СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СПИСЪК
на
РЕДОВНО ОТЧЕТЕНИТЕ СЕКЦИИ И ЧЛЕНОВЕ ПРЕЗ 2020 г.
Номер Трите имена
01000 БАН-СУ
01001 Петър Радоев Попиванов почетен член
01002 Петър Стоянов Кендеров почетен член
01003 Петър Кирилов Русев почетен член
01004 Иван Христов Димовски почетен член
01005 Станимир Любенов Троянски почетен член
01006 Иван Константинов Тонов почетен член
01007 Борка Тодорова Паракозова
01008 Азнив Киркор Каспарян
01009 Веселин Стоянов Дренски
01010 Вълчо Иванов Милчев
01011 Георги Георгиев
01012 Георги Симеонов Симеонов
01013 Десислава Иванова Панева-Маринова
01014 Димитрина Любомирова Полимирова-Николова
01015 Евгения Асенова Стоименова
01016 Евгения Йовкова Сендова
01017 Елен Константинова Павлова
01018 Емил Миланов Колев
01019 Емил Стойков Келеведжиев
01020 Златогор Борисов Минчев
01021 Зорница Станева Дженкова
01022 Ивайло Стефанов Кортезов
01023 Иванка Илиева Стоянова
01024 Кристиян Любенов Янков
01025 Мария Тодорова Браухле
01026 Мая митева Стоянова
01027 Невена Желязкова Събева-Колева
01028 Николай Маринов Николов
01029 Олег Кръстев Мушкаров
01030 Петър Георгиев Бойваленков
01031 Петър Драгнев Драгнев
01032 Първан Евтимов Първанов
01033 Румян Лазов
01034 Силвия Първанова Бумова
01035 Стелиана Миткова Кокинова
01036 Татяна Вадимовна Пархоменко
01037 Тони Кондева Чехларова
01038 Юлиан Петров Ревалски
01039 Юри Любчов Борисов
01040 Величка Василева Милушева-Годинячка
01041 Борислава Кирилова Виденова
01042 Петър Константинов Петров
02000 БЛАГОЕВГРАД
02001 Иван Асенов Мирчев
02002 Анка Марковска
02003 Борислав Юруков
02004 Бояна Гъркова
02005 Велин Кралев
02006 Елена Лазарова Каращранова
02007 Илинка Димитрова
02008 Катерина Марчева
02009 Маргарита Йорданова Тодорова
02010 Михаил Колев
02011 Надежда Борисова
02012 Петър Миланов
02013 Радослав Мавревски
02014 Радослава Кралева
02015 Стефан Минев Стефанов
02016 Фатима Сапунджи
02017 Цанка Николова Митова
03000 БМНИ
03001 Светослав Марков почетен член
03002 Иван Георгиев
03003 Александър Александров
03004 Анастас Пашов
03005 Анета Караиванова
03006 Иван Иванов
03007 Вера Ангелова
03008 Веселина Вучева
03009 Божидар Сендов
03010 Евгения Попова
03011 Елена Николова
03012 Елица Петрова
03013 Емануил Атанасов
03014 Иван П. Йорданов
03015 Кирил Алексиев
03016 Костадин Шейретски
03017 Красимир Георгиев
03018 Марио Илиев
03019 Милен Борисов
03020 Михаил Кръстанов
03021 Невена Илиева-Литова
03022 Нели Димитрова
03023 Нина Пешева
03024 Пенчо Маринов
03025 Петко Алов
03026 Петър Рашков
03027 Петя Копринкова-Христова
03028 Пламена Златева
03029 Райчо Лазаров
03030 Румен Ангелов
03031 Румен Янков
03032 Светозар Маргенов
03033 Светослав Николов
03034 Станислав Харизанов
03035 Стефка Фиданова
03036 Тодор Гюров
03037 Цветан Остромски
03038 Цветана Стоянова
04000 БОТЕВГРАД "Евклид"
04001 Николай Маринов Сираков
04002 Бисерка Гаврилова Петкова
04003 Блага Петрова Маркова
04004 Валентина Радославова Бенчева
04005 Веселин Кирилов Марков
04006 Гергина Крумова Божкова
04007 Даниела Пенкова Иковска
04008 Иванка Георгиева Петкова
04009 Ивета Симеонова Манолова
04010 Лидия Людмилова Кеманова
04011 Мария Димитрова Денкинска
04012 Милка Тошкова Николова
04013 Нели Димитрова Георгиева
04014 Нели Димитрова Сиракова
04015 Никола Христов Георгиев
04016 Пенка Маринова Томова
04017 Петя Цветанова Петрова
05000 БУРГАС
05001 Динко Иванов Раднев
05002 Алексина Демирева Кичева
05003 Ана Вълкова Шишманова
05004 Антоанета Камбурова
05005 Антоанета Николова
05006 Антоанета Стоянова Граматикова
05007 Антон Грудов
05008 Бонка Антонова Милчева
05009 Величка Димитрова
05010 Весела Вангелова
05011 Веселина Ковачева
05012 Виолета Тодорова
05013 Галена Маврева
05014 Галина Димитрова Вълканова
05015 Ганка Мирчева Желязкова
05016 Ганка Семова Вътева
05017 Гергана Иванова Николова
05018 Даниела Димитрова Живкова
05019 Даниела Недялкова
05020 Диана Бончева
05021 Диана Димитрова Савова
05022 Димо Димитров Делибалтов
05023 Динка Хараламбиева
05024 Донка Петкова
05025 Елена Симеонова
05026 Елена Спасова
05027 Иван Димитров Георгиев
05028 Иванка Димитрова Митева
05029 Илиян Христова
05030 Илияна Първанова
05031 Йовка Николова Милушева
05032 Йорданка Стефанова
05033 Ирина Кънчева
05034 Карина Щерева
05035 Кирилка Калканджиева
05036 Красимира Димитрова
05037 Кристина Кънева
05038 Лиляна Янева-Димитрова
05039 Магдалена Янева
05040 Максим Вълкачовски
05041 Маргарита Праматарова
05042 Марийка Христова
05043 Мария Иванова Димитрова
05044 Мария Стойкова Димитрова
05045 Милена Андонова
05046 Милена Башова
05047 Мирослава Георгиева
05048 Мирослава Христова
05049 Момка Йовева Дивчева
05050 Монка Щерева Димитрова
05051 Надежда Добрева Йорданова
05052 Надя Николова Николова
05053 Недялка Недялкова
05054 Нели Тетимова
05055 Павлина Стоева Стоилова
05056 Пенка Георгиева
05057 Пенка Христова
05058 Петя Димова
05059 Радостина Ралева Генова
05060 Райна Божкова
05061 Райна Кметова
05062 Росица Илиева
05063 Росица Людиева
05064 Саша Дандаринова
05065 Славка Томова
05066 Славка Трънкова
05067 Соня Димова
05068 Соня Петева
05069 Стефка Стефанова
05070 Стойка Нейчева
05071 Татяна Мечкова
05072 Тодорка Трифонова
05073 Тонка Петрова Михова
05074 Тянка Паунчева
06000 ВАРНА
06001 Павлин Панов Петков
06002 Дочо Тодоров Дочев почетен член
06003 Александра Божанова Илиева
06003 Ангела Стойчева
06004 Ангелина Златкова Илиева-Тодорова
06005 Анита Георгиева Петрова
06006 Анка Йорданова Сулова
06007 Антоанета Митомирова Дочева
06008 Антон Марков Андонов
06009 Антония Илиева Алексиева
06010 Атанас Георгиев Тасев
06011 Бойка Борисова Паланчова
06012 Валентина Живкова Димитрова-Монова
06013 Валентина Маркова Петрова
06014 Валентина Станева Момчилова
06015 Веселина Великова Тишева
06016 Веселина Георгиева Иванова
06017 Веселина Петрова Дамаскова
06018 Веселина Райкова Първанова
06019 Вилиана Георгиева Младенова
06020 Виолета Добрева Витлянова
06021 Виолета Йовчева Кирилова
06022 Владимир Димитров Владимиров
06023 Вяра Генчева Дукова
06024 Вяра Михайлова Николова
06025 Вяра Петрова Андонова
06026 Галина Георгиева Василева
06027 Галина Тодорова Георгиева
06028 Галя Иванова Христова
06029 Ганка Тодорова Никова
06030 Георги Демиров Георгиев
