Полуокръжност

6 . клас

TCH

 

 

 Задача 1.  Сравни дължината на червената полуокръжност и сбора на дължините на сините полуокръжности.

                Направи хипотеза. Докажи.

              

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

      

 Задача 2.   Сравни дължината на червената полуокръжност и сбора на дължините на сините полуокръжности.

                Направи хипотеза. Докажи.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 

 Задача 3.   Сините полуокръжности са с равни диаметри.

                Сравни дължината на червената полуокръжност и сбора на дължините на сините полуокръжности.

                Направи хипотеза. Докажи.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 Задача 4.   Сравни дължинrтe на седемте криви.

                     Като използваш динамичния модел долу, състави задача с дължини на полуокръжности.

 

 

 

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com