Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

Връчени награди на Националния семинар 2020 г.

По време на Националния семинар по математическо образование, проведен на 27 – 28 ноември 2020 г., по традиция бяха отличени пет представяния на учители, а именно:

  • Цеца Христова
  • Мария Браухле
  • Динко Цвятков
  • Кремлина Черкезова
  • Светлана Василева

Честито на наградените, които получиха образователни материали!

Национален семинар по образование © 2022