Новини


ПОКАНА до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в Международна конференция Динамична математика в образованието, 10.02.2018 г.Прочетете още »

Архив "Новини"

Покана за участие в международна конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

08-01-2014

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

Секция „Образование по математика и информатика” на ИМИ-БАН организира еднодневна научно-практическа конференция „Динамична математика в образованието”, която ще се проведе на 15.02.2014 година в ИМИ-БАН. Целта е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще разполагат с 10 минути за представяне на своя разработка, свързана с образованието по математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на учебно съдържание и/или провеждане на учебен процес. Разработките могат да се представят и като постер. Очакваме:

  • разработки на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Comenius Logo и др.;
  • устройства и уреди за динамично представяне на математически факти;
  • етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Най-добрите пет от разработките ще бъдат отличени с награда.

Пет учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика, ще бъдат поканени за участие в уъркшоп по европейския проект MASCIL, който ще се проведе по време на 43. Пролетна конференция на СМБ.

Срок за регистрация: 05.02.2014

Адрес за регистрация: http://www.math.bas.bg/omi/dmo/

При затруднения за регистрация изпратете на адрес dmath.omi@gmail.com:

Трите имена; училище, клуб или ВУЗ; e-mail и телефон за връзка.
Динамичната разработка и кратко представяне, включващо:
название
автор(и)
начин на използване, приложения
трудности и постижения при създаването му (ако са налични)
използвани ресурси (литература, специализиран софтуер)
Участие с доклад или в постер сесия.

Такса в размер на 50 лв. за участник и 25 лв. за придружаващо лице, наблюдател или съавтор следва да бъде преведена до 10.02.2014 г. по банкова сметка:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ ИВАН ВАЗОВ
1026 СОФИЯ УЛ ИВАН ВАЗОВ 1
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Партида ДМО

Програмен комитет:

П. Кендеров
Е. Сендова
Т. Чехларова
D. Takaci
S. Ceretkova
S. Jakimovik
В. Арабаджиева

Организационен комитет

Г. Гачев
В. Наумова
Й. Горчева
Г. Пенчева

 
Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование"

08-12-2013

Националният семинар "Изследователски подход в математическото образование" ще се проведе на 17.12.2013 г. в Института по математика и информатика - БАН от 9:00 до 17:00 ч. в Зала 055 "Акад. Додунеков".
Програма 17.12.2013 г.

 
Конференция ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

13-02-2013

Конференцията ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО ще се проведе на 23.02.2013 г. в Института по математика и информатика - БАН.

ПОКАНА за участие

 
Защита на дисертационен труд на Масаюки Ватанабе

19-09-2011

На 27.09.2011 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИМИ ще се проведе защита на дисертационния труд на Масаюки Ватанабе на тема
Възможност за обучение по съвременна геометрия чрез арбелоси и Васан
за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика и научна специалност 05.07.03 "Методика на обучението по математика".

 
Сбирка на семинара по проекта "Фибоначи"

06-12-2010

Поредната сбирка на семинара по проекта "Фибоначи" ще се проведе в понеделник, 6 декември 2010 г., от 14:30 часа в зала 478 на ИМИ. Ще бъдат представени следните доклади:

"Нов поглед върху едно старо предизвикателство на Салабашев" - Тони Чехларова, Евгения Сендова
"Впечатления от курса за обучение на учители по "Фибоначи", проведен в Русе (27-28 ноември 2010 г.)" - Албена Василева, Евгения Сендова

 
Международен конгрес на математиците (ICM 2010)

06-06-2010

Международният конгрес на математиците (ICM 2010) ще се проведе в Хайдарабад, Индия, на 19-27 август 2010 г.

 
Юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението по математика"

22-03-2010

Юбилейна конференция "Синергетика и рефлексия в обучението по математика", посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев
10-12 септември 2010 г., Бачиново, Благоевград
First Announcement and Call for Papers

 
EISTA 2010: Education and Information Systems, Technologies and Applications

01-11-2009

EISTA 2010: Образование и информационни системи, технологии и приложения
29 юни - 2 юли 2010 г. – Орландо, Флорида, САЩ

 
Сбирка на семинара по проекта "Фибоначи"

22-11-2010

Поредната сбирка на семинара по проекта "Фибоначи" ще се проведе в понеделник, 22 ноември 2010 г., от 14:30 часа в зала 478 на ИМИ. Ще бъдат представени следните доклади:

