Връхни ъгли

7 клас

TCH

Два ъгъла, рамeнете на които са противоположни лъчи, се наричат връхни (противоположни).

 

 Задача 1.  

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 2.  

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

 Задача 2.  Може ли четирите ъгъла, образувани при пресичането на две прави, да са едновременно:

               а) остри        б) прави;        в) тъпи?