СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СПИСЪК
на
РЕДОВНО ОТЧЕТЕНИТЕ СЕКЦИИ И ЧЛЕНОВЕ ПРЕЗ 2021 г.
Номер Трите имена
01000 БАН-СУ
01001 Петър Радоев Попиванов -  почетен член
01002 Петър Стоянов Кендеров - почетен член
01003 Петър Кирилов Русев - почетен член
01004 Иван Христов Димовски - почетен член
01005 Станимир Любенов Троянски - почетен член
01006 Иван  Константинов Тонов - почетен член
01007 Борка Тодорова Паракозова - почетен член
01008 Вълчо Иванов Милчев - почетен член
01009 Веселин Стоянов Дренски - почетен член
01010 Азнив  Киркор Каспарян
01011 Ангел Илиев Ангелов
01012 Георги Иванов Георгиев
01013 Георги Манев Генчев
01014 Георги Симеонов Симеонов
01015 Десислава Иванова Панева-Маринова
01016 Димитрина Любомирова Полимирова-Николова
01017 Димитър Димитров Добрев
01018 Евгения Йовкова Сендова
01019 Елен  Константинова Павлова
01020 Емил Миланов Колев
01021 Емил Стойков Келеведжиев
01022 Златогор Борисов Минчев
01023 Зорница Станева Дженкова
01024 Ивайло Стефанов Кортезов
01025 Иванка Илиева Стоянова
01026 Красимира Минкова Иванова
01027 Мария Тодорова Браухле
01028 Марусия Никифорова Божкова
01029 Мая Митева Стоянова
01030 Невена Желязкова Събева - Колев
01031 Николай Маринов Николов
01032 Огнян Иванов Кунчев
01033 Олег Кръстев Мушкарав
01034 Петър  Георгиев Бойваленков
01035 Първан Евтимов Първанов
01036 Силвия Първанова Бумова
01037 Снежана Иванова Станева
01038 Татяна Вадимовна Пархоменко
01039 Тодор Владимиров Николов
01040 Тони Кондева Чехларова
01041 Христо Иванов Сариев
01042 Христо Красимеров Илиев
01043 Юлиан Петров Ревалски
01044 Юри Любчов Борисов
02000 БЛАГОЕВГРАД
02001 Иван Асенов Мирчев
02002 Анка Марковска
02003 Борислав Юруков
02004 Бояна Гъркова
02005 Велин Кралев
02006 Елена Лазарова Каращранова
02007 Илинка Димитрова
02008 Катерина Марчева
02009 Маргарита Йорданова Тодорова
02010 Михаил  Колев
02011 Надежда Борисова
02012 Петър Миланов
02013 Радослав Мавревски
02014 Радослава Кралева
02015 Стефан Минев Стефанов
02016 Фатима Сапунджи
02017 Цанка Николова Митова
03000 БМНИ
03001 Светослав Марков –  почетен член
03002 Иван Георгиев
03003 Александър Александров
03004 Анастас Пашов
03005 Анета Караиванова 
03006 Вера Ангелова
03007 Веселина Вучева
03008 Божидар Сендов
03009 Евгения Попова 
03010 Елена Лилкова
03011 Елена Николова
03012 Елица Петрова
03013 Емануил Атанасов
03014 Иван П. Йорданов
03015 Кирил Алексиев
03016 Костадин Шейретски
03017 Красимир Георгиев
03018 Марин Гълъбов
03019 Марио Илиев
03020 Мария Датчева
03021 Милен Борисов
03022 Михаил Кръстанов
03023 Наталия Кольковска
03024 Невена Илиева-Литова
03025 Нели Димитрова
03026 Недю Попиванов
03027 Нина Пешева
03028 Пенчо Маринов
03029 Петко Алов
03030 Петър Рашков
03031 Петя Копринкова-Христова
03032 Пламена Златева
03033 Райчо Лазаров
03034 Румен Ангелов
03035 Румен Янков
03036 Светозар Маргенов