06031 Георги Димитров Димитров
06032 Гинка Енчева Вълчева
06033 Даниела Димитрова Георгиева
06034 Даниела Димитрова Панова-Пенкова
06035 Диан Димитров Даскалов
06036 Диан Димитров Иванов
06037 Диана Лукова Чалканова
06038 Диана Митева Цанкова
06039 Дико Моие Суруджон
06040 Димитрина Георгиева Въчкова
06041 Димитър Радев Радев
06042 Дияна Петрова Димитрова
06043 Добринка Иванова Петрова
06044 Донка Атанасова Димитрова
06045 Донка Христова Русева
06046 Дочка Славова Сталева
06048 Евгения Михайлова Янева
06049 Евгения Цонева Михайлова
06050 Еди Йосиф Чакъров
06051 Едит Людмилова Чирикова
06052 Елена Георгиева Велкова
06053 Елена Койчева Ангелова
06054 Елена Колева Ковачева
06055 Елена Труфчева Димитрова
06056 Елеонора Стефанова Павлова
06057 Елица Емилова Харалампиева
06058 Емилия Василева Владимирова
06059 Емилия Димитрова Филкова
06060 Емилия Минкова Цветкова
06061 Живка Николова Славова
06062 Здравко Димитров Славов
06063 Златинка Янчева Владимирова
06064 Ивалина Христова Иванова
06065 Иван Андреев Ангелов
06066 Иван Костов Вълков
06067 Иванка Димитрова Колева
06068 Иванка Димитрова Митева
06069 Ивелин Георгиев Иванов
06070 Ивелина Йорданова Иванова
06071 Ивелина Михайлова Романова
06072 Ивелина Стефанова Илиева
06073 Ирина Христова Стойкова
06074 Искра Великова Неделчева
06075 Йонко Иванов Даскалов
06076 Йорданка Николова Иванова
06077 Камелия Богданова Асенова
06078 Капка Илиева Савова-Князан
06079 Кичка Савова Коева
06080 Колю Радев Колев
06081 Кохар Оханес Морарова
06082 Красимира Куртева Андреева
06083 Красимира Митева Василева
06084 Кремена Цветанова Николова
06085 Лидия Истилиянова Димчева
06086 Лидия Николова Ангелова
06087 Лилия Маринова Стойчева
06088 Магдалена Евтимова Тодорова
06089 Магдалена Христова Пенева
06090 Максим Асенов Романов
06091 Маргарита Георгиева Атанасова
06092 Мариана Великова Маврова
06093 Мариана Маринова Димитрова
06094 Мариана Стойчева Маринова
06095 Мария Ганчева Василева
06096 Мария Иванова Нестерова
06097 Мария Кръстева Петрова
06098 Мария Петрова Гергова
06099 Мария Петрова Игнатова
06100 Мария Тодорова Вангелова-Панова
06101 Надежда Николова Димитрова
06102 Нели Любчева Неделчева-Баева
06103 Николай Петров Владимиров
06104 Нина Боянова Николова
06105 Нина Иванова Славова
06106 Нина Свиленова Шуман
06107 Павлина Петранова Стоянова
06108 Павлина Тодорова Петранова
06109 Парашкева Кирилова Жекова
06110 Паулина Ненчева Ненчева
06111 Петкана Евтимова Попова
06112 Петя Стоянова Херувимова
06113 Радка Иванова Добрева
06114 Румянка Костадинова Иванова
06115 Русалин Станков Николаев
06116 Сашка Христова Николова
06117 Светла Демирова Малинова
06118 Светла Нанева Пенкова
06119 Светла Стойкова Маджарова
06120 Светлана Владимировна Апрелева-Колева
06121 Светлана Димитрова Атанасова
06122 Светлана Костадинова Иванова
06123 Свилена Златкова Ангелова
06124 Севдалина Маринова Георгиева
06125 Севдалина Стоянова Касабова
06126 Силвия Димитрова Стефанова
06127 Станка Стефанова Конакчиева
06128 Станка Янакиева Карамфилова
06129 Стефка Александрова Тодорова
06130 Стефка Методиева Димитрова
06131 Стоян Иванов Ненков
06132 Стоянка Радева Георгиева
06133 Такухи Калуст Багдасарян
06134 Таня Боянова Маринова
06135 Таня Гутева Петкова
06136 Таня Тодорова Петрова
06137 Татяна Атанасова Тодорова
06138 Татяна Иванова Тодорова
06139 Татяна Христова Петкова
06140 Теодора Димова Запрянова
06141 Тодор Янков Янков
06142 Цветелина Ангелова Пеева
06143 Юлия Илиева Димитрова
06144 Юлия Николова Кюркчиева
06145 Юлияна Георгиева Георгиева
06146 Янелия Добрева Димитрова
06147 Янка Николова Янева
07000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
07001 Радослава Милева Златева
07002 Ангел Андреев Гушев
07003 Ванюта Тодорова Недялкова
07004 Вероника Красимирова Василева
07005 Веселина Николаева Славчева
07006 Галя Тодорова Божкова
07007 Деян Друмев Друмев
07008 Димитър Благовестов
07009 Емилия Стефанова Николова
07010 Иваничка Тодорова Петкова
07011 Катина Мартинова Тончева
07012 Кинка Иванова Кирилова-Лупанова
07013 Марина Евлогиева Минчева
07014 Минчо Байков Бейков
07015 Митка Василева Ангелова
07016 Светла Христова Янкова
07017 Симона Ценкова
07018 Татяна Викторовна Славчева
07019 Цеца Илиева Байчева
08000 ВИДИН
08001 Камелия Асенова Иванова
08002 Агнеса Иванова Гергова
08003 Антоанета Милчева Илиева
08004 Анушка Славчева Каменова
08005 Бисерка Любенова Каменова
08006 Бойка Кирилова Петрова
08007 Бонка Цекова Кенерджиева
08008 Борислав Тодоров Паскулов
08009 Борислава Борисова Найденова
08010 Боряна Иванова Владимирова
08011 Валентина Александрова Йоцова
08012 Валентина Велизарова Иванова
08013 Валентина Емилова Кръстева
08014 Валентина Петрова Велева
08015 Валери Станчев Марков
08016 Валери Фиков Цветков
08017 Валя Петкова Каменова
08018 Венелин Неофитов Павлов
08019 Вилия Димитрова Тодорова
08020 Виолета Цветанова Костова
08021 Виолета Цокова Недялкова
08022 Галина Цанкова Панкова
08023 Галя Тодорова Даскалова
08024 Гергана Божидарова Герасимова
08025 Даниела Вълчева Цевткова
08026 Даниела Миткова Живкова
08027 Даниела Михайлова Велчева
08028 Диана Стефанова Георгиева
08029 Ели Иванова Тодорова
08030 Елка Живкова Тонинска
08031 Емил Георгиев Андреев
08032 Емил Янков Стоянов
08033 Емилия Цветанова Петрова
08034 Зоринка Димитрова Паскулова
08035 Иванка Вълчева Тодорова
08036 Ирена Борисова Георгиева
08037 Ирена Викентиева Водова
08038 Йорданка Груева Йотова
08039 Камелия Боянова Каменова
08040 Камелия Иванова Кюртина
08041 Капка Ангелова Милушева
08042 Катинка Велкова Маркова
08043 Катя Любенова Иванова
08044 Кинче Тодорова Тодорова
08045 Красимир Ромилов Герасимов
08046 Красимира Милотинова Аристотелова
08047 Красимира Цветкова Панова
08048 Лилия Ванкова Комарска
08049 Лилия Стефчова Тодорова
08050 Лиляна Костадинова Илиева
08051 Лора Радославова Цанкова
08052 Любимка Герова Петкова
08053 Людмила Георгиева Христова
08054 Людмила Михайлова Луканова
08055 Малинка Павлова Митова
08056 Мариана Герасимова Меицова
08057 Мариана Пенева Целова
08058 Мариола Любенова Петрова
08059 Марияна Иванова Доройнова
08060 Милка Кънчева Вълчева
08061 Минчо Косев Петров
08062 Митко Лозанов Иванов
08063 Надежда Живкова Каменова
08064 Надя Костадинова Петрова
