Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life


За контакт

mascil

Научен ръководител: доц. д-р Евгения Сендова
jenny.sendova@gmail.com

Институт по математика и информатика
ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
1113 София
БЪЛГАРИЯ

Тел.: (+359) (0)2 9792872
Факс: (+359) (0)2 9713649


Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители

Newsletter
Бюлетин на mascil

books
Нови ресурси