Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Уебинари и конференция по проекта Scientix

Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование"

Онлайн състезание "ВИВА Математика с компютър"



Прочетете още »

Архив "Новини"


Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

30-01-2022

ПОКАНА


до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО


12 февруари 2022 г.


 

Покана за SCIENTIX AMBASSADORS

20-09-2021

Покана за Scientix Ambassadors

Scientix кани динамични, мотивирани и креативни учители да се присъединят към състава на Посланиците на Scientix, който вече наброява 849 учители, избрани в предишните издания на проекта. Посланиците на Scientix са учители от цял свят, които желаят да помогнат за разпространението на идеите на Scientix и за обмен на добри практики и знания между всички участници в сферата на STEM образованието.

Повече за начина на кандидатстване и критериите за оценяване можете да научите тук.

Срок за кандидатстване: 23 ноември 2021 г.


 

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

08-01-2021

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

14 февруари 2021 г.


 

Анкета

03-12-2020

Анкета за практиките и използването на образователни технологии, насочена към учители от началните и средните училища

Тази анкета се поддържа от Scientix, общността за научно образование в Европа, Amgen Teach и STEM Alliance и е разработен от EUN Partnership AISBL.

survey on teachers’ practices and use of educational technologies

Насочена е към учителите от началните и средните училища (ученици на възраст от 3 до 21 години). Тя цели да събере информация за образователните технологии, които сте използвали в седмиците след началото на пандемията от COVID-19, проблемите, които сте срещнали, решението, което сте намерили и препоръките, които бихте искали да споделите.


 

Уебинар "Да наблюдаваме и мислим"

20-08-2020

Уебинар на тема "Да наблюдаваме и мислим" по проект "Образование с наука" ще се проведе за ученици от начален курс, техните родители и учители, с използване на ресурси от Виртуален училищен кабинет по математика

21 август 2020 г.
начало: 11 ч.
продължителност: 45 мин.
проект "Образование с наука"
вход свободен

Адрес на стаята: https://bren.adobeconnect.com/telemath/


 

Математическо образование в условията на извънредно положение

16-03-2020


Секция „Образование по математика и информатика“ предприема следните мерки за подпомагане на математическото образование в неприсъствените дни в училище, по повод на извънредно положение в страната:

1. Разпространение на ресурси със свободен достъп и осигуряване на подкрепа на учители, ученици и родители за използването им;

2. Осигуряване на свободен достъп на налични ресурси;

3. Разработване на нови ресурси и дейности в помощ на дистанционното обучение;

4. Извършване на научно изследване, свързано с проверка на ефективността на прилаганите дидактически модели на дистанционно обучение в училищното образование.


Във "Виртуалния училищен кабинет по математика" можете да намерите теми, файлове, видеоматериали, презентации, теми от състезания, публикации и др. За удобство, долу по класове ще дадем връзки към теми, които се изучават в момента.

Предучилищна подготовка

1. клас

2. клас

3. клас

4. клас

5. клас

6. клас

7. клас

8. клас

9. клас

10. клас

11. клас

12. клас


Състезания


Проектна работа


Разгледайте страницата ни с РЕСУРСИ


Технологични препоръки

Контролна бланка за проверка на техническата готовност за уебинар– виж Фиг. 3.

Уебинарът в подкрепа на Steam обучението в клас

 

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

13-01-2020

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

15 февруари 2020 г.


 

Семинар на тема ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО

07-12-2019

На 12.12.2019 г. (четвъртък) от 15.00 ч. в зала 278 на ИНСТИТУТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ще се проведе семинар на тема:

ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО

Лектор: проф. д-р Ангел Смрикаров,
ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии
към Русенския университет

Продължителност: 45 мин.

Канят се всички заинтересовани колеги!

 

Уебинар по проекта Scientix

9-05-2019

Уебинар по проекта Scientix със свободен достъп ще се проведе на 14.05.2019 г.:

Драги колеги,

Екип от ИМИ-БАН, работещ по проекта Scientix, организира уебинар със свободен достъп.

Дата: 14 май 2019 г.
Тема: Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото образование (с акцент върху дробни числа)
Водещ: Проф. Тони Чехларова
Ще бъдат представени видовете ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика и направена демонстрация с използване на няколко от тях.
Начало 11:00 ч.
Продължителност: 60 мин.

Уебинарите ще се проведат във виртуалната класна стая на адрес https://nrn.adobeconnect.com/LT_IMI. Достъпът е свободен.


