ос на симетрия

6. клас

 

 Задача 1.  

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Сравни координатите на точка и образа й при осева симетрия, когато ос е абсцисна или ординатна ос.

 

 Задача 2.  

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

Сравни лицата на фигура и образа й при осева симетрия.