За нас
Секции
Членове (2017 г.)
Членове (2016 г.)

Отчетен доклад на УС за 2016 г.
Документи

Посетете нашата Facebook страница

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ

47 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Календарен план
за състезанията през 2016-2017

ИНФОС - сайт на
комисията по информатика

Състезание на Асоциация
"Кенгуру без граници"


Предишни конференции


Mathematica Balkanica Archive