МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

 

2015 година

 

 

Националното математическо състезание по формáта

на математическото състезание „Европейско кенгуру“

ще се проведе на 6 юни 2015 г. от 11:00 часа в

Софийската математическа гимназия (СМГ),

ул. „Искър“ 61, София.

 

 

Регламентът на състезанието

Точкова таблица за проведеното състезание

Европейско кенгуру на 22 март 2015 г.

 

Регламенти на шестте състезания, ученици

от които ще участват в Националното състезание:

 

1. Математическо състезание “Европейско кенгуру“;
2. Австралийско математическо състезание;
3. Математически турнир „Иван Салабашев“;
4. Математически турнир „Черноризец Храбър“;
5. Коледно математическо състезание;
6. Великденско математическо състезание.

 

 

 

Списъкът на допуснатите ученици

до Националното състезание

може да видите на сайта на

Министерството на образованието и науката

десет дни преди състезанието.

 

 


 

 

Областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"

 

Писмо до РИО

 

Писмо до секциите на СМБ и организаторите

 


 

Съобщения и резулати от минали години: 2014, 2013