08065 Нели Атанасова Илиева
08066 Нели Кирилова Бушева
08067 Никита Атанасов Жилев
08068 Огнян Франклинов Георгиев
08069 Петранка Атанасова Георгиева
08070 Радка Стоянова Мирчева
08071 Райна Георгиева Иванова
08072 Ралица Милчева Ангелова
08073 Роза Георгиева Георгиева
08074 Росен Димитров Ракаджиев
08075 Росислава Севделинова Асенова
08076 Росица Ангелова Спасова
08077 Росица Денева Николова
08078 Румяна Софрониева Петрова
08079 Саша Георгиева Младенова
08080 Светла Нисторова Петрова
08081 Светомира Емилова Балканска
08082 Севда Димитрова Дудолова
08083 Сергей Крумов Иванов
08084 Силвия Тодорова Андреева
08085 Таня Иванова Илиева
08086 Теменужка Цветкова Симова
08087 Теодора Пенчева Ганчева
08088 Тома Маринов Георгиев
08089 Цветана Петкова Маркова
08090 Цветанка Петрова Георгиева
08091 Цветанка Стоянова Тодорова
08092 Цонка Димитрова Маринова
08093 Юлия Емануилова Нешкова
08094 Юлия Спасова Петрова
08095 Юлия Христова Радева
08096 Янка Иванова Виткова
09000 ВРАЦА
09001 Ваня Иванова Минова
09002 Ангелина Тодорова Банчева
09003 Анка Петрова Илиева
09004 Верка Петкова
09005 Веселин Банков
09006 Веселин Василев
09007 Веселка Вълова
09008 Галя Венциславова Петрова
09009 Галя Кирилова Йорданова
09010 Георги Стоянов Генински
09011 Гергана Василева
09012 Даниела Георгиева Кунчева
09013 Дария Маринова
09014 Елисавета Здравкова Мишева
09015 Илонка Вутова
09016 Калин Конов
09017 Катерина Панайотова Кънчева
09018 Красимира Николова Каменова
09019 Лилия Маркова
09020 Любка Тодорова
09021 Максим Арсов Йорданов
09022 Маргарита Цветанова Бочева
09023 Маринела Георгиева Дойчинова
09024 Мая Николаева Кръстарска
09025 Надежда Емилова Златанова
09026 Нина Бочева
09027 Пепи Петров Дойчинов
09028 Петранка Станева
09029 Рени Димитрова Стефанова
09030 Росица Генова
09031 Румяна Григорова Несторова
09032 Слави Цветанов Харалампиев
09033 Снежина Василева Стоева
09034 Цветан Петров Петров
09035 Цветана Мишонова Петрова
09036 Цветана Христова Цветкова
09037 Цветанка Василева
09038 Цветелина Георгиева Гергова
10000 ГАБРОВО
10001 Румен Николов Даскалов
10002 Анелия Пенева Петрова
10003 Антоанета Тодорова Манева
10004 Валентина П. Тодорова-Лазарова
10005 Валентина Стоянова Кукенска
10006 Велина Христова Коева
10007 Галина Тодорова Богданова
10008 Галя Иванова Неделчева
10009 Донка Христова Капралова
10010 Елена Методиева Даскалова
10011 Елена Тодорова Атанасова
10012 Илка Иванова Неделева
10013 Йордан Тончев Йорданов
10014 Корнелия Николова Пашова-Рашева
10015 Красимира Колева Дончева
10016 Мариана Иванова Владимирова
10017 Марийка Нанева Мерджанова
10018 Марийка Стефанова Атанасова
10019 Мария Георгиева Христова
10020 Минка Митева Йорданова
10021 Николина Христова Георгиева
10022 Павлина Рачева Стефанова
10023 Пенка Илиева Симеонова
10024 Радка Димитрова Петрова
10025 Радослава Богданова Цанева
10026 Райна Димитрова Метева
10027 Райна Славилова Гутева
10028 Румяна Рачева Димитрова
10029 Светла Данаилова Колева
10030 Стефанка Денкова Стефанова
10031 Стефанка Лалева Цонева
10032 Стефка Иванова Петрова
10033 Стоян Недков Капралов
10034 Таня Георгиева Стоянова
10035 Тодор Димитров Тодоров
10036 Тодор Петров Петров
10037 Христо Драгостинов Христов
10038 Цветана Йорданова Кюмюрджиева
11000 ГЕОМЕТРИЧНО ДРУЖЕСТВО
11001 Грозьо Станилов почетен член
11002 Кирил Банков почетен член
11003 Чавдар Лозанов почетен член
11004 Асен Христов
11005 Ася Русева
11006 Веселин Ненков Ненков
11007 Веселина Тавкова
11008 Георги Георгиев
11009 Добринка Грибачева
11010 Здравко Лалчев
11011 Ива Докузова
11012 Иван Минчев
11013 Ирина Вутова
11014 Марта Теофилова
11015 Пенка Рангелова
11016 Радостина Енчева
11017 Цветелина Динкова
12000 ГОРНА ОРЯХОВИЦА
12001 Севдалина Недева Арабаджиева
12002 Бонка Стефанова Радева
12003 Галя Нинова Мухтанова
12004 Дамян Славчев Бешевлиев
12005 Даниел Иванов Денев
12006 Ивелина Петрова Лазарова
12007 Марина Атанасова Илиева
12008 Мария Янкова Стоянова
12009 Наталия Валентинова Желева-Дачева
12010 Розка Георгиева Димитрова
12011 Свилена Севдалинова Арабаджиева
12012 Спасиян Георгиев Иванов
12013 Стефан Илиев Първанов
12014 Стефка Христова Иванова
14000 ДИМИТРОВГРАД
14001 Катя Ангелова Чалъкова
14002 Антоанета Иванова Шаркова
14003 Валентин Христов
14004 Виолета Жекова Петкова
14005 Донка Тодорова Вълева
14006 Красимир Дойчев Кръстев
14007 Петрула Лазос Дончева
14008 Станислава Тодорова Колева
14009 Танчо Русев Танев
14010 Тинка Колева Грозева
14011 Тодорка Иванова Николова
14012 Янко Любомиров Попов
15000 ДОБРИЧ
15001 Пламен Пенчев
15002 Венета Егова
15003 Виолета Радоева
15004 Галин Димитров Канев
15005 Галина Ганева
15006 Георги Русев
15007 Гергана Георгиева
15008 Даниел Радоев
15009 Даниела Канева
15010 Димитър Георгиев
15011 Жана Русева
15012 Жанета Нейчева
15013 Живка Цветанова
15014 Лилия Петрова
15015 Маргарита Мартинова
15016 Мария Димитрова Георгиева
15017 Мария Кирилова Георгиева
15018 Марияна Огнева
15019 Милена Аврамова
15020 Милена Иванова
15021 Милена Николова
15022 Мима Радева
15023 Нели Георгиева
15024 Пепа Балчева
15025 Сашо Зафиров
15026 Светлана Василева
15027 Соня Стоянова
15028 Станка Димова
15029 Татяна Няголова
15030 Яна Русева
17000 ИЗТОК
17001 Димитър Георгиев Димитров
17002 Албена Атанасова Василева
17003 Анета Петрова Бадова
17004 Борислав Йорданов Лазаров
17005 Георги Проданов Симидчиев
17006 Григор Славчев Наков
17007 Евгения Василева Терзийска
17008 Емилия Христова Димитрова
17009 Жасмина Иванова Манова
17010 Иван Йорданов Миронов
17011 Йоана Стоянова Николаева
17012 Людмила Цветанова Василева
17013 Мадлен Киркор Христова
17014 Мариана Банкова Тачева
17015 Нели Христова Хинова
17016 Петър Георгиев Стайчев
17017 Румяна Асенова Блянгова
17018 Сийка Ангелова Гашарова
17019 Стефана Стоянова Петрова
17020 Тихомир Димитров Костовски
17021 Юлия Михайлова Душкова
18000 ИЦИ-6
18001 Вася Красимирова Атанасова
18002 Велин Стоянов Андонов
18003 Величка Николова Транева
18004 Весела Цветанова Кръстева
18005 Веселина Кунчева Бурева
18006 Евгений Иванов Маринов
18007 Евдокия Николаева Сотирова
18008 Ивайло Иванов Христов
18009 Иван Асенов Доцински
18010 Иво Василев Умленски
18011 Ирена Илиева Жекова
18012 Кирил Любенов Боянов
