Тони Чехларова

ИМИ БАН

 

Книги

37 Кендеров, П, Чехларова, Т. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в 11. - 12. клас. Тонедико, София, ISBN:978-619-91492-4-9, 32. Линк

36 Кендеров, П, Чехларова, Т. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в 7. - 8. клас. Тонедико, София,ISBN:978-619-91492-3-2, 32. Линк

35 Чехларова, Т, П. Кендеров. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в 3. - 4. клас. Тонедико, София, ISBN:978-619-91492-2-5, 32. Линк

34 Кендеров, П, Т. Чехларова. (2020). Използване на помощните файлове в онлайн състезанието "Viva Математика с компютър". Макрос, ISBN:978-954-561-517-7, 128. Линк

Kenderov, P., T. Chehlarova, (2020). The Use of Auxiliary Files in the Online Competition “Viva Mathematics with Computer”. Makros, ISBN:978-954-561-517-7, 128. [In Bulgarian]. Link

33 Тони Чехларова. (2020). Сборник от работни листове „Златни фигури“. Макрос 2000, ISBN:978-954-561-493-4, 24. Линк

Chehlarova, Т. (2020). Collection of Worksheets „Golden Figures“. Makros 2000. ISBN:978-954-561-493-4, 24. [In Bulgarian]. Link

32 Чехларова. Т. (2020). Пет разлики. Тонедико, 2020, ISBN:978-619-91492-1-8, 16.

Chehlarova, Т. (2020). Five Differences. Tonediko. ISBN:978-619-91492-1-8, 16. [In Bulgarian].

31 Чехларова, Т., П. Кендеров. (2020). Подготовка за състезание по математика с компютър в 5. - 6. клас. Регалия 6, 2020, ISBN:978-954-745-319-7, 32. Линк

Chehlarova, T., P. Kenderov. (2020). Preparation for Competitions in Mathematics with Computer at 5 th and 6th grade (Guide for teachers). Regalia 6. ISBN:978-954-745-319-7, 32. [In Bulgarian]. Link

30 Кендеров, П., Т. Чехларова. (2020). Подготовка за състезание по математика с компютър в 9. - 10. клас. Регалия 6, 2020, ISBN:978-954-745-321-0, 32. Линк

Kenderov, P., T. Chehlarova, (2020). Preparation for Competitions in Mathematics with Computer at 9 th and 10th grade (Guide for teachers). Regalia 6. ISBN:978-954-745-321-0, 32. [In Bulgarian]. Link

29 Чехларова. Т. (2019). Сборник от работни листове "Обикновени дроби". Макрос 2001, ISBN:978-954-702-107-5, 32 Линк

Chehlarova, Т. (2019). Collection of Worksheets „Fractions“. Makros 2001, ISBN:978-954-702-107-5, 32. [In Bulgarian]. Link

28 Кендеров, П., Т. Чехларова. (2018). Оптимални конични съдове - изследвания с динамични конструкции. Макрос 2000, 2018, ISBN:978-954-561-462-0, 124. Линк

Kenderov, P., T. Chehlarova, (2018). Т.Optimal Conic Bodies (Studies Through Dynamic Software Systems). Makros 2000. ISBN:978-954-561-462-0, 124. [In Bulgarian]. Link

27 Чехларова, Т. Използване на дигитално учебно съдържание в началното образование (помагало за учители). (2018). Макрос 2000, ISBN 978-954-561-454-5, 32

Chehlarova, Т. (2018). Use of digital learning content in primary education (teacher's guide). Makros 2000, ISBN:978-954-561-454-5, 32. [In Bulgarian].

26 Чехларова, Т. По два начина. (2018). Макрос 2000. ISBN:978-954-561-444-6

Chehlarova, Т. (2018). In two ways. Makros 2000, ISBN:978-954-561-444-6, 56. [In Bulgarian].

25 Чехларова, Т. Подготовка на обучители за внедряване на изследователския подход в училищното образование по математика. (2017). Макрос 2000. ISBN:978-954-561-428-6

 

24 Чехларова, Т. Изучаване на математика с динамични конструкции в началното училище. (2016). Макрос 2000. ISBN:978-954-561-404-0, 48

23 Чехларова, Т. Изследователски подход в началното математическо образование (помагало за обучение на обучители). (2016). Макрос 2000. ISBN:978-954-561-412-5

22 Кендеров, П., Чехларова, Т. (2016). Състезание Математика с компютър и изследователски подход в образованието по математика. Макрос, ISBN:978-954-561-422-4, 128.