 

Три уебинара по проекта Scientix

08-02-2019

През м. февруари 2019 г. ще се проведат три уебинара по проекта Scientix:

Драги колеги,

Екип от ИМИ-БАН, работещ по проекта Scientix, организира прeз м. февруари три уебинара със свободен достъп в подкрепа на изследователския подход в училищен контекст с помощта на дигитални технологии:

12 февруари 2019 г.
Тема: Ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика
Водещ: Проф. Тони Чехларова
Ще бъдат представени видовете ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика и направена демонстрация с използване на няколко от тях.
Начало 11:00 ч.
Продължителност: 60 мин.

13 февруари
Тема: Подготовка за онлайн състезание "VIVA Математика с компютър"
Водещ: Проф. Тони Чехларова
Ще бъде представено състезание VIVA Математика с компютър и ресурси за подготовката за участие.
Началоt: 11:00 ч.
Продължителност: 60 мин.

27 февруари
Тема: Костенуркова геометрия чрез блоково програмиране
Водещи: доц. Красимира Иванова и доц. Евгения Сендова
Уебинарът ще протече в хармония с принципа: "Без праг и без таван", т.е. от участниците няма да се очаква предварителен опит в работа със Scratch (средата, която ще използваме). Особено подходящ ще бъде за учители в прогимназиалния курс (математика и ИТ) и началното училище (компютърно моделиране).
Начало: 12:30 ч.
Продължителност: 90 мин.

Молим потенциалните участници да попълнят регистрационната форма (за да ни помогнат с предварителна информация за аудиторията).

Уебинарите ще се проведат във виртуалната класна стая на адрес https://nrn.adobeconnect.com/LT_IMI. Достъпът е свободен.


 

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

07-02-2019

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

9 февруари 2019 г.


 

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

29-12-2017

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

10 февруари 2018 г.


 

Уъркшоп по проекта Scientix - Ресурси в платформата Scientix в подкрепа на изследователския подход в образованието по STEM - 1-2 декември 2017 г.

15-11-2017

На 1 и 2 декември 2017 г. в Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН, който е Национална контактна точка по проекта Scientix на Европейската училищна мрежа, ще се проведе уъркшоп за учители по природни науки, технологии и математика (STEM), включително начални учители, озаглавен Ресурси в платформата Scientix в подкрепа на изследователския подход в образованието по STEM.

Средствата за участие на учителите (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците. За курса ще бъдат одобрени до 25 преподаватели според мотивационното им писмо.

Срок за кандидатстване: 25.11.2017 г.

Участието в уъркшопа ще Ви помогне да вдъхновите учениците да изучават природни науки в изследователски стил и да представят резултатите от своите експерименти с разнообразни средства, включително динамичен софтуер.

Уъркшопът е съпътстващо събитие на НАЦИОНАЛНИЯ СЕМИНАР "Изследователския подход в математическото образование"

Програма

1 декември 2017 г.

14:00 Регистрация и откриване

14:15 Откриване - Евгения Сендова, координатор на проекта Scientix от страна на ИМИ-БАН

14:30 Тони Чехларова; ИМИ-БАН: Теми във Виртуалния училищен кабинет по математика

14:50 Георги Гачев: Виртуални ресурси в помощ на учителите по химия

15:10 Цеца Христова: Иновативни практики в Scientix

15:30 Кафе-пауза

               

15:50 Красимира Иванова: Младите изследователи и „гражданската наука“

16:10 Мария Браухле: Иновативни технологии и онлайн обучения на Европейската училищна мрежа

16:30 Николина Николова и Евгения Сендова – уъркшоп: Да се уча да програмирам или да програмирам, за да уча

17:15 Албена Василева: Хамалогии и технологии

17:30 Край на първия работен ден

Одобрени кандидати:

 1. Мадлен Киркор Христова
 2. Десислава Ананиева Чергарска
 3. Жанета Янкова Рачева
 4. Цветелин Иванов Андреев
 5. Динко Бойчинов Цвятков
 6. Цеца Цолова Христова
 7. Иван Димов Петков
 8. Стоян Йорданов Стоянов
 9. Нели Сашова Петрова
 10. Мариела Димитрова Димитрова
 11. Таня Николова Манолова
 12. Стелиана Миткова Кокинова
 13. Василка Стефлекова
 14. Мария Паралеева
 15. Спаска Костевска
 16. Мария Мухова

 

Нова инициатива на Scientix за споделяне на опит, добри практики и идеи

02-11-2017

На вниманието на тези, които се интересуват от иновации в образованието, е една нова инициатива на Scientix за споделяне на опит, добри практики и идеи, свързани с преодоляване на “джендър стереотипи“ в образованието по точни науки (STEM). Специално внимание ще бъде отделено на ролята на интегриране на образованието по STEM с изкуството (STEAM). Ето и съобщението в оригинал:

We would like to inform you also the upcoming Scientix Projects' Networking Event (SPNE12) on the topic of Gender and Innovation in STE(A)M Education. This event is co-organized by Scientix, PERFORM and GEDII and will be taking place next December 5th (from 9:30 to 14h) in the Future Classroom Lab of European Schoolnet, in Brussels.

