Секция Образование по математика и информатика - ИМИ 
 

Новини
Уебинари и конференция по проекта Scientix

Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование"

Онлайн състезание "ВИВА Математика с компютър"Прочетете още »

Пряка работа с ученици - особено с изявените и талантливите, но не само с тях - по внедряване и използване на изследователския подход

(договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“)


bullet Научен колектив
Акад. Петър Кендеров - ръководител на научния колектив
Доц. д-р Тони Кондева Чехларова
Проф. дмн Николай Николов
Доц. д-р Ивайло Кортезов
Доц. д-р Евгения Сендова
Доц. д-р Радослав Йошинов
д-р Георги Гачев
Тодор Брънзов
ас. Албена Василева
Мария Браухле
Румяна Ангелова

 

 

 

Виртуален
училищен
кабинет по
математика

 

Квалификационни
курсове за
учители

 
Последна актуализация 15-12-2018