Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Покана за уебинари по проекта Scientix


Прочетете още »

Курс за учители „Въведение в изследователския подход в обучението по математика”

Банско, 13 ноември 2017 г.

bullet Участници

Анета Иванова Слаева
Венета Димитрова Чакърова
Георги Костадинов Бърдарев
Диана Иванова Геджева
Екатерина Георгиева Пидова
Екатерина Костадинова Кехайова
Елена Георгиева Клечерова
Елена Иванова Палазова
Елеонора Кирилова Барякова
Елка Георгиева Здравкова
Катерина Асенова Макриева
Катерина Методиева Загорчина
Лидия Йорданова Мицина
Магдалена Методиева Обецанова
Марияна Николова Кишева
Николай Минков Късовски
Радка Димитрова Късовска
Росица Костадинова Обецанова
Христина Костадинова Кадева
Шинка Димитрова Цакова


 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018