The aim of the meeting is:

 • To share experiences and initiatives addressing gender aspects in science education through innovative ways;
 • To reflect upon the role of arts-based approaches for combating gender stereotypes and bias within science and beyond;
 • To provide a platform for exploring how arts-based approaches provide both an opportunity for renewing science education as well as tackling gender bias in educational as well as collaborative contexts.

Experts and representatives of projects working on the topic, as well as researchers, policy makers and/or other interested education stakeholders are expected to join this event.

If interested in attending, please fill in the following registration form: http://www.scientix.eu/networking-event/12th-spne-before.

* Please note there is a maximum of 25 places. Registrations will be processed on a first-come, first-served basis. Scientix will provide with lunch. However, participants are responsible for their travel and accommodation expenses (costs are not eligible under Scientix).

Feel free to forward this invitation to anyone who might be interested and do not hesitate to contact Marina Jimenez in CC (marina.jimenez@eun.org) for any further questions about this event.

 

Две нови инициативи на Scientix

05-09-2017

1) Ако искате да станете посланик на Scientix, запишете се за подготвителен курс (до 20 септември т.г. ) на адрес: http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=628223.

2) За да се регистрирате за он-лайн курсове за директори на училища и съветници по кариерно развитие в областта на точните науки (Science, Technology, Engineering and Mathematics), използвайте следния адрес: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/en/web/opening-schools-to-stem-careers/course.

 

Безплатни курсове, организирани от European Schoolnet Academy и Teacher Academy

15-02-2017


- Navigation through the ages: This course aims to prepare you on how to successfully teach your subject by using the Navigation theme, in the context of space and astronomy, as a vehicle and as an inspiration for your students. In the Navigation through the Ages MOOC, we will explore the rich history of navigation, and journey together from ancient Greece, the fifteenth century European explorers and their missions of global discovery, to the importance of Europe's Galileo programme for the current needs of citizens (mobile devices, increased mobility, safety, security etc.). The course starts on 27th February and you can enroll here.

- Boosting a Sense of Initiative and Entrepreneurship in Your Students: This course has been designed with the intention to provide you with concrete examples for the practical implementation of the Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). Each module consists of several videos, illustrating lesson plans, teaching activities, or possible resources that could enable teachers and educators to foster entrepreneurial skills in their students. The course starts on 27th February and you can enroll here.

- Opening Minds to STEM Careers: The "Opening minds to STEM careers" MOOC is designed to train and empower primary and secondary teachers in successfully introducing and attracting young people to STEM (Science, Technology, Engineering and Math) professions. The main purpose of the course is to learn how to integrate STEM career orientation activities both in the curriculum and in lesson planning. This will enable teachers to become familiar with STEM career pathways while providing students with the necessary skills to enter the job market. The course starts on 3rd April. You can enroll here.

New Teacher Academy courses:

- Cultural Diversity in Your Classroom-Rerun: In this course you will look at why it is important to explore cultural diversity in schools, what different models of cultural diverse societies there are and how that plays a role in schools. You will develop methods to work with students who do not speak the language of instruction very well, identify ways on how to build a sense of belonging and identity in your class and reflect on how you develop empathy and open-mindedness. The course is part of a 3-part series of courses exploring the topic of cultural diversity, the situation of newly arrived migrants in general and how to integrate newly arrived migrant students in schools and classrooms. If all three courses as part of the series are completed within two calendar years, a special certificate and recognition is awarded on top of the individual course certificates. The course begins on 20 February and you can enroll here.

 

Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование"

31-10-2016

Националният семинар "Изследователски подход в математическото образование" ще се проведе на 03.12.2016 г. Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател. Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 20 ноември 2016 г. Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование 2016. Три доклада на учители и три постера на учители ще бъдат отличени с награда.

 

GoLab - Квалификационен курс за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки

02-02-2016

От 2 до 4 април 2016 г. в Института по Математика и Информатика (ИМИ) при БАН, който е Национална контактна точка по проекта SCIENTIX на Европейската училищна мрежа, ще се проведе за първи път в България квалификационен курс за учители по математика, информатика и природни науки по един от най-големите и успешни проекти, Go-Lab (www.golabz.eu).

