ОБИКОЛКА (ПЕРИМЕТЪР) НА ПРАВОЪГЪЛНИК

TCH

 

Колко метра въже са необходими за ограждане на игрално поле

с форма на правоъгълник с размери 5 м и 8 м?

 

Обиколката (периметърът) на един правоъгълник е сбор от дължините на четирите му страни и се означава с P.

 

 Задача 1.  Като използваш модела долу, намери обиколката на пет правоъгълника.

               Използвай плъзгачите за получаване на следващ правоъгълник.

 

               Опитай се за запишеш на колко е равна обиколката на правоъгълник с измерения a и b.

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 2.  Като използваш модела долу, намери обиколката на правоъгълник с измерения:

               а)  3 см и 5 см     б)  4 см и 8 см    в) 2 см и 6 см     г) 4 см и 9 см.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 3.  Намери обиколката на правоъгълника, ако страната на единичното квадратче е с дължина 1 см.

               Потренирай, като променяш измеренията с плъзгача.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 4.  

   Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)           

 

 Задача 5.  Намери обиколката на квадрат с дължина на страната а) 2 см   б) 4 см   в) 5 см  г)  8 см.

                   Запиши формула за намиране на обиколка на квадрат.

 

 Задача 6.  Сравни обиколките на правоъгълниците с измерения:

                а) 2 см  и 3 см     и    3 см и 2 см                        

                б) 7 см  и 4 см     и    4 см и 7 см                         

                в) 9 см  и 2 см     и    2 см и 9 см 

                г)  5 см  и 4 см     и    4 см и 5 см 

 

Формулирай хипотеза. Опитай се да я обосновеш.

 

 Задача 7.  Построй различните правоъгълници с обиколка 28 ед.

 

 

 Задача 8.  Правоъгълник има обиколка  22 см.

               Ако дължината на едната му страна е 3 см, намери дължината на другата му страна.