Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Покана за уебинари по проекта Scientix


Прочетете още »

Курс за учители "Внедряване и използване на изследователския подход"

Благоевград, 4 октомври 2017 г.

bullet Участници

Биляна Поповска
Десислава Станоева
Димитър Стойчев
Донка Георгиева
Емилия Николова
Емилия Тренчева
Ирина Малешевска
Керанка Иванова
Константин Парашкевов
Константина Бучинска
Красимир Стоянов
Мария Севдинова
Надка Шеинкова
Нина Кавалджиева
Пепа Стоянова
Петрана Давчева
Спаска Ангелова
Тодорка Мелниклийска
Христина Василева
Цветанка Терзийска


 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018