Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life


Авторско право

© mascil project, 2013. Всички права запазени.

Дизайн и поддръжка на сайта: Албена Василева

Материалите по mascil се разпространяват съгласно лиценза Creative Commons Attribution-Noncommercial-Sharealike (Признание - Използване за нетърговски цели - Споделяне на споделеното), както е описан на сайта:
http://creativecommons.org.

Редакторският екип отделя голямо внимание на съдържанието на сайта www.mascil-project.eu, но въпреки това не поема юридическа отговорност за възможни грешки или недостатъци. За оплаквания, коментари или докладване на съдържание, което нарушава правните норми или законовите права на трети лица, моля, изпратете имейл на:
mascil-freiburg@ph-freiburg.de


Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители

Newsletter
Бюлетин на mascil

books
Нови ресурси