Гост-лектори са проф. Роса Дуран, Португалия (Galileo Teachers Training Program/GTTP/, NUCLIO) и г-жа Елефтериа Тцоурлидаки, Елиногерманики Агоги, Гърция.

Квалификационният курс се реализира със съдействието и подкрепата на ИМИ на БАН. Не се изисква такса правоучастие. Средствата за участие на учителите (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците. Те трябва да имат компютърни умения и да владеят английски език на комуникативно ниво. За курса ще бъдат одобрени 20 преподаватели според мотивационното им писмо.

Срок за кандидатстване: 12.02.2016

Специфичното за Go-Lab е, че предоставя достъп до онлайн лаборатории (дистанционни, виртуални), както и такива, чрез които може да получавате безплатно данни от реални експерименти (например данните от експеримента ATLAS в Церн).

Участието в курса ще Ви помогне да вдъхновите учениците да изучават природни науки в изследователски стил и да представят резултатите от своите експерименти с разнообразни средства, включително динамичен софтуер.

Одобрени кандидати:

 1. Анелия Недялкова Спасова-Коева - химия, биология, Човекът и природата 5-6 клас, Английски език 5-8 клас
 2. Анета Иванова Маринова - математика
 3. Благовест Николаев Папагалски - Технически експерт в Център за творческо обучение
 4. Боряна Атанасова Куюмджиева - математика, ИТ
 5. Васил Кирилов Тинчев - физика, математика, ИТ
 6. Владимир Веселинов Божилов - главен асистент в катедра Астрономия на ФзФ на СУ
 7. Галина Димитрова Георгиева - математика, ИТ, информатика
 8. Галя Иванова Неделчева - ИТ, информатика
 9. Даниела Арахангелова Коцева - физика, ИТ
 10. Диана Петрова Йорданова - Борисова химия, физика
 11. Дина Лозанова Кирилова - математика, ИТ, информатика
 12. Иван Димов Петков - ИТ
 13. Илиян Илиев Петров - физика
 14. Ирена Димитрова Филипова - ИТ
 15. Ирина Стилиянова Иванова - ИТ, информатика
 16. Маринела Цветанова Иванова - физика, математика, ИТ
 17. Мария Тодорова Браухле - математика
 18. Нели Стоянова Стоянова - математика, ИТ
 19. Радост Димова Христова - математика, ИТ
 20. Снежина Илчева Машева - математика, ИТ
 21. Стелиана Миткова Кокинова - математика
 22. Цеца Цолова Христова - физика, астрономия
 23. Курсът ще се проведе в ИМИ-БАН, зала 164, като започва на на 02.04.2016 г. от 13 ч. и завършва на 04.04.2016 г. в 13 ч.

 

Интервю на Евгения Сендова на платформата Scientix

02-02-2016

Вижте интервюто на Жени Сендова, която говори за репутацията на кариерното развитие в областта на природните науки, технологиите и математиката, за силата на задаването на въпроси и за целите на общността Scientix.

 

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

25-01-2016

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

Секция „Образование по математика и информатика” на ИМИ-БАН организира еднодневна научно-практическа конференция „Динамична математика в образованието”, която ще се проведе на 13.02.2016 година в ИМИ-БАН. Целта е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще разполагат с 10 минути за представяне на своя разработка, свързана с образованието по математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на учебно съдържание и/или провеждане на учебен процес. Разработките могат да се представят и като постер. Очакваме:

 • разработки на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Comenius Logo и др.;
 • устройства и уреди за динамично представяне на математически факти;
 • етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Най-добрите пет от разработките ще бъдат отличени с награда.

Пет учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика, ще бъдат поканени за участие в уъркшоп по европейския проект MASCIL, който ще се проведе по време на пролетната конференция на СМБ.

Срок за регистрация: 05.02.2016

Адрес за регистрация: http://www.math.bas.bg/omi/dmo/

При затруднения за регистрация изпратете на адрес dmath.omi(at)gmail.com:

Трите имена; училище, клуб или ВУЗ; e-mail и телефон за връзка.
Динамичната разработка и кратко представяне, включващо:
название
автор(и)
начин на използване, приложения
трудности и постижения при създаването му (ако са налични)
използвани ресурси (литература, специализиран софтуер)
Участие с доклад или в постер сесия.

