ПО СЛЕДИТЕ НА ПРАВАТА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

8. КЛАС

TCH

 

 

 

 Задача 1.  Постройте пет точки от графиката на правата пропорционалност y = 1,5 х .

                Направете прогноза за разположението на другите точки от графиката й.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 2.  Наблюдавайте графиката на права попорционалност, на която коефициентът е:

               а) положително число;                  б) отрицателно число.  

               През коя точка минава винаги графиката на правата попорционалност?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 3.  Сравнете графиките на правопопорционалности с коефициенти:

                а) 1 и -1;          б) 5 и -5 ;           в) 0,6 и -0,6                  

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 4.  Сравнете графиките на правопопорционалности с коефициенти:

                а) 1 ; 2 и 3 ;      б) 2 ; 4 и 5 ;     в) -1; -2 и -5.

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 5.

 В кои квадранти е разположена графиката на функцията:

                а) у = 0,01 х       б) у = - 100 х       в) у = - 0,5 х        г) у = х ?

 

 Задача 6.   Кои от точките A(6; -2), B(-3; -9), C(- 1; 3), D(0; 0) принадлежат на графиката на функцията y = - 3 x ?

 

 Задача 7.  Ако у зависи правопропорционално от х, намерете коефициента к и попълнете таблицата:

а)

б)