КВАДРАТНИ ЧИСЛА

4.КЛАС

TCH

 

 

 

 Задача 1.  Намерете лицето на квадрат с дължина на страната: а) 1 см; б) 2 см; в) 3 см; г) 4 см; ...; к) 10 см.

               Попълнете таблицата вдясно.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Числата 1, 4, 9, 16, 25, ... 100, ... в древността са наречени квадратни числа

(съобразихте ли от къде е наименованието?).

 

 

 Задача 2.  Открийте как се получава квадратно число от предходното.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 3.  Наблюдавайте и тук откритите закономерности.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 4.  А тук представянето на квадратните числа е чрез точки. Използва се броят на точките. Такова представяне са използвали в школата на Питагор.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)