За нас
Устав
Секции
Членове

Ръководство
Извлечения от протоколи
от заседания на УС

Отчетни доклади на УС


Посетете нашата Facebook страница

 
НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ

47. ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Календарен план за
състезанията през уч. 2017-2018 г.

ИНФОС - сайт на
комисията по информатика

Предишни конференции


Mathematica Balkanica Archive