коефициент на права пропорционалност

8.клас

TCH

 

 

С каква скорост се е движил велосипедистът, чието движение е показано с графиката?

 

 Задача 1.  Намерете коефициента на пропорционалност по дадената графика.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Използвайте и тази фигура, за да прецените как може де се намери коефициентът на пропорционалност по дадена графика.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 2.  Опишете с думи идеята, която е използвана тук за намиране на коефициента на пропорционалност.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 3.   

На фигурата са дадени графиките на движение на колоездач и пешеходец. Намерете за всеки от тях:

а) колко часа се е движил;     б) какъв път е изминал;      в) с каква скорост се е движил.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)