18013 Красимир Тодоров Атанасов
18014 Любка Атанасова Дуковска
18015 Людмила Павлова Тодорова
18016 Мария Милкова Стефанова-Павлова
18017 Михаил Георгиев Матвеев
18018 Николай Руменов Икономов
18019 Нора Ангелова Ангелова
18020 Олимпия Николаева Роева
18021 Павел Стилиянов Чешмеджиев
18022 Петър Младенов Василев
18023 Симеон Александров Рибагин
18024 Сотир Николов Сотиров
18025 Стоян Транев Транев
18026 Стефан Тодоров Хаджитодоров
18027 Таня Колева Пенчева
18028 Валери Петров Гочев
18029 Мария Петкова Христова
18030 Поля Василева Гочева
20000 КАЗАНЛЪК
20001 Ани Тодорова Кадиева
20002 Галя Стефанова Труманова
20003 Добринка Минева Терзиева
20004 Евгени Костадинов Георгиев
20005 Живка Иванова Михова
20006 Здравка Стефанова Димитрова
20007 Мариана Христова Попчева
20008 Наньо Христов Качаков
20009 Светла Владимирова Стефанова
20010 Стефка Иванова Илиева
20011 Събина Стефанова Добрева
20012 Татяна Казакова-Петрова
20013 Цветанка Георгиева Савова
22000 КРУМОВГРАД
22001 Ферихан Хамди Хасан
22002 Албена Христова Шенева
22003 Алексей Веселинов Терзиев
22004 Анета Методиева Иванова
22005 Бисер Илиев Мерлев
22006 Веселин Красимиров Тосков
22007 Галя Сергеева Карапачова
22008 Ибрям Мехмед Осман
22009 Мариана Митева Терзиева
22010 Русин Михайлов Антонов
22011 Станка Николова Вълчева
22012 Фикри Юсеин Ахмед
22013 Цветан Веселинов Терзиев
23000 КЪРДЖАЛИ
23001 Мария Петкова Митрева
23002 Ангелина Антимова Панова
23003 Антоанета Иванова Симеонова
23004 Асен Маринов Дибеков
23005 Валентина Маринова Дилова
23006 Венера Петрова Сарлова
23007 Витка Минчева Куцкова
23008 Дария Костова Димитрова
23009 Димитрина Георгиева Вълкарева
23010 Димитрина Христова Джелепова
23011 Дияна Желева Димитрова
23012 Добромира Тодорова Бъчварова
23013 Елена Благоева Петрова-Стоянова
23014 Елена Иванова Димитрова
23015 Емел Ахмедова Бабаева
23016 Златка Атанасова Стоянова
23017 Йорданка Николова Чавдарова
23018 Керанка Димова Стамова
23019 Керка Иванова Милушева
23020 Кирчо Асенов Ангелов
23021 Малина Василева Василева
23022 Маргарита Петрова Стамова
23023 Мария Профирова Сиджимова
23024 Миглена Димитрова Николова
23025 Милена Юлиянова Кьосева
23026 Невена Стайкова Керезова
23027 Недан Каменов Усков
23028 Николина Стоева Янкова
23029 Павлина Николова Митрева
23030 Павлина Стоянова Георгиева
23031 Пепа Недкова Тодорова
23032 Петя Георгиева Пелтекова
23033 Себахат Себахтин Ахмед
23034 Стефка Димитрова Иванова
23035 Таня Събева Райкова
23036 Тодорка Костова Карагяурова
23037 Федаи Мустафа
24000 КЮСТЕНДИЛ
24001 Георги Любомиров Стоилов
24002 Анна Данчова Павлова
24003 Биляна Миткова Йорданова
24004 Галина Иванова Александрова
24005 Галина Лейчова Горчева-Младенова
24006 Георги Василев Тодоров
24007 Евгения Георгиева Симеонова
24008 Екатерина Паскалева Банкова
24009 Елена Любенова Стоилова
24010 Елица Кънчева Лазарова
24011 Любка Йорданова Генина
24012 Людмила Борисова Георгиева
24013 Маргарита Здравкова Кирилова
24014 Мариана Йорданова Христова
24015 Надя Александрова
24016 Петранка Димева Никова
24017 Сашка Антонова Спасова
24018 Силвия Славчова Терзийска
24019 Татяна Методиева Кирилова
24020 Фиданка Христова Андонова
24021 Цветяна Ивова Йовева
25000 ЛОВЕЧ
25001 Димитър Пенчев Петков
25002 Бисерка Петкова Йочева
25003 Валентина Данова Димитрова
25004 Венцеслав Илиев Георгиев
25005 Георги Симеонов Симеонов
25006 Грета Тодорова Георгиева
25007 Даниела Иванова Цочева
25008 Детелина Димитрова Проданова
25009 Диянка Генова Генова
25010 Ива Тодорова Начева
25011 Ивелина Севдалинова Докторова
25012 Илица Тодорова Петрова
25013 Ина Цветанова Димитрова
25014 Йоана Иванова Иванова
25015 Йовка Николова Николова
25016 Красимирa Николаева Петкова
25017 Маргарита Радкова
25018 Мариана Ненкова Бешева
25019 Марийка Йотова Димитрова
25020 Маринела Митева Кънчева
25021 Надежда Василева Иванова
25022 Надежда Милкова Николова
25023 Пепа Петкова Лозанова
25024 Румяна Василева Боевска
25025 Румяна Христова Нинова
25026 Снежина Пейчева Джамбазова
25027 Стоянка Петкова Блъскова-Спасова
25028 Таня Атанасова Георгиева
25029 Тошко Колев Колев
25030 Хилда Стоянова Генова
25031 Цветанка Петрова Цакова
25032 Цветомира Вилиянова Димитрова
25033 Ценка Георгиева Христова
25034 Юлия Атанасова Маринова
26000 МЕХАНИКА
26001 Славчо Георгиев Славчев
26002 Георги Симеонов Василев
26003 Емил Самуил Маноах
26004 Клементина Димитрова Младенова
26005 Мария Димитрова Дачева
26006 Николай Колев Витанов
26007 Пенка Георгиева Калицова-Куртева
26008 Петко Кирязов Кирязов
26009 Поля Стойкова Добрева
26010 Събина Чавдарова Чернева
27000 МОНТАНА
27001 Стефчо Горчов Наков
27002 Албена Иванова Иванова
27003 Анелия Венелинова Георгиева
27004 Георги Тодоров Георгиев
27005 Даниела Христова Маринова
27006 Дора Тодорова Стоянова
27007 Елена Първанова Иванова
27008 Иванка Ламбрева Славкова
27009 Йорданка Владимирова Еленкова
27010 Красимир Асенов Кирилов
27012 Мариана Борисова-Пенкова
27013 Мария Владимирова Еленкова
27014 Павлина Тодорова Герасимова
27015 Петя Любомирова Чукашка
27016 Светлана Петрова Станкова
27018 Цветан Велков Стоянов
29000 ПАЗАРДЖИК
29001 Дора Стоименова Дулчева
29002 Аделина Стефанова Чопанова
29003 Анита Севдалинова Дунчева
29004 Бойка Лазарова Тодорова
29005 Валентина Андонова  Малинова
29006 Весела Станимирова Петрова
29007 Владимир Николов Владов
29008 Гергана Атанасова Врагова
29009 Гинка Стефанова Пецова
29010 Донка Борисова Гарчева
29011 Зорка Дойчинова Кисьова
29012 Иванка Георгиева Дъбова
29013 Красимира Стоянова Цветкова
29014 Лилия Димитрова Чаушева
29015 Петя Николаева Цанкова
29016 Мария Милушева Маркова
29017 Радка Николаева Спасова
29018 Румяна Георгиева Ангелова
29019 Румяна Иванова Парнарева
29020 Светла Атанасова Тричкова
29021 София Кралева Владова
29022 Стефка  Стоянова Елмаян
29023 Теодора Ангелова Стойчева-Джамбазова
29024 Теодора Огнянова Маркова
29025 Христина Николаева Стефанова
31000 ПЛЕВЕН
31001 Диана Милкова Данова
31002 Анелия Петрова Иванова
31003 Анелия Андреева Николова
31004 Анелия Димитрова Найденова 
31005 Анелия Тодорова Савчева
31006 Анета Любенова Цочева
31007 Ани Борисова Цонева
31008 Ани Веселинова Ангелова
31009 Ани Илиянова Димитрова
31010 Ани Руменова Русанова
31011 Анита Георгиева Тодорова