Такса в размер на 50 лв. за участник и 25 лв. за придружаващо лице, наблюдател или съавтор следва да бъде преведена до 10.02.2016 г. по банкова сметка:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ ИВАН ВАЗОВ
1026 СОФИЯ УЛ ИВАН ВАЗОВ 1
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Партида ДМО

Програмен комитет:

П. Кендеров
Е. Сендова
Т. Чехларова
D. Takaci
S. Ceretkova
S. Jakimovik
В. Арабаджиева

Организационен комитет

Г. Гачев
В. Наумова
Г. Пенчева
М. Коцева
Е. Попова

 

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

24-01-2015

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

Секция „Образование по математика и информатика” на ИМИ-БАН организира еднодневна научно-практическа конференция „Динамична математика в образованието”, която ще се проведе на 14.02.2015 година в ИМИ-БАН. Целта е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще разполагат с 10 минути за представяне на своя разработка, свързана с образованието по математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на учебно съдържание и/или провеждане на учебен процес. Разработките могат да се представят и като постер. Очакваме:

 • разработки на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Comenius Logo и др.;
 • устройства и уреди за динамично представяне на математически факти;
 • етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Най-добрите пет от разработките ще бъдат отличени с награда.

Пет учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика, ще бъдат поканени за участие в уъркшоп по европейския проект MASCIL, който ще се проведе по време на 44. Пролетна конференция на СМБ.

Срок за регистрация: 05.02.2015

Адрес за регистрация: http://www.math.bas.bg/omi/dmo/

При затруднения за регистрация изпратете на адрес dmath.omi(at)gmail.com:

Трите имена; училище, клуб или ВУЗ; e-mail и телефон за връзка.
Динамичната разработка и кратко представяне, включващо:
название
автор(и)
начин на използване, приложения
трудности и постижения при създаването му (ако са налични)
използвани ресурси (литература, специализиран софтуер)
Участие с доклад или в постер сесия.

Такса в размер на 50 лв. за участник и 25 лв. за придружаващо лице, наблюдател или съавтор следва да бъде преведена до 10.02.2015 г. по банкова сметка:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ ИВАН ВАЗОВ
1026 СОФИЯ УЛ ИВАН ВАЗОВ 1
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Партида ДМО

Програмен комитет:

П. Кендеров
Е. Сендова
Т. Чехларова
D. Takaci
S. Ceretkova
S. Jakimovik
В. Арабаджиева

Организационен комитет

Г. Гачев
В. Наумова
Г. Пенчева
Г. Пенчева

 

KeyCoNet онлайн консултации

06-07-2014

KeyCoNet онлайн консултации

Кажете какво мислите за уменията за преподаване и учене, необходими за училището на 21. век? Кратък въпросник, подготвен от KeyCoNet, е на Ваше разположение до 4 юли 2014.

Ако сте учител, родител или ученик, който се интересува от уменията за преподаване и учене, необходими за училището на 21. век, участвайте в онлайн консултациите на KeyCoNet (достъпни до 4 юли 2014).

Това ще Ви отнеме само 10-ина минути и може да спечелите правото да участвате във финалната конференция на KeyCoNet в Брюксел на 25-26 ноември, 2014.

Ако представлявате друга заинтересована институция (университет, министерство, неправителствена организация и др.) може да се включите в консултациите, като попълните кратък въпросник на английски на следния адрес: https://www.surveymonkey.com/s/KeyCoNet_stakeholders.

Какви стратегии използват днес училищата, за да прилагат подход, основан на развиване на компетентности, и какви пречки срещат? Какви методи на преподаване и учене учениците предпочитат за развиване на техните компетентности и как биват оценявани те? Родителите намират ли този подход за подходящ, за да подобри процеса на учене за техните деца?

Обществените консултации на KeyCoNet ще събират мненията на учители, родители, ученици и заинтересовани образователни институции относно преподаването и ученето, основано на развиване на определени компетентности. Тези мнения ще допълнят мненията на експерти, които се събират в същото време, и ще бъдат използвани за подобряването на препоръките на KeyCoNet относно образователни политики и практики в тази насока. Тези препоръки ще бъдат публикувани до края на ноември 2014 и ше бъдат представени на финалната конференция на KeyCoNet в Брюксел на 25-26 ноември, 2014.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ за вторaта конференция по проекта SCIENTIX и конкурс за учители

03-06-2014

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ и конкурс за учители, които да пътуват до Брюксел за вторaта конференция по проекта SCIENTIX вече са отворени чрез уеб страницата на проекта: http://www.scientix.eu/web/guest/conference

Крайният срок за представяне на предложения за презентации, щандове, практически семинари и кръгла маса е 31 юли 2014. Авторите ще бъдат уведомени за успешните предложения до 31 август 2014 година. При очакваното участие на около 550 учители, политици, изследователи и мениджъри на проекти, той ще бъде едно от най-големите събития в мрежа в STEM образование в Европа.

