Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Уебинари и конференция по проекта Scientix

Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование"

Онлайн състезание "ВИВА Математика с компютър"Прочетете още »

Разработване на среда, която да позволява образователният процес в изследователски стил да протича навсякъде и по всяко време - Виртуални и реални ресурси

(договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“)


bullet Научен колектив
Доц. д-р Тони Кондева Чехларова - ръководител на научния колектив
Акад. Петър Кендеров
Проф. Кирил Банков
Доц. д-р Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
д-р Георги Гачев
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
С предложения за включване на нови аплети и дидактически материали могат да се включват и други специалисти

 

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018