31012 Бонка Гергова Маринова
31013 Борка Тепавова Бончева
31014 Борянка Александрова Панталеева
31015 Борянка Михайлова Цакова
31016 Валентин Найденов Нинов
31017 Валентина Найденова Христова
31018 Валери Милков Лунголов
31019 Валери Петров Георгиев
31020 Валя Личева Румполова
31021 Ваня Маринова Гетова
31022 Ваня Николова Алексиева-Василева
31023 Василена Димитрова Василева
31024 Венелина Драганова Радева
31025 Вергиния Братанова Василева
31026 Весела Петрова Симеонова
31027 Веселинка Владимирова Цветанова
31028 Веселка Иванова Христова
31029 Веска Стоянова Апостолова
31030 Вилма Петкова Великова
31031 Виолета Емилова Василева
31032 Вяра Калчева Георгиева
31033 Габриела Розенова Николова
31034 Галина Вълчешка
31035 Галинка Петкова Цветанова
31036 Галя Димитрова Трифонова
31037 Георги Стойчев Мелниклийски
31038 Гергана Литкова Петкова-Ненкова
31039 Данаил Филипов Христов
31040 Даниела Ангелова Начева
31041 Десислава Георгиева Гешева
31042 Десислава Стоянова Павлова
31043 Десислава Тодорова Шукина-Вълчева
31044 Детелинка Милчева Чокарова
31045 Диана Любомирова Попова
31046 Диана Петкова Георгиева
31047 Димитър Витанов Трифонов
31048 Димка Александрова Данова
31049 Димка Петрова Петкова
31050 Елена Георгиева Томева
31051 Елисавета Илиева Огнянова
31052 Елка Климентова Цветкова
31053 Емилия Николова Мелниклийска
31054 Ива Богомилова Стайкова
31055 Ивайло Маринов Стоянов
31056 Илияна Йонкова Кръстева
31057 Илияна Михайлова Горанова
31058 Илиянка Николаева Георгиева
31059 Йоана Николаева Стойкова
31060 Йонка Савова Събева
31061 Йордан Валентинов Панов
31062 Йорданка Ненкова Койчева
31063 Йорданка Стоянова Савова
31064 Калина Василева Гогичева
31065 Капка Кирилова Грамова
31066 Катя Константинова Иванова
31067 Косто Вълов Митов
31068 Лидия Веселинова Конова
31069 Лидия Кирилова Данкова
31070 Людмила Георгиева Кръстева
31071 Людмила Любчева Рускова
31072 Малинка Денчева Йорданова
31073 Мариана Владимирова Тончева
31074 Мариана Косева  Косева
31075 Маринела Филипова-Димитрова
31076 Мария Георгиева Стоянова
31077 Марияна Дончева Маркова
31078 Маруся Боянова Кехайова
31079 Мая Валентинова Иванова
31080 Миглена Радославова Тодорова
31081 Миланка Цветанова Дечева
31082 Милена Йосифова Бонева
31083 Милена Петрова Иванова
31084 Милена Стефанова Гвоздева
31085 Мирослав Тошков Тодоров
31086 Надежда Асенова Вълева
31087 Наталия Атанасова Славова
31088 Наташа Костадинова Иванова
31089 Наташа Николова Цветкова
31090 Нели Андреева Панова
31091 Нели Иванова Лакова
31092 Нели Рангелова Ангелова
31093 Николай Димитров Николов
31094 Нино Димитров Ставров
31095 Павел Николов Петров
31096 Павлин Иванов Цонев
31097 Павлина Гечева Митова
31098 Пенка Иванова Йосифова
31099 Пенка Петрова Димова
31100 Петранка Кубратова Лачева
31101 Петьо Цветанов Павлов
31102 Петя Върбанова Върбанова-Костова
31103 Пламен Божидаров Великов
31104 Пламен Милчев Петранов
31105 Полина Вешкова Лунголова
31106 Поля Тевекелева
31107 Радина Илиянова Иванова
31108 Радослава Емилова Енева
31109 Румен Веселинов Върбанов
31110 Румяна Михайлова Иванова
31111 Светла Славова Петрова
31112 Силвия Александрова Проданова
31113 Силвия Ивайлова Крайчевска
31114 Симо Цветков Цеков
31115 Снежана Петкова Чочева
31116 Снежанка Крумова Николаева
31117 Снежинка Ботева Късевска
31118 Стела Бориславова Петкова
31119 Стефка Стоева Нинова
31120 Татяна Лилова
31121 Татяна Павлова Точева
31122 Теодора Мирославова Тодорова
31123 Тинка Петрова Христова
31124 Тоня Иванова Начкова
31125 Цветелин Стефанов Дечев
31126 Цветелина Иванова Великова
31127 Цветелина Тодорова Калчева
31128 Цветомира Христова Димитрова.  
31129 Цветослава Трифонова Манчева
31130 Юлия Драганова Драганова
31131 Янита Петкова Гаврилова
31132 Янка  Христова  Крачунова
32000 ПЛОВДИВ
32001 Ивайло Пеев Старибратов
32002 Ангел Атанасов Голев
32003 Ангел Василев Урилски
32004 Анна Атанасова Малинова
32005 Антоанета Дончева Тодорова
32006 Антон Илиев Илиев
32007 Асен Кънчев Рахнев
32008 Ася Димитрова Димитрова
32009 Атанас Вълев Иванов
32010 Бистра Евгениева Танева
32011 Боян Георгиев Златанов
32012 Валя Спасова Арнаудова
32013 Ваня Ангелова Иванова
32014 Васил Наков Начев
32015 Васил Павлов Симеонов
32016 Венета Табакова-Комсалова
32017 Веселин Кюркчиев
32018 Веселина Ангелова Вълканова
32019 Веселина Василева Карапеева
32020 Веска Пенчева Нончева
32021 Владимир Николаев Вълканов
32022 Вяра Георгиева Христова
32023 Гергана Василева Колева
32024 Даниела Ваклушева Димитрова
32025 Дафинка Георгиева Андреева
32026 Деляна Ангелова Гергова
32027 Десислава Стоянова Войникова
32028 Диана Георгиева Николова
32029 Диана Панкова Минчева
32030 Димитрийка Стоянова Стоянова
32031 Димитринка Любенова Огнянова
32032 Добринка Василева Бойкина
32033 Евгения Делчева Ангелова
32034 Елена Христова Тодорова
32035 Елеонора Георгиева Янчева-Василева
32036 Елка Вълканова Стоянова
32037 Емил Николов Хаджиколев
32038 Иван Илиев Шотлеков
32039 Иван Марков Димитров
32040 Йорданка Тръмбева
32041 Кирчо Георгиев Атанасов
32042 Константин Петров Бекриев
32043 Константина Панкова Иванова
32044 Коста Андреев Гъров
32045 Красимир Василев Кръчмаров
32046 Кремена Василева Стефанова
32047 Кремена Пеева Симеонова
32048 Лалка Станева Лилова
32049 Лина Николова Петрова
32050 Любен Борисов Портев
32051 Магдалена Асенова Веселинова
32052 Мариела Асенова Хаджийска
32053 Мария Атанасова Танчева
32054 Мария Георгиева Добрева
32055 Мариян Игнатов Игнатов
32056 Мая Василева Стоева
32057 Надя Кръстева Милева
32058 Нели Кирилова Караиванова
32059 Нели Николова Тодорова
32060 Николай Атанасов Радев
32061 Николай Величков Павлов
32062 Николай Петров Петров
32063 Николина Тодорова Бъчварова
32064 Олга Добрева Рахнева
32065 Пейо Ивайло Старибратов
32066 Пенка Хараламбова Мишевска
32067 Пепа Маркова Базитова
32068 Петър Иванов Копанов
32069 Пламена Иванова Марчева
32070 Радка Тодорова Златанова
32071 Росен Димитров Вълчев
32072 Росен Петров Христев
32073 Светослав Христосов Енков
32074 Станислава Иванова Клисарова-Белчева
32075 Стелиана Тилчева Чиликова
32076 Стефка Йорданова Анева
32077 Стоил Василев Миховски
32078 Стоил Иванов Иванов
32079 Татяна Александрова Мерджанова
32080 Тодор Атанасов Тодоров
