Николай Киров

Преподаване

I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Socrates

"Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните - това сам съм го изпитал и го зная от опит. Лесният урок се усвоява с леснина и от него почти нищо не научавате. Трудният урок иска много пот, но пък като усвоите урока, за цял живот ще ви държи влага." Йордан Радичков

-- Курсове за 2016/2017 учебна година

-- Курсове за 2015/2016 учебна година

-- Курсове за 2014/2015 учебна година

-- Курсове за 2013/2014 учебна година

--Курсове за 2012/2013 учебна година

-- Курсове за 2011/2012 учебна година

--Курсове за 2010/2011 учебна година

--Курсове от 2009/2010 учебна година

--Курсове от 2008/2009 учебна година

--Курсове от 2007/2008 учебна година

--Курсове от 2006/2007 учебна година

--Курсове от 2005/2006 учебна година

--Курсове от 2004/2005 учебна година

--Курсове от 2003/2004 учебна година

--Курсове от 2002/2003 учебна година

--Курсове от 2001/2002 учебна година

--Курсове от 2000/2001 учебна година

--Курсове преди 2001 година

-- Програма Мрежови технологии
-- Programme Networking Technologies

-- Студентски състезания по програмиране [en]

--График за презентации
-- Timetable for presentations
NETB181, NETB223
NETB181, NETB223


--График за състезания по програмиране на НБУ


Цутому Шимомура, Джон Маркоф, ХАКЕР, Лира Принт, АСИ, София, 2002.
[Tsutomu Shimomura, John Markoff, TAKEDOWN (The Pursuit and Capture of Kevin Mitnick, American's Most Wanted Computer Outlaw - By The Man Who Did It), 1996 ]

За ученици

-- Дигитализация и разпознаване на стари документи - курс лекции на Петата лятна изследователска школа - Варна, 2005 г. 

-- Интернет - история, принципи, сигурност - курс лекции на Четвърта лятна изследователска школа - Варна, 2004 г.

-- Операционни системи - курс лекции на Трета лятна изследователска школа - Варна, 2003 г.

Електронни книги

-- Сборник от учебни материали по  ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО
      (Принципи на програмирането със С++, част I)

--Сборник от учебни материали по  ПРОГРАМИРАНЕ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ
      (Принципи на програмирането със С++, част IІ)

Доклади и дискусии

-- Маршрут на студент в учебна програма на НБУ, доклад на семинара на департамент Информатика, 15.12.2006, презентация на семинар на Боровец, 9-11 юни, 2007

-- Mагистърска програма "Мрежови технологии", (Един подход за построяване на магистърска програма), 2005

-- University education on programming, 2004

-- Дискусия: Преподаването на програмиране във висшите училища, 2001

Индекси

-- Индекс на курсовете
    Последно обновяване на 18 август 2016 г.