диаметри и хорди в окръжност

8 клас

TCH

 

При археологически разкопки е намерена част от чиния.

За да възстановите формата на чинията, ще Ви трябва малко математика.

Опитайте се да откриете закономерност (виж задача 1), която ще Ви помогне.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 1.  Построена е симетралата на хорда на окръжност. Формулирайте хипотеза.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Използвайте за възстановяване на чинията.

Сравнете Вашето решение с предложеното, като използване бутон за стъпките.