32081 Тодор Желязков Моллов
32082 Тодорка Атанасова Глушкова
32083 Тодорка Живкова Терзиева
32084 Христина Николова Кулина
32085 Христо Стефанов Кискинов
32086 Юлия Захариева Марогло
32087 Юлия Петкова Топалова
33000 ПЛОВДИВ-ИНФО
33001 Георги Михайлов Врагов
33002 Веселин Николов Играчев
33003 Дойчин Тодоров Бояджиев
33004 Зорка Величкова Димова
33005 Зоя Танчева Якова
33006 Мариан Иванов Илиев
33007 Мариян Неделчев Милев
33008 Соня Стоянова Табакова
33009 Чавдар Атанасов Дангалчев
34000 ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА
34001 Красимира Стоянова Проданова
34002 Димитър Иванов Ваковски
34003 Димитър Николов Дичев
34004 Елена Апостолова Върбанова
34005 Зорница Александрова Петрова
34006 Иван Любомиров Алтъпармаков
34007 Йорданка Добрева Панева
34008 Людмил Иванов Каранджулов
34009 Марин Стефанов Маринов
34010 Огнян Йорданов Каменов
35000 РУСЕ
35001 Галина Живкова Бобева
35002 Петър Стефанов Петров почетен член
35003 Стойчо Димитров Димитров почетен член
35004 Стоян Дончев Чернев почетен член
35005 Цаньо Неделчев Цанев почетен член
35006 Анелия Кръстева Ангелова
35007 Анка Стефанова Минкова
35008 Анна Симеонова Лечева-Неделчева
35009 Антоанета Георгиева Лекова
35010 Антоанета Тилева Михова
35011 Бисерка Георгиева Йорданова
35012 Благовеста Иванова Илчева
35013 Борислава Валентинова Рачева
35014 Боряна Атанасова Куюмджиева
35015 Боянка Димитрова Янкова
35016 Валентин Петров Великов
35017 Велизар Тодоров Павлов
35018 Велислав Велков Йончев
35019 Веселина Стоянова Евтимова
35020 Веселка Христова Борисова
35021 Веска Здравкова Турмакова
35022 Вида Динева Бъчварова
35023 Виолета Рачева Димитрова
35024 Галина Евгениева Атанасова
35025 Галина Иванова Иванова
35026 Галя Стефанова Стоянова
35027 Гергана Кънчева Кръстева
35028 Даниела Генчева Карагяурова
35029 Даниела Георгиева Маринова
35030 Даниела Дамянова Иванова
35031 Даниела Цанкова Цанова
35032 Даниела Цветанова Ангелова
35033 Даринка Йорданова Русева
35034 Деница Ташкова Станева-Даскалова
35035 Десислава Горанова Реданска
35036 Десислава Стоянова Атанасова
35037 Диана Миланова Димитрова
35038 Диана Петрова Йорданова
35039 Диана Трифонова Русева
35040 Диляна Валентинова Ангелова-Асланян
35041 Димитричка Стоянова Георгиева
35042 Добромир Радославов Коцев
35043 Донка Великова Симеонова
35044 Евелина Стефанова Минчева
35045 Елена Валентинова Немецова
35046 Елена Димитрова Кунчева
35047 Емилия Ангелова Великова
35048 Етика Борисова Събева
35049 Ивайло Каменов Каменаров
35050 Ирена Иванова Върбанова
35051 Йоана Атанасова Боянова
35052 Катюша Стоянова Станева
35053 Катя Димитрова Димитрова
35054 Корнелия Николова Петкова
35055 Корнелия Тодорова Коларова
35056 Лили Константинова Симеонова
35057 Любен Георгиев Вълков
35058 Магдалена Методиева Петкова
35059 Магдалена Христова Шахънова
35060 Максимилиан Ростиславов Георгиев
35061 Маргарита Маринова Георгиева
35062 Мариана Борисова Рачева
35063 Марина Атанасова Петрова
35064 Мария Лазарова Енева
35065 Мария Спасова Иванова-Тодорова
35066 Мартина Альошева Крайчева
35067 Мартина Радостинова Илиева
35068 Мая Маркова Стоянова
35069 Мая Христова Лазарова
35070 Методи Любчев Димитров
35071 Миленка Георгиева Маринова
35072 Мирослава Христова Костадинова
35073 Митко Христов Кунчев
35074 Надежда Георгиева Георгиева
35075 Нели Йорданова Тихомирова
35076 Океана Червенска
35077 Петър Иванов Петров
35078 Петър Иванов Рашков
35079 Петър Кирилов Петров
35080 Пламенка Иванова Радева
35081 Пламенка Тодорова Христова
35082 Радка Русинова Иванова
35083 Радка Тодорова Ковачева
35084 Ралица Красимирова Василева-Иванова
35085 Рамона Тихомирова Маринова
35086 Ренета Николова Гюрчева
35087 Росен Димитров Чапаров
35088 Румен Великов Карагяуров
35089 Румен Иванов Русев
35090 Румяна Вълчева Маркова
35091 Румяна Маринова Мицова-Къснеделчева
35092 Румяна Недкова Жекова
35093 Светлана Христова Атанасова
35094 Светослав Теофилов Георгиев
35095 Силвия Георгиева Атанасова
35096 Силвия Стоянова Йорданова
35097 Славка Великова Кръстева
35098 Снежана Мирославова Тодорова
35099 Стелиана Димитрова Димитрова
35100 Стелиана Емилиянова Русева
35101 Стефка Илиева Кънева-Обрешкова
35102 Стефка Романова Караколева
35103 Стоянка Янева Аристидова-Тонева
35104 Сюзан Ахмедова Феимова
35105 Татяна Методиева Кръстанова
35106 Татяна Христова Димитрова
35107 Теодор Стефанов Трифонов
35108 Тихомир Богомилов Гюлов
35109 Филип Владимиров Тодоров
35110 Цветозар Стефанов Георгиев
35111 Цветомир Иванов Василев
35112 Цецка Григорова Рашкова
35113 Цецка Йорданова Петрова-Илиева
35114 Юлиана Господинова Златева
35115 Юлия Ванчева Чапарова
35116 Юрий Димитров Кандиларов
35117 Янка Николова Костадинова
36000 МАТЕМАТИКА И ЛИНГВИСТИКА
36001 Александър Петров Велинов
36002 Аделина Бориславова Радева
36003 Ваня Петрова Гочева
36004 Веско Красимиров Милев
36005 Виолета Добрева Витлянова
36006 Георги Йотов
36007 Деница Йосифова
36008 Динко Иванов Раднев
36009 Елизабет Стоилова Игова-Драганова
36010 Елица Димитрова Миланова
36011 Иван Александров Держански
36012 Иван Ангелов Мънин
36013 Ивелина Севдалинова Докторова
36014 Йоан Саламбашев
36015 Лора Деянова Динева
36016 Любомир Чавдаров Златков
36017 Людмил Игнатов Попов
36018 Марин Светлев Иванов
36019 Михаил Павлинов Пасков
36020 Михаил Петров Петров
36021 Николай Стоянов Каращранов
36022 Росица Панайотова Декова
36023 Светлана Желязкова Василева
36024 Стамен Здравков Филчев
37000 САНДАНСКИ
37001 Иван Павлов Павлов
37002 Андреана Димитрова Кирова
37003 Антоанета Георгиева Мицанска
37004 Блага Фросчева Чобанова
37005 Венета Славева Царева
37006 Деница Димитрова Иванова
37007 Елена Илиева Божкова
37008 Елена Кръстева Неделкова
37009 Здравка Андреева Чиликова
37010 Костадин Любенов Георгиев
37011 Красимира Костадинова Янева
37012 Красимира Методиева Терзиева
37013 Лиляна Андонова Кръстева
37014 Мариана Александрова Ризова
37015 Николина Николова Кочева
37016 Петрана Крумова Георгиева
37017 Радослава Бойкова Булакиева
37018 Роза Манчева Пендуркова
37019 Сашка Андонова Николова
37020 Стефка Стоянова Смилянова
37021 Татяна Костадинова Дурева
39000 СВИЩОВ
39001 Маргарита Стефанова Шопова
39002 Ангел Енчев Илиев
39003 Велина Георгиева Атанасова