"Впечатления от последното посещение на партньорите ни в Германия" - Албена Василева
"Нов поглед върху едно старо предизвикателство на Салабашев" - Тони Чехларова и Евгения Сендова

 
Ново списание в Бразилия: International Journal for Studies in Mathematics Education

15-11-2009

Международното списание за изследвания в математическото образование цели да стимулира разсъжденията в областта на математическото образование на всички нива: създаване на продуктивна дискусия, насърчаване на проучвания, повишаване на критиката и оценка на актуални идеи и процедури в областта.
Предназначено е за математици педагози, които са наясно, че ученето и преподаването на математика са сложни начинания, за които все още има много за разкриване и разбиране.
Списанието приема за публикуване статии на португалски, английски, френски и испански език.
Първият брой можете да намерите на http://periodicos.uniban.br/index.php/JIEEM/index.
 
XXXIX Пролетна конференция на СМБ

01-11-2009

XXXIX Пролетна конференция на СМБ
Април 2010 г.
Краен срок за изпращане на съобщения: 15.11.2009 г.

 
IMCIC 2010: International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics

01-11-2009

International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (http://www.2010iiisconferences.org/IMCIC)
April 6-9, 2010 - Orlando, Florida, USA

 
ICSIT 2010: International Conference on Society and Information Technologies

01-11-2009

Международна конференция по Общество и информационни технологии(http://www.2010iiisconferences.org/ICSIT)
April 6-9, 2010 - Orlando, Florida, USA

 
ICETI 2010: International Conference on Education, Training and Informatics

01-11-2009

Международна конференция по образование, обучение и информатика (http://www.2010iiisconferences.org/ICETI)
6-9 април 2010 г., Орландо, Флорида, САЩ

 
Предзащита на Светлозар Дойчев

14-12-2009

Предзащитата на дисертацията на тема: "Система за откриване на математически таланти в 4-7 клас" на Светлозар Благоев Дойчев за получаване на образователната и научна степен "доктор" по специалност 05.07.03 "Методика на обучението по математика" ще се проведе на 05.01.2009 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ИМИ.

 
VІ Международна конференция "Творчество в образованието по математика и образованието на талантливи ученици"

12-12-2009 <

Шестата международна конференция "Творчество в образованието по математика и образованието на талантливи ученици" ще се проведе в Рига, Латвия, от 1 август (пристигане) до 7 август (заминаване). Предишни конференции със същото заглавие са проведени в Мюнстер (1999 г.), Рига (2002 г.), Русе (2003 г.), Чешке Будейовице (2006 г.) и Хайфа (2008 г.).

 
Mathematics Education Design with the Shell Centre

20-10-2009

The MARS/Shell Centre team in Nottingham, UK is building capacity to meet expanded commitments in innovative research-based design and development projects in the UK, Europe and the US. Now led by Professor Malcolm Swan, the team is seeking people who are keen to contribute to design research that will have direct impact on improving educational practice.
These posts will provide an opportunity for outstanding people with a record of creative work in mathematics classrooms to join a team with a world-class reputation, combining creative design with rigorous research. Based in Nottingham, the projects will offer opportunities to work with schools, academic institutions and design teams in the US and Europe.
Those who may be interested should email Malcolm.Swan@nottingham.ac.uk, attaching a summary of their experience and ambitions in mathematics education design.
Background: Founded in 1968, the Shell Centre for Mathematical Education at the University of Nottingham has pioneered the development of design research and engineering research in education, exploring how research insights may be turned into products that teachers and others can use to improve the quality of student learning. The resources that have been produced are used around the world.
The team plays central role in ISDDE, the International Society for Design and Development in Education (www.isdde.org), as part of its strategic aim to raise standards in educational design by building rich environments and career paths for professional educational designers.

