Математическо състезание на Асоциация
"КЕНГУРУ БЕЗ ГРАНИЦИ"
19 МАРТ, 2016 г.

Резултати:

1 клас, 2 клас , 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас , 8 клас
9 клас, 10 клас, 11 клас, 12 клас , френски език , СОП , студенти

Решения:

Увод, 1 клас, 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас,
7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас, студенти

 

Състезания в предишни години