Математически турнир "Иван Салабашев"

Добре дошли!

Новини

XXII МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ"

На 7 декември 2013 г. се проведе 22-то издание на турнира.
Вижте НАЦИОНАЛНОТО КЛАСИРАНЕ!
Награждаването на победителите ще се проведе на 12 януари 2014 г. от 11 ч. в Института по математика и информатика.

УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ХХII ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ" 2013 г.

2. КЛАС
3. КЛАС
4. КЛАС
5. КЛАС
6. КЛАС
7. КЛАС
8.-9. КЛАС
10.-12. КЛАС

УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ХХI ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ"

2. КЛАС
3. КЛАС
4. КЛАС
5. КЛАС
6. КЛАС
7. КЛАС
8.-9. КЛАС
10.-12. КЛАС

УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ХХ ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ"

2. КЛАС
3. КЛАС
4. КЛАС
5. КЛАС
6. КЛАС
7. КЛАС
8.-9. КЛАС
10.-12. КЛАС

Формат на състезанието

Математическият турнир "Иван Салабашев" се провежда по места под егидата на ПИО на МОМН и секциите на Съюза на математиците в България.

Турнирът е предназначен за ученици от 2. до 12. клас. С изключение на последната, темите включват по 15 задачи, първите десет от които са с избираем отговор, а останалите са с открит (числов) отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи носи по 3 точки, а за верен отговор на всеки от последните пет въпроса се получават 6 точки. Общата тема за 10., 11. и 12. клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отоговор на всеки от въпросите се получават по 3 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават по 6 точки. Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.

Жури

Състезателните теми тази година са изготвени от жури в състав:

©2010 СМБ

`