МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Доклади на Тридесет и петата пролетна конференция на Съюза на математиците в България Боровец, 5-8 април, 2006

ПРЕДГОВОР 3
ЮБИЛЕЙНИ ДОКЛАДИ
Борислав Боянов. 120 години от рождението на академик Любомир Чакалов 7
Владимир Чакалов. Жизненият път на Любомир Чакалов 15
Петър Русев. 110 години от рождението на академик Никола Обрешков (1896-1963) 20
Анна Обрешкова. Моите спомени за акад. Обрешков 29
Недю Попиванов. Академик Петър Попиванов на 60 години 31
   
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Иван Димовски. Феноменът Николá Бурбаки 41
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Nikolay Kutev. Viscosity solutions of nonlinear elliptic and parabolic equations 53
Mohamed Sifi. Best approximations for the Bessel-Laguerre type Weierstrass transform on the quarter plane 61
Камен Г. Иванов, Николай К. Киров, Никола И. Янев. Оптимално разпределение на мандатите на партиите за 40. Народно събрание по избирателни райони 70
Mihail Konstantinov, Petko Petkov. Bad and good computational practices (with matlab examples) 82
Кирил Банков, Теодоси Витанов. Анализ на резултатите от апробация на стратегия за външно оценяване на ДОИ за УС по математика за четвърти клас, Варна, май 2005 93
Йорданка Горчева, Здравко Лалчев, Йордан Табов. Обучението по математика: хуманитарен подход в компютърната ера 104
Илия Д. Гюдженов. Лекциите и семинарните упражнения по математика във висшите училища като системи от дейности 115
Петър Кендеров, Сава Гроздев. Диференцираното обучение по математика в европейските училища 124
   
