ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ СПОРЕД СТРАНИТЕ

TCH

 

 

 

страните са с равни дължини

равностранен

 

поне две от страните са с равни дължини

равнобедрен

 

страните са с различни дължини

разностранен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задача 1.  Какъв е видът на триъгълника според страните?

               Използвай плъзгачите за получаване на следващ триъгълник.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

      

     Задача 2.  Получи:

       Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)         

 

 

 

 Задача 3.  Вярно ли е, че равностранният триъгълник е равнобедрен?

                   Провери отговора си, като използваш синия равнобедрен и червения равностранен триъгълник долу.

               Опитай се да обосновеш.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 4.   Премести червения връх на триъгълника във връх на квадратната мрежа така, че да стане равнобедрен.

                     Потърси всички възможности върху изобразената част от квадратна мрежа.

    Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)