 
Покана за участие в работна среща "Pinpointing pivotal moments in collaboration"

27-07-2009

Покана за участие в работна среща "Pinpointing pivotal moments in collaboration", която ще се проведе по време на Втората Алпийска среща (30 ноември - 3 декември 2009 г.) в Гармиш-Партенкирхен, Германия.
За повече информация относно Алпийската среща вижте:
http://www.stellarnet.eu/programme/wp3/rendez-vous/
Още »

 
Third International Conference on Science and Mathematics Education(CoSMEd)

28-06-2009

Third International Conference on Science and Mathematics Education(CoSMEd)
2009 Penang, Malaysia, 10-12 November 2009

 
THE ICMI AWARDS COMMITTEE Announcement: Call for Nominations

28-06-2009

As is probably well known to most mathematics educators around the world, the Executive Committee of the International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) a number of years ago created two awards, each in the form of a diploma and a medal, to recognise outstanding accomplishments in mathematics education research:
- the Hans Freudenthal Award, for a major programme of research on mathematics education,
- the Felix Klein Award, for lifelong achievement in mathematics education research.

An ICMI Awards Committee has been appointed for selecting the awardees. The President of ICMI has appointed Professor Mogens Niss to chair this committee, the other members of which are anonymous until their terms have come to an end.

The first recipients of these two awards, Professor Guy Brousseau (France) for the Felix Klein Award and Professor Celia Hoyles (UK) for the Hans Freudenthal Award, formally received these at the opening ceremonies of ICME-10 in Copenhagen, in July 2004. The two 2005 awards went to Professors Ubiratan D'Ambrosio (Brazil) (the Klein Award) and Paul Cobb (USA) (the Freudenthal Award), and for 2007, Professors Jeremy Kilpatrick (USA) and Anna Sfard (Israel/UK/USA) received the Klein and the Freudenthal Awards, respectively. The awards for 2005 and 2007 were formally presented to the recipients at the opening ceremony of ICME-11 in Monterrey, Mexico, in July 2008.

The ICMI Awards Committee is now entering a fourth cycle of selecting awardees for 2009. The result of this process will be known by the end of 2009. The 2009 Awards will be presented to the recipients at ICME-12 in Seoul, Korea in 2012. As was the case with the previous cycles, the ICMI Awards Committee welcomes suggestions coming from the mathematics education community, hence this call for nominations.

A nomination of a candidate for the Felix Klein or the Hans Freudenthal Award has to be accompanied by a summary presenting the vita and the achievements of person nominated, as well as the reasons for the nomination. Moreover, nominations also have to include the names and coordinates of two or three persons from whom the committee may seek further information.

All proposals must be sent by e-mail (mn@ruc.dk) to the Chair of the Committee no later than 15 September 2009.

 
MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009

27-04-2009

MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, 16 – 20 September, 2009, Ohrid, Republic of Macedonia
Second announcement

 
Ninth International Conference on MATHEMATICAL KNOWLEDGE MANAGEMENT

27-01-2009

10-12 July 2009 Grand Bend, Ontario (CANADA); http://www.orcca.on.ca/conferences/cicm09/mkm09
Call for Papers
Още »
 
4th Balkan Conference in Informatics

27-01-2009

Thessaloniki, GREECE, September 17th - 19th, 2009
 
Фестивал на симетрията 2009, Будапеща

10-08-2009

Фестивалът на симетрията 2009 ще се проведе в Будапеща на 31 юли - 5 август 2009 г.

 
"Иновации и публично-частно партньорство за реализиране на ИКТ проекти", 29 април 2009 г., х-л Шератон, СОФИЯ

21-04-2009

Координационният съвет за информационно общество към Министерския съвет съвместно с Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на държавната администрация и административната реформа организира Национална конференция на тема “Иновации и публично-частно партньорство в сектора на информационните и комуникационни технологии”, която ще се проведе на 29 април 2009 г. от 9:00 ч. в зала “Роял” на хотел Шератон.

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Националната конференция, като споделите идеи за развитие на публично-частно партньорство в ИКТ сферата.

Темите на конференцията ще разглеждат опита и добрите практики в България и Европа, анализ на регулаторната рамка и възможностите и перспективите за изграждане на публично-частно партньорство в областта на ИКТ. Програмата за конференцията ще намерите на сайта на Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии (КЦИКУТ).

Участието изисква задължителна регистрация на сайта на КЦИКУТ: http://www.ccit.government.bg/news.asp?news_id=184&lng=bg. За допълнителна информация може да се свържете със секретариата на КСИО – тел: 940 36 46 или на електронна поща: mpopova@ccit.government.bg

 
VІ Средиземноморска конференция по математическо образование MEDCON 2009

16-02-2009

http://www.medconf2009.com
 

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 10-12-2017