39004 Величка Веселинова Йорданова
39005 Веселина Страшимирова Стойчева
39006 Веселка Костадинова Георгиева
39007 Владимир Йорданов Кръстев
39008 Елка Йорданова Георгиева
39009 Йорданка Иванова Илиева
39010 Милена Вълкова Николаева
39011 Наталия Симеонова Михайлова
39012 Николай Георгиев Николов
39013 Нонка Александрова Георгиева
39014 Силва Минкова Христова
41000 СЕКЦИЯ 2000
41001 Митко Димитров
41002 Асен Велчев
41003 Богдан Тилев
41004 Меглена Делчева Лазарова
41005 Миглена Иванова
41006 Миряна Тонкова
41007 Николай Сашов Божинов
41008 Тодор Гичев
43000 СЛИВЕН
43001 Андрей Велчев Едрев
43002 Антоанета Рачева Кирова
43003 Валентина Колева Стефанова
43004 Ваня Георгиева Славова
43005 Галя Йорданова Георгиева
43006 Георги Славчев Калончев
43007 Димитър Атанасов Назъров
43008 Елена Владимирова Миткова
43009 Здравка Драганова Дачева
43010 Златка Стефанова Петкова
43011 Иванка Танева Георгиева
43012 Искра Емилова Косева
43013 Йовка Иванова Петкова
43014 Красимира Иванова Бакалова
43015 Красимира Любенова Гинчева
43016 Марияна Николаева Хаджиминова
43017 Нели Владимирова Манева
43018 Нина Боянова Смиловска-Колева
43019 Пенка Желязкова Русева
43020 Пенка Костова Василева
43021 Петя Атанасова Дунчева
43022 Радостина Иванова Рундева
43023 Росица Андреева Атанасова
43024 Росица Веселинова Перендибазова
43025 Соня Тодорова Славова
43026 Таня Рандева Славова
43027 Татяна Божидарова Дейчева
44000 СМГ
44001 Линка Минчева Кабакчиева
44002 Александър Иванов Александров
44003 Ана Николаева Илиева
44004 Ани Николова Ангелова-Новоселска
44005 Валерия Пенева Панделиева
44006 Ваня Христова Данова
44007 Васил Кирилов Тинчев
44008 Велин Йорданов Велинов
44009 Велина Тодорова Иванова
44010 Гергана Радева Добрева
44011 Даяна Мартинова Давидова
44012 Детелина Красимирова Донева
44013 Дима Илиева Слабакова
44014 Елена Георгиева Киселова
44015 Елза Тодорова Алексиева-Йорданова
44016 Емил Александров Карлов
44017 Емилия Костова Гигова
44018 Зоя Борисова Савова
44019 Иван Вильов Симеонов
44020 Ивац Боянов Даков
44021 Илиана Иванова Цветкова
44022 Илия Георгиев Костов
44023 Кристина Христова Бойчева
44024 Кънчо Николов Кънчев
44025 Мариана Иванова Тодорова
44026 Мария Минчева Томова
44027 Надежда Христова Буюклиева
44028 Надя Николаева Кръстева
44029 Петя Тодорва Тодорова
44030 Румяна Тодорова Караджова
44031 Светла Христова Ганева
44032 Стойчо Стефанов Стоев
44033 Явор Любомиров Минков
45000 СМОЛЯН
45001 Павлина Петрова Мелемова
45002 Анна Димитрова Камбарева
45003 Добринка Андонова Цолова
45004 Елена Георгиева Димитрова
45005 Здравка Миленова Данева
45006 Илияна Иванова Ценова
45007 Ирен Горанова Стайкова
45008 Ирина Ралинова Чолакова
45009 Йорданка Борисова Хаимова
45010 Калинка Маринова Цветкова
45011 Красимир Асенов Парунов
45012 Мария Христова Иванова
45013 Милка Стeфанова Терзийска
45014 Румяна Христова Кринтева
45015 Северина Асенова Соколова
45016 Силвия Асенова Кабакова
45017 Силвия Миткова Хусева
45018 Снежана Любенова Узунова
45019 Соня Борисова Проданова
45020 Сузана Радулова Лимонова
45021 Тодор Стоянов Сотиров
45022 Тодора Стоева Кехайова
45023 Тоска Димитрова Капитанова
46000 СОФИЙСКА ГРАДСКА СЕКЦИЯ
46001 Мария Танева Лилкова
46002 Анета Ненова Стоянова-Колева
46003 Венета Кирилова Симова
46004 Веселин Ненков Ненков
46005 Веселина Видинлиева
46006 Галя Генчева Аспарухова-Вълкова
46007 Даниела Сребринова Иванова
46008 Диана Йорданова Славова
46009 Диана Руменова Стефанова
46010 Елена Павлова Маринова
46011 Ирина Петрова Шаркова
46012 Клара Арабаджиева
46013 Красимира Петрова Ангелова
46014 Мариана Димитрова Кьосева
46015 Марийка Йорданова Симова-Атанасова
46016 Мария Георгиева Върбанова
46017 Мария Дикова Драганичка
46018 Марияна Тодорова Кърлева
46019 Николай Владимиров Райков
46020 Николина Пенчева Петрова
46021 Пенка Божкова Иванова /Нинкова/
46022 Пролетка Климентова Георгиева
46023 Росен Николаев
46024 Росица Василева Петрова
46025 Сава Иванов Гроздев
46026 Снежана Иванова Станева
46027 Станимира Георгиева Ставрева-Нейчева
46028 Стилияна Цонева Пенчева
46029 Стойка Динева Тодорова
46030 Танка Василева Милкова
46031 Таня Иванова Генова
46032 Таня Иванова Стоева
46033 Христо Петров Лилков
46034 Цвета Петрова Кукурешкова
47000 СТАРА ЗАГОРА "Иван Салабашев"
47001 Евтим Петков Кънчев
47002 Атанас Недков Баджаков
47003 Васил Стоянов Георгиев
47004 Венета Петкова Харизанова
47005 Весела Димитрова
47006 Галя Минева Енева
47007 Галя Петрова Узунова
47008 Ганка Димова
47009 Даниела Тодорова Иванова
47010 Диана Петкова Атанасова
47011 Динка Богданова Тодорова
47012 Динка Димова Далакова
47013 Диян Неделчев Тодоров
47014 Емануил Василев Узунов
47015 Живка Ганчева Недялкова
47016 Жоро Христов Адалиев
47017 Иван Манев
47018 Калинка Христова Стаматова
47019 Мариана Василева Костова
47020 Мария Славова Танева
47021 Марияна Димитрова Пенчева
47022 Методи Митов Алексиев
47023 Мира Тончева Христозова
47024 Недялка Петрова Христозова
47025 Нели Петрова Йовкова
47026 Николина Стоянова Стоянова
47027 Павлина Христова Христова
47028 Пенка Пенчева Парапанова
47029 Петър Алексиев Михалев
47030 Радостин Евтимов Кънчев
47031 Радостина Петрова Анастасова
47032 Ренета Христова Гичева
47033 Румяна Димитрова Стайкова
47034 Румяна Иванова Братоева
47035 Румяна Райчева Казанджиева
47036 Славка Танчева Колева
47037 Стефка Васкова Кочева
47038 Стоянка Василева Вълчева
47039 Стоянка Вълчева Робакова
47040 Таня Нейкова Картулева
47041 Юлиян Кънчев Цветков
48000 ТЪРГОВИЩЕ
48001 Светлана Иванова Косева
48002 Азизе Якубова Мустафа
48003 Балина Маркова Петрова
48004 Бехидже Керимова Камберова
48005 Венка Бориславова Петрова
48006 Виолета Димитрова Русева
48007 Виолета Иванова Драганова
48008 Галина Христова Костадинова
48009 Гошо Маринов Вълчев
48010 Дарина Димитрова Стоянова
48011 Дарина Желязкова Петрова
48012 Диана Петрова Тенева
48013 Емил Братоев Маринов
48014 Йонка Руменова Генова
48015 Кинка Васкова Дончева
48016 Красимира Йорданова Христова
48017 Кремена Георгиева Петкова
48018 Маргарита Емилова Гаджовска
48019 Мариана Димитрова Десподова
48020 Мария Ангелова Илиева
48021 Маруся Иванова Якова
48022 Милка Ганева Станева
48023 Наталия Красенова Атанасова
48024 Николинка Стефанова Христова
