Състезание на Асоциация
"Кенгуру без граници"
 

 

 

2017 г.

 

2016 г.

 

2014 г. Областен и Национален кръг

 

2013 г. Областен и Национален кръг

 

2012 г. Областен и Национален кръг

 

2011 г. Областен кръг и Национален кръг

 

2010 г. Областен кръг и Национален кръг

 

2009 г. Областен кръг и Национален кръг

 

2008 г. Областен кръг, Национален кръг

 

2007 г. Областен и Национален кръг

 

2006 г.

 

2005 г.