Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Покана за уебинари по проекта Scientix


Прочетете още »

Курс за учители "Внедряване и използване на изследователския подход"

Казанлък, 18 април 2017 г.

bullet Участници

Венета Кирилова Димова
Веселин Сашков Танчев
Владислава Иванова Страхилова
Вяра Костова Хартарска
Галина Генчева Тенева
Гюлвер Ахмедова Пирова
Диана Младенова Николова
Донка Стефанова Куновска
Елена Боянова Петрова
Елизабета Иванова Петрова
Елка Йорданова Радева
Капка Михайлова Кръстева
Мирослава Трифонова Якимова
Михаела Бисерова Минчева
Нона Веселинова Бановска
Петя Жечева Иванова
Таня Любомирова Тодорова


 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018