правоъгълни числа

4 клас

TCH

 

 Задача 1.  Използвайте динамичната фигура и запишете първите 10 числа, които отговарят на фигурите.

Изобразете ги последователно и в тетрадката си.

Открийте две закономерности за получаването им - от предходното число и чрез броя на точките в двете направления.

Използвайте закономерност на получаване и запишете 20-тото число от тази редица.

              

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Питагорейците са представяли някои числа като правоъгълници и са ги наричали правоъгълни числа.

Например числото 6 са представяли така

 

 

 

 Задача 2.  Търсете закономерности за получаване. Запишете 20-тото правоъгълно число от тази група.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 3.   Търсете закономерности за получаване. Запишете 20-тото правоъгълно число от тази група.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 4.  Търсете закономерности за получаване. Запишете 20-тото правоъгълно число от тази група.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Ето представяне с квадрати на една от разглежданите групи правоъгълни числа.

Показани са и две закономерности.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 5.  Питагорейците не са считали за правоъгълно число като 7, защото точките могат да се разположат само в една линия. Запишете три числа, които не са правоъгълни.

 

 Задача 6.  Представете по няколко начина с фигура като правоъгълно число: а) 12; б) 24; в) 28.