Участието ще бъде безплатно. Освен това настаняването (петък 24 и събота 25) за всички 550 участници, както и храната от петък вечер до неделя на обяд ще бъде също безплатнa. Обърнете внимание, че SCIENTIX ще покрие също така пътуването на 200 учители за да присъстват на конференцията.

Повече за поканата на:
http://www.cvent.com/events/scientix-conference-2014-call-for-papers/event-summary-22f2f0a0ef2e4ea988989b282ea91841.aspx
и на:
http://www.scientix.eu/web/guest/conference/call-for-grants-2014

Регистрацията за конференцията ще бъде открита на 7 юли 2014 г. и участие ще бъде одобрявано според реда на заявките.

Бъдете в крак с новините по проекта SCIENTIX като се регистрирате в сайта на проекта: www.scientix.eu и се абонирате за новините. Следете и публикациите във facebook групата по проекта и блога: http://blog.scientix.eu/

 

"Българското образование трябва да стимулира критичната мисъл"

03-06-2014

Интервю на акад. Петър Кендеров в сп. "Тема", бр. 18 (647), година ХІІ.
 

Mathematics Bulletin: A journal for educators

19-03-2009

Call for Papers
Îùå »

 

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

08-01-2014

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

Секция „Образование по математика и информатика” на ИМИ-БАН организира еднодневна научно-практическа конференция „Динамична математика в образованието”, която ще се проведе на 15.02.2014 година в ИМИ-БАН. Целта е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще разполагат с 10 минути за представяне на своя разработка, свързана с образованието по математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на учебно съдържание и/или провеждане на учебен процес. Разработките могат да се представят и като постер. Очакваме:

 • разработки на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Comenius Logo и др.;
 • устройства и уреди за динамично представяне на математически факти;
 • етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Най-добрите пет от разработките ще бъдат отличени с награда.

Пет учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика, ще бъдат поканени за участие в уъркшоп по европейския проект MASCIL, който ще се проведе по време на 43. Пролетна конференция на СМБ.

Срок за регистрация: 05.02.2014

Адрес за регистрация: http://www.math.bas.bg/omi/dmo/

При затруднения за регистрация изпратете на адрес dmath.omi@gmail.com:

Трите имена; училище, клуб или ВУЗ; e-mail и телефон за връзка.
Динамичната разработка и кратко представяне, включващо:
название
автор(и)
начин на използване, приложения
трудности и постижения при създаването му (ако са налични)
използвани ресурси (литература, специализиран софтуер)
Участие с доклад или в постер сесия.

Такса в размер на 50 лв. за участник и 25 лв. за придружаващо лице, наблюдател или съавтор следва да бъде преведена до 10.02.2014 г. по банкова сметка:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ ИВАН ВАЗОВ
1026 СОФИЯ УЛ ИВАН ВАЗОВ 1
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Партида ДМО

Програмен комитет:

П. Кендеров
Е. Сендова
Т. Чехларова
D. Takaci
S. Ceretkova
S. Jakimovik
В. Арабаджиева

Организационен комитет

Г. Гачев
В. Наумова
Й. Горчева
Г. Пенчева

 

Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование"

08-12-2013

Националният семинар "Изследователски подход в математическото образование" ще се проведе на 17.12.2013 г. в Института по математика и информатика - БАН от 9:00 до 17:00 ч. в Зала 055 "Акад. Додунеков".
Програма 17.12.2013 г.

 

Конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

13-02-2013

Конференцията ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО ще се проведе на 23.02.2013 г. в Института по математика и информатика - БАН.

ПОКАНА за участие

 

Защита на дисертационен труд на Масаюки Ватанабе

19-09-2011

На 27.09.2011 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИМИ ще се проведе защита на дисертационния труд на Масаюки Ватанабе на тема
Възможност за обучение по съвременна геометрия чрез арбелоси и Васан
за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика и научна специалност 05.07.03 "Методика на обучението по математика".

 

Сбирка на семинара по проекта "Фибоначи"

06-12-2010

Поредната сбирка на семинара по проекта "Фибоначи" ще се проведе в понеделник, 6 декември 2010 г., от 14:30 часа в зала 478 на ИМИ. Ще бъдат представени следните доклади:

"Нов поглед върху едно старо предизвикателство на Салабашев" - Тони Чехларова, Евгения Сендова
"Впечатления от курса за обучение на учители по "Фибоначи", проведен в Русе (27-28 ноември 2010 г.)" - Албена Василева, Евгения Сендова

 

Международен конгрес на математиците (ICM 2010)

06-06-2010

Международният конгрес на математиците (ICM 2010) ще се проведе в Хайдарабад, Индия, на 19-27 август 2010 г.