ДИСКУСИИ И СЕМИНАРИ
Владимир Ненчев, Владимир Тодоров. Преподаването на математика в средните и висши училища в България 137
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Ivan A. Badev, Bistra B. Tsareva, Georgi Z. Zlatanov. On the Equiaffine Connections 141
Adrijan V. Borisov, Margarita G. Spirova. Measurability of sets of pairs of parallel non-isotropic straight lines of the first type in the simply isotropic space 146
Georgi K. Dimitrov, Ivaïlo M. Mladenov. On The Exponents of Some 4 × 4 Matrices 152
Radostina P. Encheva, Georgi H. Georgiev. Some self-similar sets defined by a pair of plane contracting similarities 159
Nikolay R. Kolev, Nedyalko D. Nenov. New recurrent inequality on a class of vertex Folkman numbers 164
Mihail M. Konstantinov, Juliana K. Boneva, Petko H. Petkov. Frechét derivatives of rational power matrix functions 169
Vladimir Y. Krastev. Convexity of the objective functional on some optimal control problems 175
Marin L. Marinov. Existence of solution of the Cauchy problem for semilinear heat equations 180
Velichka V. Milousheva. A characterization of developable two-dimensional surfaces in Euclidean space 186
Nedyalko D. Nenov. Improvement of graph theory Wei's inequality 191
Zornitza A. Petrova. Oscillations of a class of equations and inequalities of fourth order 195
Elena R. Popova, Mariana Ts. Hadzhilazova, Ivaïlo M. Mladenov. On balloons, membranes and surfaces representing them 201
Margarita G. Spirova, Adrijan V. Borisov. Measurability of sets of pairs of parallel non-isotropic straight lines of the second type in the simply isotropic space 209
Marta K. Teofilova. Curvature properties of conformal Kähler manifolds with Norden metric 214
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Boyko B. Bantchev. On the Definition of Integer Division and Modulus in Programming Languages 223
Thierry Berger, Todor Todorov. Implementation of Block Error-Correcting Codes in amplitude modulation watermarking 230
Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva. Discovering the error-correcting functional dependencies in case of unknown original dependencies 237
Dobri Y. Dankov, Vladimir M. Roussinov. Monte Carlo simulation of the Benard instability in a rarefied gas mixture 245
Daniela I. Dureva-Tuparova, Georgi T. Tuparov. A framework to compare the testing capabilities in e-learning platforms 251
Tsvetanka L. Georgieva. Finding the branching dependencies in random databases 258
Stoyan N. Kapralov, Mladen D. Manev. The uniqueness of the optimal (20,10,2,2) superimposed code 265
Zlatka T. Mateva, Svetlana T. Topalova. Enumeration of 2-(15,7,6) designs with automorphisms of order 7 or 5 270
Georgi K. Mitov, Kosto V. Mitov. Randomly indexed Galton-Watson branching processes 275
Ivan K. Mitov. Discrete model for dependent default times 282
Alexander P. Penev, Dimcho S. Dimov, Dobromir P. Kralchev. Fuctional representation in computer graphics 288
Plamena B. Petrova, Stefan G. Tsvetkov. Modeling of the households' consumption under credit opportunities 293
Zdravko D. Slavov. Compactness of the Pareto sets in multi-objective optimization with quasi-concave functions 298
Vessela K. Stoimenova, Dimitar V. Atanasov. Nonparametric robust estimation of the individual distribution in branching processes with a random number of ancestors 302
Andrey A. Vassilev. Location decisions in problems of intertemporal consumption 309
Evelina I. Veleva. Conditional independence of joint sample correlation coefficients of independent normally distributed random variables 315
Evelina I. Veleva. Uniform random positive definite matrix generation 321
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Petya I. Assenova, Svetoslav I. Ivanov. The survey "Indicators of ICT application in secondary education" 329
Manfred Bauch, Maria Brauchle. Extreme Value Problems' Treatment Supported by Multimedia and Dynamic Mathematics 335
Lidija Kondinska, Biljana Krstevska, Valentina Gogovska. Monitoring, examining and assessing students' achievements in mathematics 337
Angel Popov, Todor Todorov. Exponentiation of 2 × 2 and 3 × 3 matrices without canonization 344
Димитър А. Белев, Василка П. Игнатова-Белева. Компютърът в час по математика 354
Сава И. Гроздев, Тони К. Чехларова. Формиране на представа за еднаквост в пространството 363
Коста А. Гъров, Елена Х. Тодорова. Примерна система от опорни задачи по темата "Алгоритми и задачи от теория на числата" за подготовка на талантливи ученици по информатика 374
Стефка С. Димитрова, Елена А. Върбанова. Web-базирано ръководство за изучаване на неопределени интеграли 381
Димитър Д. Добрев. Методология на избирателното поведение в процедурното програмиране 387
Велика Драгиева, Симеон Стефанов, Владимир Тодоров. Гъстота на редицата sin(n2) в [−1, 1] 393
Живко Ив. Желев. Една задача на Щайнер и за връзката между аналитичната и синтетичната геометрия 397
Елка Тр. Иванова. Методически аспекти на изучаването на структури от данни 402
Лиляна М. Каракашева. Върху една специфична организация на семинарните упражнения по математически анализ 407
Маряна Г. Кацарска. Елементи от теория на графите в извънкласната работа по математика в пети и шести клас 411
Васил Б. Милушев, Димитър Г. Френкев. Евристичен подход при решаване на геометрични задачи от определен вид 418
Милен Н. Найденов. За съдържателността на математическите задачи 424
Мария С. Палаханова. Изучаване на алгоритмите за търсене чрез множества 430
Грозьо И. Станилов, Славка К. Славова. Компютърни методи за преподаване и изледване в диференциалната геометрия 436
Владимир Т. Тодоров, Михаил М. Константинов, Петър В. Стоев. Връзки между отношения на дъги и отсечки 443
Маргарита Й. Тодорова, Димитър Й. Биров. Разпознаването като подход в обучението по информатични дисципилини 449
Наталия Хр. Тончева. Базови събития и тъждества 455
Георги Т. Тупаров, Юлиана Пенева Пашкова. За съдържанието на университетските курсове по дисциплината "Бази от данни" и изискванията на Computing Curricula 2005 461
Даниела И. Тупарова, Станислав А. Иванов, Елена Л. Каращранова. Изследване отношението на студентите към електронното обучение 468