 

21 Чехларова, Т. Изследователският подход в обучението по математика с използване на динамични образователни среди (помагало за учители). София, Макрос, 2015. ISBN 978-954-561-373-9

20 Кендеров, П., Т. Чехларова, Г. Гачев. Изследователски подход в математическото образование (помагало за обучение на обучители), София, Макрос, 2015. ISBN 978-954-561-367-8

19 Чехларова, Т. Математически изследвания с динамични конструкции в началното училище. Макрос. 2013. ISBN 978-954-561-309-8

18 Чехларова, Т., Е. Сендова. Необикновено за обикновените дроби – изследвания с динамични конструкции. Макрос. 2012. ISBN 978-954-561-282-4

17 Чехларова, Т. Геометрични фигури – изследвания с динамични конструкции. Макрос. 2012. ISBN 978-954-561-279-4

16 Чехларова, Т., Е. Сендова.  Практически задачи и упражнения по информационни технологии. Развий въображението си с развивки. Анубис. 2010. 64 с. ISBN 978-954-426-890-9

15

Чехларова, Т. Времето в задачи. Асоциация за развитие на образованието, С., 2009. ISBN 978-954-92139-2-8

14

Гроздев, С., Т. Чехларова, Р. Маврова. Тестове по методика на обучението по математика. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2009. ISBN 9789544234812

13

Гроздев, С., Т. Чехларова. Европейско кенгуру. Методически подходи. СМБ, С., 2008.

 

12

Чехларова, Т. Редици в обучението по математика до 6 клас. Асоциация за развитие на образованието, С., 2007. ISBN 978 954 92139-4-2

11

 

11a

 

11б

 

11в

Christou, C., Sendova, E., Matos, J.F., Jones, K., Zachariades, T., Pitta-Pantazi, D., Mousoulides, N., Pittalis, M., Boytchev, P., Mesquita, M., Chehlarova, T., & Lozanov, C. Stereometry Activities with Dalest. University of Cyprus: Nicosia.2007. ISBN 978-9963-671-21-2

 Стереометрия в света на Dalest. ISBN 978-9963-671-26-7

Actividades em geometria do espaзo com o Dalest. ISBN 978-9963-671-42-7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DALEST. ISBN 978-9963-671-20-5

10

Гроздев, С., Т. Чехларова. Кубчета и конструкции. Асоциация за развитие на образованието, С., 2007. ISBN 978-954-561-207-7

9

Гроздев, С., Т. Чехларова. Сборник от задачи по математика за 5. клас, Асоциация за развитие на образованието, С., 2007. ISBN 978-954-561-202-2

8

Гроздев, С., Т. Чехларова. Книга за учителя по математика за 5. клас, Булвест, 2006. ISBN 954-18-0469-1

7

Гроздев, С., Т. Чехларова. Учебник по математика за 5. клас, Булвест, 2006.

6

Чехларова, Т. Задачи и игри с кибритени клечки. Макрос 2000, Пловдив, 2005. ISBN 954-561-180-4

5

Димова, Й., Т. Кънчева, Т. Чехларова, Ж.  Райкова – Бозова. Рефлексия и обучение. 2. част, Макрос 2000, Пловдив, 2004. ISBN 954-561-157-X

4

Чехларова, Т., И. Ганчев. Из историята на числовите редици и възможности за използването й в обучението. Макрос 2000, Пловдив, 2004. ISBN 954-561-155-3

 

3

Чехларова, Т. Сборник от задачи с числови редици за 5. и 6. клас. Макрос 2000, Пловдив, 2003. ISBN 954-561-147-2

2

Чехларова, Т. Закономерности /за деца от 6 до 8 години/. Макрос, Пловдив, 2003. ISBN 954-561-131-6

1

Чехларова, Т. Числови редици и редици от фигури за началното училище. Макрос, Пловдив, 2002. ISBN 954-561-104-9