Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Уебинари и конференция по проекта Scientix

Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование"

Онлайн състезание "ВИВА Математика с компютър"Прочетете още »

Oборудване на „Училищна стая” в ИМИ за нуждите на образователни проекти на БАН

(договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“)


bullet Научен колектив
Акад. Петър Кендеров - ръководител на научния колектив
Доц. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Радослав Йошинов
Ас. Албена Василева
Доц.Ивайло Кортезов
Георги Гачев
Мария Браухле
Румяна Ангелова

 

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018