Научен съвет на ИМИ

 

 

Решения от заседанията на Научния съвет през 2019 г.:


АРХИВ: Документи от 2008 до 2018 г.
АРХИВ: Научен съвет (2008, 2010 г.)
АРХИВ: Протоколи на СНС (1998 - 2010)


2019-06-14 11:23

 

 


2019-06-14