периферен ъгъл

8. клас

TCH

 

Ъгъл, върхът на който лежи на окръжност, едното рамо е допирателна,

а другото пресича окръжността, се нарича периферен ъгъл за окръжността.

 

 Задача 1.  Намерете връзка между мярката на периферен ъгъл и мярката на съответната му дъга.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Намерете връзка между мярката на периферен ъгъл и мярката на съответния му централен ъгъл.

 

 

 Задача 2.  Върху окръжност са избрани точки A, B и C  така, че    и  .

Ако t  е допирателната съм окръжността в точка C , а  a е права през C, успоредна на AB,

намерете ъгъла между t и a.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 3.  Две окръжности се допират външно в точка A. Права се допира до окръжностите в точки B и C.

Направете хипотеза за ъгъл BAC.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)