ЛИЦЕ НА КРЪГ

TCH

 

Както за дължина на окръжност, така и за намиране на лице на кръг, в древността са използвали разнообразни начини.

Ето един от тях.

 

 Задача 1.  

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

формула за лице на кръг

 

S = πr

 

 

 Задача 2.  Намери лицето на кръга. Потренирай.

              

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 Задача 3.  Сравни лицата на сивите части на двата правоъгълника.

a)                                                                                          б)                

                                        

 

в)                                                                                            г)

                                                                        

 

 

 

 

 Задача 4.  Намери отношението на лицата на два кръга с радиуси:

               а) 2 ед. и 1 ед.; б) 4 ед. и 2 ед.; в) 6 ед. и 3 ед.; г) 8 ед. и 4 ед.; д)  2.а ед. и а ед.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

Направи предположение за отношението на лицата на два кръга, ако отношението на радиусите им е k. Провери верността му.

 

 

 Идеи, използвани в древността за намиране на лице на кръг и откриване на π

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

използвани са материали от

Bianco, T. & Ulm, V. (2010) (Eds.). Mathematics Education with Technology. Experiences in Europe. Augsburg: University of Augsburg.

ISBN 9783000326288