Графично решаване НА линейно уравнение с две неизвестни

8. КЛАС

TCH

 

 

 Задача 1.  Решете графично уравнението  4 х - 2 y = 5  .

                                                               

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 

 Задача 2.  Решете графично уравнението:  а)  х - y = 5      б)   2 х + 4 y = -1     в)  - 3 х + 2 y = 4      

                                 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 3.  Решете уравнението  a x + b y = c  при:  а) a = 0  б)  b = 0   в) c = 0 и a = b   г) c = 0 и a = - b

 

Решенията на уравнението a x + b y = c  се записват като наредени двойки (x, y).

Графично решенията сe представят с точките върху правата с уравнението a x + b y = c .