Научен съвет на ИМИ

 


Протокол 1/2016 на Общото събрание на учените
Протокол 2/2016 на Общото събрание на учените
Протокол 3/2016 на Общото събрание на учените
Протокол 4/2016 на Общото събрание на учените

Протокол 1/2017 на Общото събрание на учените
Протокол 2/2017 на Общото събрание на учените

Решения от заседанията на Научния съвет през 2016 г.:

Решения от заседанията на Научния съвет през 2017 г.:

Решения от заседанията на Научния съвет през 2018 г.:

Решения от заседанията на Научния съвет през 2019 г.:

 


АРХИВ: Документи от 2008 до 2015 г.
АРХИВ: Научен съвет (2008, 2010 г.)
АРХИВ: Протоколи на СНС (1998 - 2010)


2019-02-11 11:03

 

 


2019-02-11