Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life


Екип на проекта

Акад. Петър Кендеров – координатор от ИМИ
Доц. Евгения Сендова – научен ръководител
Доц. Тони Чехларова – член на Европейския съвет на Mascil
Д-р Георги Гачев – член на екипа
Албена Василева – член на екипа
Йорданка Горчева - член на екипа
Георги Димков – член на екипа
Десислава Димкова – член на екипа
Невена Събева - член на екипа
Виктория Наумова – член на екипа
Лидия Здравкова - административно обслужване
Веселка Тодорова - финансов експерт
Мария Браухле – външен член на екипа
Проф. Росица Додунекова – външен член на екипа


Национален съвет

Доц. Ангел Ангелов – ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", и Фондация "Миню Балкански"
Бояна Кънева – експерт в РИО - София
Валентина Арабаджиева – експерт в РИО - София
Ваня Кастрева – зам.-министър в МОН, отговарящ за образованието
Галя Кожухарова - Департамент по образование, Тракийски университет, Стара Загора
Евгения Ковачева - UNESCO chair, УниБИТ
Доц. Йорданка Димова – Факултет по химия, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Доц. Кирчо Атанасов - зам.-министър на образованието и науката в периода 2005-2009 г.
Кремена Недкова - главен експерт, дирекция "Квалификация и кариерно развитие", МОН
Митко Кунчев - директор на МГ "Баба Тонка" в Русе
Нина Колева – журналист в Българско национално радио (и родител)
Павлин Петков – зам.-председател на СМБ, директор на МГ "Д-р Петър Берон", Варна
Радослав Йошинов - директор на Лаборатория по телематика, БАН
Силвия Кънчева - държавен експерт по информатика и ИТ в МОН
Снежинка Матакиева – главен експерт по математика в МОН
София Димитрова – издателство "Просвета"
Тони Чехларова - ръководител на секция "Образование по математика и информатика", ИМИ - БАН, и член на Европейския консултативен съвет на Mascil
Траян Траянов - експерт по оценка на въздействието, "Заедно в час"
Акад. Юлиан Ревалски - Директор на ИМИ-БАН


Международен екип
Координатор на целия проект е Катя Маас от Педагогически университет Фрайбург, Германия.
Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители


Бюлетин на mascil

Ресурси
Нови ресурси