Дължини на някои отсечки в Декартова координатна система

6. клас

 

 Задача 1.  

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

 

 Задача 2.  Намери дължината на отсечката.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Премести точки за следващ пример.

 

 

 Задача 3.  Намери дължината на отсечката.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Премести точки за следващ пример.