03037 Светослав Николов
03038 Силви-Мария Гюрова
03039 Станислав Харизанов
03040 Стефка Фиданова
03041 Стоян Стойчев
03042 Тодор Гюров
03043 Цветан Остромски
03044 Цветана Стоянова
04000 БОТЕВГРАД "Евклид"
04001 Николай Маринов Сираков
04002 Бисерка Гаврилова Петкова
04003 Блага Петрова Маркова
04004 Валентина Радославова Бенчева
04005 Веселин Кирилов Марков
04006 Гергина Крумова Божкова
04007 Даниела Пенкова Иковска
04008 Иванка Георгиева Петкова 
04009 Ивета Симеонова Манолова
04010 Лидия Людмилова Кеманова
04011 Мария Димитрова Денкинска
04012 Милка Тошкова Николова
04013 Нели Димитрова Георгиева 
04014 Нели Димитрова Сиракова
04015 Никола Христов Георгиев
04016 Пенка Маринова Томова 
04017 Петя Цветанова Петрова
05000 БУРГАС
05001 Динко Иванов Раднев
05002 Ана Калчева
05003 Антоанета Николова
05004 Антон Грудов
05005 Бонка Антонова Милчева
05006 Валентин Димов
05007 Галина Димитрова Вълканова
05008 Ганка Семова Вътева
05009 Гергана Иванова Николова
05010 Даниела Димитрова Живкова
05011 Диана Димитрова Савова
05012 Димо Димитров Делибалтов
05013 Динко Бодуров
05014 Иван Димитров Георгиев
05015 Иван Николов
05016 Ирина Кънчева
05017 Йовка Николова Милушева
05018 Йорданка Стефанова
05019 Кети Арабаджийска
05020 Лиляна Янева-Димитрова
05021 Магдалена Янева
05022 Максим Вълкачовски
05023 Мария Стойкова Димитрова
05024 Мария Христова Иванова
05025 Милена Андонова
05026 Милена Башова
05027 Монка Щерева Димитрова
05028 Панайот Ценков
05029 Пенка Георгиева
05030 Петър Петров
05031 Петя Димова
05032 Славка Томова
05033 Славка Трънкова
05034 Стамо Георгиев
05035 Стефка Стефанова
05036 Татяна Мечкова
06000 ВАРНА
06001 Павлин   Панов Петков
06002 Дочо Тодоров Дочев - почетен член
06003 Александрина Драгостинова Белова
06003 Ангела Георгиева Стойчева
06004 Ангелина Златкова Илиева-Тодорова
06005 Анита Георгиева Петрова
06006 Анка Йорданова Сулова
06007 Антоанета Митомирова Дочева
06008 Антон Марков Андонов
06009 Антония Илиева Алексиева
06010 Ася Георгиева Николова
06011 Атанас Георгиев Тасев
06012 Биляна Стефкова Железова-Атанасова
06013 Бистра Иванова Димитрова
06014 Бойка Борисова Паланчова
06015 Бойка Милева Илиева
06016 Валентина  Маркова Петрова
06017 Валентина Живкова Димитрова-Монова
06018 Валентина Станева Момчилова
06019 Валентина Тодорова Арабаджиева
06020 Валерия Иванова Василева
06021 Вера Маринова Даракчиева
06022 Веселина Великова Тишева
06023 Веселина Георгиева Иванова
06024 Веселина Райкова Първанова
06025 Вилиана Георгиева Младенова
06026 Вилма Кирчева Леонидова
06027 Виолета Добрева Витлянова
06028 Виолета Йовчева Кирилова
06029 Вяра Генчева Дукова
06030 Вяра Михайлова Николова
06031 Вяра Петрова Андонова
06032 Галина  Иванова Христова
06033 Галина Василева Георгиева
06034 Галина Георгиева Николова -Асенова
06035 Галина Димитрова Аролска
06036 Галина Йорданова Запрянова
06037 Галина Тодорова Георгиева
