ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД ЪГЛИТЕ

3. клас

TCH

 

 

 

има тъп ъгъл

тъпоъгълен

има прав ъгъл

правоъгълен

 

трите ъгъла са остри

остроъгълен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задача 1.  Какъв е видът на триъгълника според ъглите?

               Използвай плъзгачите за получаване на следващ триъгълник.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

      

     Задача 2.  Получи:

       Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)         

 

 

 

 Задача 3.  Какъв е видът според ъглите на равнобедрен триъгълник с ъгъл между бедрата:

                  а) 75 б) 120 в) 90 г) 30  д) 60 ?

                 Какъв е видът според ъглите на равнобедрен триъгълник с ъгъл при основата:

                  а) 75 б) 30 в) 45 г) 60 ?

Прецени кой от равнобедрените триъгълници да използваш за помощ или проверка на решението.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 4.   Премести червения връх на триъгълника във връх на квадратната мрежа така, че да стане правоъгълен.

                     Потърси няколко възможности. Съобрази къде са разположени останалите решения.

    Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)