квадратни числа

7. клас

TCH

 

 1, 4, 9, 16, 25,  ..., 81, 100, 121, 144, ... е редицата на квадратните числа.

Запишете квадратните числа от горния ред със степени.

 

 Задача 1.  Запишете с формула получаването на квадратно число от предходното.

                Започнете с първите няколко числа, за да откриете общия запис за n - то квадратно число.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now) Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 Задача 2.  Запишете с формула получаването на квадратно число  като сбор на последователни нечетни числа.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 3.  Разкрийте връзката между квадратните числа и формула за съкратено събиране.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)