06038 Ганка Тодорова Никова
06039 Георги Демиров Георгиев
06040 Георги Димитров Димитров
06041 Гергана Димитрова Атанасова
06042 Гинка Савова Савова
06043 Даниела Димитрва Панова-Пенкова
06044 Даниела Симеонова Митева
06045 Дарина Петрова Янкова
06046 Даяна Ненчева Стойкова
06048 Деница Димитрова Димитрова
06049 Десислава Петрова Петрова
06050 Диана Митева Цанкова
06051 Дико Моие Суруджон
06052 Диляна Тошкова Ангелова
06053 Димитрина Георгиева Въчкова
06054 Димитричка  Христова Кирова
06055 Димитър Радев Радев
06056 Дияна Петрова Димитрова
06057 Дияна Янакиева Колева
06058 ДобринкаИванова Петрова
06059 Донка  Атаносова Димитрова
06060 Донка Христова Русева
06061 Евгения Михайлова Янева
06062 Евгения Цонева Михайлова
06063 Елена  Койчева Ангелова
06064 Елена Колева Ковачева
06065 Елена Петрова Дросева
06066 Елена Труфчева Димитрова
06067 Елеонора Стефанова Павлова
06068 Емилия Василева Кожухарова
06069 Емилия Димитрова Филкова
06070 Емилия Минкова Цветкова
06071 Жана Желязкова 
06072 Женя Кръстева Георгиева
06073 Живка Николова Славова
06074 Живко Пенев Пенев
06075 Златка Вълчева Милкова
06076 Ивалина Христова Иванова
06077 Иван Андреев Ангелов
06078 Иван Стойков Чобанов
06079 Иван Татянов Панов
06080 Иванка Димитрова Колева
06081 Иванка тодорова Пенева
06082 Ивелин Георгиев Иванов
06083 Ивелина Михайлова Романова
06084 Ивелина Стефанова Илиева
06085 Ивелина Стоянова Иванова 
06086 Илияна Тодорова Миланова
06087 Инджисел Исмет Мехмед
06088 Ирина Христова Стойкова
06089 Иринка Павлова Христова
06090 Искра Великова Неделчева
06091 Искра Иванова Димова
06092 Йордан Петров Йорданов
06093 Йорданка Николова Иванова
06094 Камелия Богданова Асенова
06095 Капка Атанасова Коларова
06096 Капка Илиева Савова
06097 Катерина Петкова Златева
06098 Кичка Савова Коева
06099 Колю Радев Колев
06100 Константин Георгиев Кателиев
06101 Кохар Оханес Морарова
06102 Красимир Янакиев Янакиев
06103 Красимира Куртева Андреева
06104 Красимира Митева Василева
06105 Кремена Желева Дерелиева
06106 Кремена Петрова Сарова - Александрова
06107 Кремена Симеонова Димитрова 
06108 Лидия Истилиянова Димчева
06109 Лидия Николова Ангелова
06110 Лилия Маринова Стойчева
06111 Лиляна Димитрова Шопова
06112 Лиляна Райкова Петрова
06113 Люба Петрова Петрова 
06114 Магдалена Йорданова Тодорова
06115 Магдалена Христова Пенева
06116 Майя Симеонова Попова
06117 Максим Асенов  Романов
06118 Мариана Маринова Димитрова
06119 Мария  Петрова Гергова
06120 Мария Ганчева Василева
06121 Мария Иванова Нестерова
06122 Мария Кръстева Петрова
06123 Мария Петрова Игнатова
06124 Мария Тодорова Вангелова-Панова
06125 Мария Тодорова Велкова
06126 Мария Христова Чакърова
06127 Марияна Иванова Митева
06128 Мая Иванова Соколарска
06129 Мелин Велиева Мустафова
06130 Милена Георгиева Николова
06131 Милена Йорданова Атанасова
06132 Надежда Николова Димитрова
06133 Найден Вълков Ненков
