburg: University of Augsburg.

ISBN 9783000326288