ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА СИСТЕМА

6. клас

 

 Задача 1.  В кои квадранти абсцисата на точката е положително число?

               В кои квадранти ординатата на точката е отрицателно число?

               Можеш да движиш точката M или да използваш координатните оси.

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

Потренирай!

 

 Задача 2.  

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 Задача 3.  

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com