06134 Нели Ананиева Арабаджиева-Калчева
06135 Нина Боянова Николова
06136 Нина Иванова Славова
06137 Павлина Димитрова Парушева
06138 Павлина Петрова Стоянова
06139 Павлина Тодорова Петранова
06140 Павлина Янева Коларова
06141 Парашкева Кирилова Жекова
06142 Паулина Ненчева Ненчева
06143 Пенка Димитрова Дечева
06144 Петкана Евтимова Попова
06145 Петър Минков Петров
06146 Петя Иванова Филипова
06147 Петя Костадинова Желева
06148 Петя Стоянова Херувимова
06149 Полина Петкова Кирилова
06150 Радка Иванова Добрева
06151 Росица Георгиева Иванова
06152 Румяна Димитрова Иванова
06153 Русалин Станков Николаев
06154 Сашка Христова Николова
06155 Светла Вълчева Вълчева 
06156 Светла Георгиева Иванова
06157 Светла Демирова Малинова
06158 Светла Пенкова Нанева 
06159 Светла Симеонова Косева 
06160 Светла Стойкова Маджарова
06161 Светлана Атанасова Димитрова 
06162 Светлана Владимировна Апрелева-Колева
06163 Светлана Николова Петкова
06164 Светлана Стоянова Стоянова
06165 Свилена Златкова Ангелова
06166 Севдалина Маринова Георгиева
06167 Севдалина Стоянова Касабова
06168 Силвия Димитрова Стефанова
06169 Силвия Свиленова Николова
06170 Снежана Димитрова Илиева
06171 Снежана Любомирова Димитрова
06172 София Красимирова Колева
06173 Станислава Русинова Дичева
06174 Станка Димитрова Петкова
06175 Станка Йорданова Динкова 
06176 Станка Стефанова Конакчиева
06177 Станка Янакиева Карамфилова
06178 Стефан Йорданов Пейчев
06179 Стефана Михайлова Бошнакова
06180 Стефка Александрова Тодорова
06181 Стоян Иванов  Ненков
06182 Стоянка Великова Драгоева
06183 Стоянка Здравкова Бинева
06184 Таня Гутева Петкова
06185 Таня Иванова Станчева
06186 Таня Тодорова Петрова
06187 Татяна Диланова Тодорова
06188 Татяна Иванова Тодорова
06189 Татяна Христова Петкова
06190 Теодора Димова Запрянова
06191 Теодора Тодорова Кателиева
06192 Христина Петрова Ценова
06193 Цветана Петкова Димова
06194 Цветелина  Ангелова Пеева
06195 Цветелина Благовестова Иванова
06196 Цветелина Димитрова Лукова
06197 Юлиана Георгиева Георгиева
06198 Юлия Илиева Димитрова
06199 Юлия Николова Кюркчиева
06200 Янелия Добрева Димитрова
06201 Янка Николова Янева
07000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
07001 Радослава Милева Златева 
07002 Ангел Андреев Гушев
07003 Анелия Йорданова Стайкова
07004 Ванюта Тодорова Недялкова
07005 Галя Тодорова Божкова
07006 Димитър Благовестов
07007 Деян Друмев Друмев
07008 Евгения Димитрова Бърдарова
07009 Емилия Стефанова Николова
07010 Кинка Иванова Кирилова – Лупанова
07011 Минчо Бейков Бейков
07012 Митка Василева Ангелова 
07013 Паунка Йорданова Йорданова
07014 Светла Христова Янкова 
07015 Цеца Илиева Байчева
08000 ВИДИН
08001 Камелия Асенова Иванова
08002 Георги Илиев Иванчев - почетен член
08003 Агнеса Иванова Гергова
08004 Антоанета Милчева Илиева
08005 Антоанета Николаева Бижева
08006 Анушка Славчева Каменова