 

Юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението по математика"

22-03-2010

Юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението по математика", посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев
10-12 септември 2010 г., Бачиново, Благоевград
First Announcement and Call for Papers

 

EISTA 2010: Education and Information Systems, Technologies and Applications

01-11-2009

EISTA 2010: Образование и информационни системи, технологии и приложения
29 юни - 2 юли 2010 г. – Орландо, Флорида, САЩ

 

Сбирка на семинара по проекта "Фибоначи"

22-11-2010

Поредната сбирка на семинара по проекта "Фибоначи" ще се проведе в понеделник, 22 ноември 2010 г., от 14:30 часа в зала 478 на ИМИ. Ще бъдат представени следните доклади:

"Впечатления от последното посещение на партньорите ни в Германия" - Албена Василева
"Нов поглед върху едно старо предизвикателство на Салабашев" - Тони Чехларова и Евгения Сендова

 

Ново списание в Бразилия: International Journal for Studies in Mathematics Education

15-11-2009

Международното списание за изследвания в математическото образование цели да стимулира разсъжденията в областта на математическото образование на всички нива: създаване на продуктивна дискусия, насърчаване на проучвания, повишаване на критиката и оценка на актуални идеи и процедури в областта.
Предназначено е за математици педагози, които са наясно, че ученето и преподаването на математика са сложни начинания, за които все още има много за разкриване и разбиране.
Списанието приема за публикуване статии на португалски, английски, френски и испански език.
Първият брой можете да намерите на http://periodicos.uniban.br/index.php/JIEEM/index.
 

XXXIX Пролетна конференция на СМБ

01-11-2009

XXXIX Пролетна конференция на СМБ
Април 2010 г.
Краен срок за изпращане на съобщения: 15.11.2009 г.

 

IMCIC 2010: International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics

01-11-2009

International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (http://www.2010iiisconferences.org/IMCIC)
April 6-9, 2010 - Orlando, Florida, USA

 

ICSIT 2010: International Conference on Society and Information Technologies

01-11-2009

Международна конференция по Общество и информационни технологии(http://www.2010iiisconferences.org/ICSIT)
April 6-9, 2010 - Orlando, Florida, USA

 

ICETI 2010: International Conference on Education, Training and Informatics

01-11-2009

Международна конференция по образование, обучение и информатика (http://www.2010iiisconferences.org/ICETI)
6-9 април 2010 г., Орландо, Флорида, САЩ

 

Предзащита на Светлозар Дойчев

14-12-2009

Предзащитата на дисертацията на тема: "Система за откриване на математически таланти в 4-7 клас" на Светлозар Благоев Дойчев за получаване на образователната и научна степен "доктор" по специалност 05.07.03 "Методика на обучението по математика" ще се проведе на 05.01.2009 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ИМИ.

 

VІ Международна конференция "Творчество в образованието по математика и образованието на талантливи ученици"

12-12-2009 <

Шестата международна конференция "Творчество в образованието по математика и образованието на талантливи ученици" ще се проведе в Рига, Латвия, от 1 август (пристигане) до 7 август (заминаване). Предишни конференции със същото заглавие са проведени в Мюнстер (1999 г.), Рига (2002 г.), Русе (2003 г.), Чешке Будейовице (2006 г.) и Хайфа (2008 г.).

 

Mathematics Education Design with the Shell Centre

20-10-2009

The MARS/Shell Centre team in Nottingham, UK is building capacity to meet expanded commitments in innovative research-based design and development projects in the UK, Europe and the US. Now led by Professor Malcolm Swan, the team is seeking people who are keen to contribute to design research that will have direct impact on improving educational practice.
These posts will provide an opportunity for outstanding people with a record of creative work in mathematics classrooms to join a team with a world-class reputation, combining creative design with rigorous research. Based in Nottingham, the projects will offer opportunities to work with schools, academic institutions and design teams in the US and Europe.
Those who may be interested should email Malcolm.Swan@nottingham.ac.uk, attaching a summary of their experience and ambitions in mathematics education design.
Background: Founded in 1968, the Shell Centre for Mathematical Education at the University of Nottingham has pioneered the development of design research and engineering research in education, exploring how research insights may be turned into products that teachers and others can use to improve the quality of student learning. The resources that have been produced are used around the world.
The team plays central role in ISDDE, the International Society for Design and Development in Education (www.isdde.org), as part of its strategic aim to raise standards in educational design by building rich environments and career paths for professional educational designers.

