МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ISSN 1313-3330

Доклади на Тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Боровец, 8−11 април, 2001

ПРЕДГОВОР     3
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Wilfred E. Boykin. Thinking about critical thinking in the mathematics classroom     5
Peter Boyvalenkov, Danyo Danev. Linear programming bounds for spherical codes and designs   11
M. S. Kaschiev. Some Methods for Solving the 3-D Quantum Mechanics Eigenvalue Problems   20
Kosto Valov Mitov, Nikolay Mihaylov Yanev. Limit theorems for renewal, regeneration and branching processes   32
Кирил Банков. Международно оценяване на обучението по математика в средното училище   42
Св. Билчев. 40 години ученическа математическа школа − Русе   51
Иван Ганчев, Любен Портев. Методиката на обучението по математика в България на прага на XXI-я век   66
Станчо Димиев. Физикализмът в математиката?   78
Иван Димовски. Измерване на архимедови величини   86
Пламен Матеев, Евгения Стоименова. Надеждност и точност на оценките от изпити и тестове   95
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Ivan Atanasov Badev. Special nets in a three-dimensional Riemannian space 103
Galina T. Bogdanova. Some unique ternary constant-composition codes 108
Adrijan Varbanov Borisov. Measurability of sets of pairs of parallel straight lines in the galilean plane 112
Rumen N. Daskalov, Stoyan N. Kapralov. New systematic quasi-cyclic codes over GF(9) in dimensions 7 and 8 118
Radinka Alexandrova Dontcheva. On the binary self-dual codes of length 70 124
Georgy Khristov Georgiev, Radostina Petrova Encheva, Margarita Georgieva Spirova. Shapes of inscribed and circumscribed quadrangles 129
Iavor Varbanov Hristov. On the finite deformations of two drops due to electric field 135
Iavor Varbanov Hristov, Zapryan Dimitrov Zapryanov. On the finite deformations of compound drop due to electric field 142
Radostin Petrov Ivanov, Nedka Velikova Pulova, Vladimir Ivanov Pulov. An implicit Runge-Kutta method for a class of differential inclusions: Local error estimates 149
Vsevolod Ivanov Ivanov. Necessary and sufficient condition for pseudoconvexity of a function 155
Raina Borisova Ivanova. Einstein manifolds with point-wise constant characteristical coefficients of the curvature operator 157
Ljudmila K. Kamenova. Complex structures on ruled surfaces 163
M. Konstantinov, P. Petkov, V. Mehrmann, D. Gu. Additive matrix operators 169
Dimiter St. Kovachev. On the number of some k-valued functions of n variables 176
Nikolay V. Kyurkchiev. A note on the convergence of the SOR Borsch-Supan method 187
Velichka Vassileva Milousheva. Regular one-parameter systems of torses in Euclidean space 188
Daniela Nikolova, Eugene Plotkin. Matrix equations in linear groups 194
Donka Zheleva Pashkouleva, Kliment Vasilev Vasilev. A note on a subclass of meromorphic functions with negative coefficients 200
Assia Petrova Rousseva. On the number of double points in plane (q2+q+2,q+2)-arcs 206
Zdravko Dimitrov Slavov. Convex functions and Pareto optimality criterion 210
Diko Mois Souroujon. Vector Slater saddle points and maximins for some types multicriterial antagonistic games 215
Grozio Stanilov, Desislava Yordanova, Roland Hoefer, Julian Cankov. Is the Morley's theorem true in the hyperbolic geometry? 220
Anna Tomova. Problems and solutions by the application of Julia set theory to onestage and multistage numerical methods for solving equations 225
V. Videv, J. Tzankov. Stanilov manifolds and their characterization in dimension four 231
Веселин Златилов. За избора на начална контактна точка при анализ на контакта в зъбни зацепвания 236
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Hristo Tsvetanov Aladjov, Krassimir Todorov Atanassov. A generalized net for genetic algorithms learning  242
Irena L. Atanasova. Axiomatic representation of the methods for sorting − quicksort, insertion sort and selection sort  249
Dimitar Birov, Vladislav Zhelyazkov. Mobile banking − interdisciplinary solution  253