08007 Бойка Кирилова Петрова
08008 Бонка Цекова Кенерджиева
08009 Борислава Борисова Найденова
08010 Боряна Иванова Владимирова
08011 Валентина Александрова Йоцова
08012 Валентина Велизарова Иванова 
08013 Валентина Емилова Кръстева
08014 Валери Станчев Марков
08015 Валери Фиков Цветков
08016 Валя Петкова Каменова
08017 Венелин Неофитов Павлов
08018 Вилия Димитрова Тодорова
08019 Виолета Цветанова Костова
08020 Виолета Цокова Недялкова
08021 Галина Цанкова Панкова 
08022 Галя Тодорова Даскалова
08023 Гергана Божидарова Герасимова
08024 Даниела Димчева Маринова
08025 Даниела Миткова Живкова
08026 Даниела Михайлова Велчева
08027 Диана Стефанова Георгиева
08028 Ели Иванова Тодорова
08029 Елка Живкова Тонинска
08030 Емил Георгиев Андреев
08031 Емил Янков Стоянов
08032 Емилия Цветанова Петрова
08033 Зоринка Димитрова Паскулова
08034 Иванка Вълчева Тодорова
08035 Ирена Борисова Георгиева
08036 Ирена Викентиева Водова
08037 Камелия Боянова Каменова
08038 Камелия Иванова Кюртина
08039 Капка Ангелова Милушева
08040 Катинка Велкова Маркова
08041 Катя Любенова Иванова
08042 Кинче Тодорова Тодорова
08043 Красимир Ромилов Герасимов
08044 Красимира Цветкова Панова
08045 Лилия Ванкова Комарска
08046 Лилия Стефчова Тодорова
08047 Лиляна Костадинова Илиева
08048 Лора Радославова Цанкова
08049 Любимка Герова Петкова
08050 Людмила Георгиева Христова
08051 Людмила Михайлова Луканова
08052 Малинка Павлова Митова
08053 Мариана Герасимова Меицова
08054 Мариана Пенева Целова
08055 Мариола Любенова Петрова
08056 Марияна Иванова Доройнова
08057 Милка Кънчева Вълчева
08058 Минчо Косев Петров
08059 Митко Лозанов Иванов
08060 Надежда Живкова Каменова
08061 Надя Костадинова Петрова
08062 Нели Атанасова Илиева
08063 Нели Кирилова Бушева
08064 Никита Атанасов Жилев
08065 Огнян Франклинов Георгиев
08066 Петранка Атанасова Георгиева
08067 Радка Стоянова Мирчева
08068 Райна Георгиева Иванова
08069 Ралица Милчева Ангелова
08070 Роза Георгиева Георгиева
08071 Росен Димитров Ракаджиев
08072 Росислава Севделинова Асенова
08073 Росица Ангелова Спасова
08074 Росица Денева Николова
08075 Румяна Софрониева Петрова
08076 Саша Георгиева Младенова
08077 Светла Нисторова Петрова
08078 Светомира Емилова Балканска
08079 Севда Димитрова Дудолова
08080 Сергей Крумов Иванов
08081 Силвия Тодорова Андреева
08082 Таня Иванова Илиева
08083 Теменужка Цветкова Симова
08084 Теодора Пенчева Ганчева
08085 Тома Маринов Георгиев
08086 Цветана Петкова Маркова
08087 Цветанка Петрова Георгиева
08088 Цветанка Стоянова Тодорова
08089 Цонка Димитрова Маринова
08090 Юлия Емануилова Нешкова
08091 Юлия Спасова Петрова
08092 Юлия Христова Радева
08093 Янка Иванова Виткова
09000 ВРАЦА
09001 Ваня Иванова Минова
09002 Веселин Банков – почетен член
09003 Ангелина Тодорова Банчева
09004 Анка Петрова Илиева
09005 Верка Петкова
09006 Веселка Вълова
09007 Галя  Венциславова Петрова
