Връзка между дроб и процент

 

 

 

1.  Запиши обикновената дроб с десетична дроб и с процент.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

За следващ пример мести плъзгачите.

 

2.  Колко процента от квадрата са в лилав цвят?

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

 

3. Състави задача, като използваш модела.

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com