окръжност. допирателни

8 клас

TCH

 

 Задача 1.  Сравнете дължината на радиуса с разстоянието на всяка от точките до центъра на окръжността.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

Точката A е вътрешна за k(O; r), когато OA < r.

Точката B  лежи върху k(O; r),  когато OA = r.

Точката C е външна за k(O; r),  когато OA > r.

 

 

 Задача 2.  Колко общи точки могат да имат права и окръжност?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Права, която има точно една обща точка с окръжност, се нарича допирателна към окръжността.

Права, която има две общи точки с окръжност, се нарича секуща на окръжността.

 

 Задача 2.   Сравнете дължината на радиуса r с разстоянието от центъра на окръжността до допирателна, до секуща и до права, която няма общи точки с окръжността. Формулирайте хипотеза.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 4.  Построени са допирателните от точка към окръжност. Формулирайте хипотези, свързани с ъгли и отсечки.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)