Ivo Yordanov Damyanov. On some properties of variables in Reed-Muller decompositions  258
Nelly Miltcheva Maneva, Nevena Krassimirova Nikolova. How to hire the best software people  263
Leda Dimitrova Minkova. The bond market with stochastic volatility in high level of inflation  270
Preslav Ivanov Nakov. Latent semantic analysis for Bulgarian literature  276
Maroussia Nikiforova Slavtchova-Bojkova, Nickolay Mihailov Yanev. Subcritical age-dependent branching processes with emigration  281
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Maria Nikolova Brancheva. Diophantian figures and Diophantian carpets 289
Sonia Kafoussi, Evagelos Ntziahristos. An assessment of Greek students' knowledge on place value concepts and whole number operations 297
Tseno Vesselinov Tselkov, Nikolay Velitchkov Andreev. Lagrange's interpolation formula in olympiad problems 305
Ангел Илиев Ангелов, Тошко Борисов Хиков. От учебните програми по информатика към годишното разпределение на учителя 311
Климент Василев Василев, Донка Желева Пашкулева. Ирационални числа 319
Маргарита Генова Върбанова. Пропедевтика на понятието функция в обучението по математика в началните класове 323
Маргарита Генова Върбанова, Иванка Минчева Георгиева. Идеи за минимизиране на обучението по математика 329
Тома М. Георгиев. Лица, еднаквости и доказване на някои твърдения 334
Иванка Минчева Георгиева. Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията в обучението по математика в началните класове 339
Иво Йорданов Дамянов, Ваньо Георгиев Пейчев. За необходимостта от адаптирани WWW проекти в обучението 346
Димитър Димитров, Митко Кунчев. Изкуството да се формулират геометрични задачи 351
Даниела И. Дурева, Георги Т. Тупаров. Мястото на университетските курсове по информатика и информационни технологии в учебните планове за неспециалисти 356
Маряна Георгиева Кацарска. Изучаване на симетричните полиноми в задължително избираемата подготовка (ЗИП) по математика в 9-ти клас 361
Стелиана Миткова Кокинова. Представянето на красотата и предизвикателството на задачите в достъпна форма − начин за мотивиране на учениците 366
Здравко В. Лалчев. За метода на аритметичните преобразувания в математиката за началното училище 373
Васил Борисов Милушев, Димитър Георгиев Френкев. Дейността преобразуване на математически задачи 378
Милен Найденов, Татяна Маджарова. Една задача в развитие 384
Красимир Ангелов Пенев. Разлики в изграждането на комбинаторни умения у изявените ученици в България и САЩ 389
Петър Динев Петров, Васил Борисов Милушев. Учебното съдържание по математика V−XII клас в условията на образователната промяна 394
Грозьо Станилов, Мая Стоянова. Обратна теорема на трисекторната теорема на Морлей 399
Димитър Георгиев Френкев, Васил Борисов Милушев. Анализ на дейността преобразуване на математически задачи 405
Борислав Петров Юруков, Костадин Петров Калинов, Иван Асенов Мирчев. Потоци в графи и мрежи 411
   
ДИСКУСИИ
Николай Киров. Преподаването по програмиране във висшите училища 418
И. Иванов, С. Кънчева. Информатика и информационни технологии в училище − проблеми и предизвикателства 420
П. Попиванов. Проблеми на висшето образование по математика през XXI век 423
Кирил Банков, Теодоси Витанов. Някои резултати от националния изпит-тест − 2000 425
   
МИНИСИМПОЗИУМ ПО МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И НАУЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
Alexander Svobodanov Alexandrov. A mathematical model of tubulin pulse generator  432
C. I. Christov, N. Papanicolaou. Galerkin spectral methods for higher-order boundary value problems arising in fluid mechanics  438
F. Jezequel. Numerical accuracy of converging sequences  444
Nedialko S. Nedialkov, Kenneth R. Jackson. Some recent advances in validated methods for IVP's for ODE's  450
Antony T. Popov. On some imprecise geometrical computations based on morphological techniques  457
S. Yanchuk, T. Kapitaniak. Modelling chaos-hyperchaos transition in coupled Rössler systems  463