 

Покана за участие в работна среща "Pinpointing pivotal moments in collaboration"

27-07-2009

Покана за участие в работна среща "Pinpointing pivotal moments in collaboration", която ще се проведе по време на Втората Алпийска среща (30 ноември - 3 декември 2009 г.) в Гармиш-Партенкирхен, Германия.
За повече информация относно Алпийската среща вижте:
http://www.stellarnet.eu/programme/wp3/rendez-vous/
Още »

 

Third International Conference on Science and Mathematics Education(CoSMEd)

28-06-2009

Third International Conference on Science and Mathematics Education(CoSMEd)
2009 Penang, Malaysia, 10-12 November 2009

 

THE ICMI AWARDS COMMITTEE Announcement: Call for Nominations

28-06-2009

As is probably well known to most mathematics educators around the world, the Executive Committee of the International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) a number of years ago created two awards, each in the form of a diploma and a medal, to recognise outstanding accomplishments in mathematics education research:
- the Hans Freudenthal Award, for a major programme of research on mathematics education,
- the Felix Klein Award, for lifelong achievement in mathematics education research.

An ICMI Awards Committee has been appointed for selecting the awardees. The President of ICMI has appointed Professor Mogens Niss to chair this committee, the other members of which are anonymous until their terms have come to an end.

The first recipients of these two awards, Professor Guy Brousseau (France) for the Felix Klein Award and Professor Celia Hoyles (UK) for the Hans Freudenthal Award, formally received these at the opening ceremonies of ICME-10 in Copenhagen, in July 2004. The two 2005 awards went to Professors Ubiratan D'Ambrosio (Brazil) (the Klein Award) and Paul Cobb (USA) (the Freudenthal Award), and for 2007, Professors Jeremy Kilpatrick (USA) and Anna Sfard (Israel/UK/USA) received the Klein and the Freudenthal Awards, respectively. The awards for 2005 and 2007 were formally presented to the recipients at the opening ceremony of ICME-11 in Monterrey, Mexico, in July 2008.

The ICMI Awards Committee is now entering a fourth cycle of selecting awardees for 2009. The result of this process will be known by the end of 2009. The 2009 Awards will be presented to the recipients at ICME-12 in Seoul, Korea in 2012. As was the case with the previous cycles, the ICMI Awards Committee welcomes suggestions coming from the mathematics education community, hence this call for nominations.

A nomination of a candidate for the Felix Klein or the Hans Freudenthal Award has to be accompanied by a summary presenting the vita and the achievements of person nominated, as well as the reasons for the nomination. Moreover, nominations also have to include the names and coordinates of two or three persons from whom the committee may seek further information.

All proposals must be sent by e-mail (mn@ruc.dk) to the Chair of the Committee no later than 15 September 2009.

 

MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009

27-04-2009

MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, 16 Ц 20 September, 2009, Ohrid, Republic of Macedonia
Second announcement

 

Ninth International Conference on MATHEMATICAL KNOWLEDGE MANAGEMENT

27-01-2009

10-12 July 2009 Grand Bend, Ontario (CANADA); http://www.orcca.on.ca/conferences/cicm09/mkm09
Call for Papers
Îùå »
 
4th Balkan Conference in Informatics

27-01-2009

Thessaloniki, GREECE, September 17th - 19th, 2009
 

Фестивал на симетрията 2009, Будапеща

10-08-2009

Фестивалът на симетрията 2009 ще се проведе в Будапеща на 31 юли - 5 август 2009 г.

 

"Иновации и публично-частно партньорство за реализиране на ИКТ проекти", 29 април 2009 г., х-л Шератон, СОФИЯ

21-04-2009

Координационният съвет за информационно общество към Министерския съвет съвместно с Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на държавната администрация и административната реформа организира Национална конференция на тема “Иновации и публично-частно партньорство в сектора на информационните и комуникационни технологии”, която ще се проведе на 29 април 2009 г. от 9:00 ч. в зала “Роял” на хотел Шератон.

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Националната конференция, като споделите идеи за развитие на публично-частно партньорство в ИКТ сферата.

Темите на конференцията ще разглеждат опита и добрите практики в България и Европа, анализ на регулаторната рамка и възможностите и перспективите за изграждане на публично-частно партньорство в областта на ИКТ. Програмата за конференцията ще намерите на сайта на Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии (КЦИКУТ).

Участието изисква задължителна регистрация на сайта на КЦИКУТ: http://www.ccit.government.bg/news.asp?news_id=184&lng=bg. За допълнителна информация може да се свържете със секретариата на КСИО – тел: 940 36 46 или на електронна поща: mpopova@ccit.government.bg

 

VІ Средиземноморска конференция по математическо образование MEDCON 2009

16-02-2009

http://www.medconf2009.com
 

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018