48025 Петранка Иванова Миленкова
48026 Рафи Ниязиев Ахмедов
48027 Светла Петрова Йорданова
48028 Светлана Иванова Николова
48029 Сейфетин Шекибов Ереджебов
48030 Стелияна Стоянова Кръстева
48031 Стилиана Димитрова Станоева
48032 Тюркян Турханова Исуфова
48033 Фатме Исмаилова Османова
48034 Фирдес Расим Рушудова
50000 ХАСКОВО
50001 Юлия Дойчева Кръстева
50002 Адриaна Антонова Янева-Димитрова
50003 Ангелина Захариева Митева
50004 Анелия Иванова Цолова-Щилянова
50005 Антоанета Делчева Петрова
50006 Валентина Атанасова Мерджанова
50007 Ваня Петрова Гочева
50008 Веселина Иванова
50009 Веселка Йорданова Текелиева
50010 Виолета Делчева Гочева
50011 Виолета Иванова Димитрова
50012 Гергана Георгиева Генова
50013 Гергана Илиева Петрова
50014 Добромира Иванова Иванова
50015 Дойчо Вълчев Кръстев почетен член
50016 Донка Петрова Генева
50017 Ели Обренова Шубинова
50018 Ели Стоянова Видева-Аврамова
50019 Златка Кирилова Христова
50020 Ивелина Стоянова Шумакова
50021 Коля Вълкова Петрова
50022 Майя Кръстева Карева
50023 Минка Бонева Киркова
50024 Недялка Йорданова Васева
50025 Недялка Любенова Делчева
50026 Павлина Кирилова Краева
50027 Петя Господинова Христонова
50028 Росица Събева Висарионова
50029 Славея Воденичарова
50030 Татяна Запрянова Клисарова
50031 Фирдес Тунджай Смаил
50032 Янка Иванова Коемджиева-Николова
51000 ШУМЕН
51001 Бистра Неделчева Вацова
51002 Албена Димитрова Иванова-Неделчева
51003 Антоанета Кръстева Ковачева
51004 Ася Димова Попова
51005 Бисерка Бончева Йовчева
51006 Борислав Панайотов Стоянов
51007 Валентина Дянкова Спасова
51008 Вежди Исмаилов Хасанов
51009 Величка Рачева Георгиева
51010 Виолета Янкова Велчева
51011 Виолина Фиданчева Иванова
51012 Галина Дойчева Димитрова
51013 Галина Йорданова Теодосиева
51014 Галина Славчева Борисова
51015 Галина Тодорова Славова
51016 Георги Жеков Нейков
51017 Дамян Стефанов Анев
51018 Данаил Георгиев Петков
51019 Даниела Иванова Лазарова
51020 Данка Стоянова Ангелова
51021 Десислава Иванова Борисова
51022 Десислава Стойчева Гинева
51023 Димитринка Георгиева Рачева
51024 Добринка Иванова Добрева
51025 Дора Рускова Койнова
51026 Елеонора Петрова Йорданова
51027 Емине Ахмед Караташ
51028 Звезделина Стайнова Ганчева
51029 Здравко Митков Петров
51030 Ивайло Атанасов Димитров
51031 Йорданка Василева Стоянова
51032 Красимир Валентинов Харизанов
51033 Красимир Митков Кордов
51034 Лиляна Методиева Каракашева
51035 Мануела Ивайлова Недекова
51036 Мариана Илиева Пенева
51037 Марияна Захариева Георгиева
51038 Мирослав Христов Колев
51039 Наталия Христова Павлова
51040 Нели Драганова Иванова
51041 Павлина Калчева Йорданова
51042 Пенка Раева Железова
51043 Пламен Ангелов Петков
51044 Радка Пенева Русева
51045 Росен Вълчев Русев
51046 Росица Пенчева Христова
51047 Светлозар Костадинов Славов
51048 Силвия Йорданова Балабанова-Георгиева
51049 Славка Михайлова
51050 Станимир Кунчев Железов
51051 Тонка Заркова Георгиева
51052 Христо Иванов Параскевов
52000 ЯМБОЛ
52001 Енчо Тодоров Енчев почетен член
52002 Иван Видев Иванов почетен член
52003 Галина Христова Светичкова
52004 Анна Богданова Богданова-Чамова
52005 Антоанета Трендафилова Иванова
52006 Галина Тодорова Кънева
52007 Георги Тенев Георгиев
52008 Диана Ангелова Георгиева
52009 Димитрина Георгиева Цонева
52010 Дора Парушева Илиева
52011 Евгений Петров Иванов
52012 Екатерина Станкова Кунева
52013 Иван Пеев Тодоров
52014 Лиляна Красимирова Танкова
52015 Марин Константинов Димитров
52016 Петя Иванова Деновска
52017 Руска Михайлова Костова
52018 Сийка Василева Димитрова
52019 Стефанка Янкова Минкова
52020 Таня Атанасова Дянкова
52021 Цеца Петрова Комитова
53000 ИНДИВИДУАЛНИ
53001 Александър Людмилов Евтимов
53002 Любомир Пейчев Марков
53003 Стоян Георгиев Денчев
53004 Радан Василев Мирянов
53005 Еленко Стоянов Начев
53006 Милко Петров Багдасаров
53007 Антоан Димитров Тонев
53008 Ивайло Стоянов Ушагелов
53009 Живка Василева Бакалова
53010 Ангел Ангелов
54000 МАТЕМАТИЧЕСКА КНИЖНИНА
54001 София Атанасова Димитрова почетен член
54002 Ани Иванова Търсанкова
54003 Веселин Златилов Стамов
54004 Дора Георгиева Маринкева
54005 Невена Стефанова Чардакова
54006 Николина Стефанова Георгиева
54007 Пенка Василева Бозарова
54008 Радост Димова Христова
54009 Светла Тодорова Караджова
54010 Снежинка Матакиева
54011 Таня Викторова Славчева
54012 Таня Захариева Луканова
54013 Юлия Нинова
54014 Юлияна Николова Гарчева
55000 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
55001 Стефка Христова Буюклиева
55017 Виктория Герасимова Бенчева
55011 Виолета Маринова Маринова
55015 Даринка Ненчева Гълъбова
55018 Десислава Маринова Георгиева
55004 Димитър Петков Цветков
55014 Елена Тодорова Иванова
55022 Жоржета Йорданова Ангелова
55010 Златко Георгиев Върбанов
55005 Иванка Минчева Георгиева
55003 Илия Георгиев Буюклиев
55020 Любомир Янакиев Христов
55021 Мария Руменова Пашинска
55006 Николай Горчев Колев
55002 Паскал Николаев Пиперков
55016 Ралица Любомирова Ангелова-Славова
55012 Светлана Тодорова Топалова
55013 Стела Димитрова Железова
55009 Тихомир Стефанов Трифонов
55019 Тодор Йорданов Тодоров
55008 Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова
55007 Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
57000 ПЛЕВЕН-ЦЕНТЪР
57001 Цветослава Анкова Горанова
57002 Ани Иванова Петрова
57003 Валентина Иванова Петрова
57004 Валерия Величкова Митева
57005 Валя Александрова Личева
57006 Вили Атанасова Заркова
57007 Галя Георгиева Радева
57008 Даниела Живкова Живкова
57009 Даниела Илиева Цветкова
57010 Даниела Недева Китева
57011 Диана Георгиева Йончева
57012 Димитър Якимов Митев
57013 Евелина Висерова Ницова
57014 Елка Илиева Станчева
57015 Ивайло Илиев Лачев
57016 Йончо Йорданов Йончев
57017 Клавдия Димитрова Иванова
57018 Красимира Илиева Найденова-Гетова
57019 Лидия Петрова Коцева
57020 Лиляна Георгиева Нинова
57021 Людмила Русанова Ванкова
57022 Маргарита Емилова Нейкова
57023 Маргарита Стефанова Йорданова
57024 Мария Стоянова Русева
57025 Нели Гетова Георгиева
57026 Радка Здравкова Петкова
57027 Силвия Любенова Георгиева
57028 Снежанка Иванова Лишкова
57029 Станка Ганева Ненчева
57030 Стелка Трифонова Кръстева
57031 Татяна Димитрова Събкова
57032 Христинка Иванова Пеева