09008 Георги Стоянов Генински
09009 Дария Маринова
09010 Илонка Вутова
09011 Калин Конов
09012 Красимира Николова Каменова 
09013 Любка Тодорова
09014 Максим Арсов Йорданов
09015 Рени Димитрова Стефанова
09016 Румяна Григорова Несторова
09017 Снежина Василева Стоева
09018 Цветан Петров Петров
09019 Цветана Мишонова Петрова  
09020 Цветелина Георгиева Гергова
10000 ГАБРОВО
10001 Румен Николов Даскалов
10002 Анелия Пенева Петрова
10003 Антоанета Тодорова Манева
10004 Валентина П. Тодорова-Лазарова
10005 Валентина Стоянова Кукенска
10006 Велина Христова Коева
10007   Вера Димова Христова
10008 Галина Тодорова Богданова
10009 Галя  Иванова Неделчева
10010 Донка Христова Капралова
10011 Елена Методиева Даскалова
10012 Елена Тодорова Атанасова
10013 Илка Иванова Неделева
10014 Йордан Тончев Йорданов
10015 Корнелия Николова Пашова-Рашева
10016 Красимира Колева Дончева
10017 Мариана Иванова Владимирова
10018 Марийка Нанева Мерджанова
10019 Марийка Стефанова  Атанасова
10020 Мария Георгиева Христова
10021 Минка Митева Йорданова
10022 Николина Христова Георгиева
10023 Павлина Рачева Стефанова
10024 Пенка Илиева Симеонова
10025 Радка Димитрова Петрова
10026 Радослава Богданова Цанева
10027 Райна Димитрова Метева
10028 Райна Славилова Гутева
10029 Румяна Рачева Димитрова
10030 Светла Данаилова Колева
10031 Стефанка Денкова Стефанова
10032 Стефанка Лалева Цонева
10033 Стоян Недков Капралов
10034 Тодор Димитров Тодоров
10035 Христо Драгостинов Христов
10036 Цветана Йорданова Кюмюрджиева
12000 ГОРНА ОРЯХОВИЦА
12001 Севдалина Недева Арабаджиева       
12002 Бонка Стефанова Радева                   
12003 Дамян Славчев Бешевлиев
12004 Даниел Иванов Денев
12005 Ивелина Петрова Лазарова                 
12006 Марина Атанасова Илиева
12007 Мария Янкова Стоянова                    
12008 Наталия Валентинова Желева-Дачева
12009 Розка Георгиева Димитрова               
12010 Свилена Севдалинова Арабаджиева
12011 Спасиян Георгиев Иванов
12012 Стефан Илиев Първанов
12013 Стефка Христова Иванова
14000 ДИМИТРОВГРАД
14001 Катя Ангелова Чалъкова
14002 Антоанета Иванова Шаркова 
14003 Валентин Христов
14004 Гергана Йорданова Факирова
14005 Добринка Жечева Донева
14006 Донка Тодорова Вълева
14007 Красимир Дойчев Кръстев
14008 Петрула Лазос Дончева
14009 Станислава Тодорова Колева
14010 Танчо Русев Танев
14011 Тодорка Иванова  Николова
14012 Яна Петрова Бъчварова
14013 Янко Любомиров Попов
15000 ДОБРИЧ
15001 Светлана Василева
15002 Андриян Андреев
15003 Анна Недева
15004 Антоанета Василева Атанасова
15005 Ваня Иванова Денева
15006 Венета Егова
15007 Виолета Радоева
15008 Галин Канев
15009 Георги Йорданов Колев
15010 Георги Русев
15011 Гергана Георгиева
15012 Гинка Колева
15013 Данаил Радоев
15014 Даниела Дянкова
15015 Даниела Канева
15016 Даниела Стоева
15017 Деница Димитрова Ефтимова
15018 Десислава Жекова Йорданова
15019 Димитринка Великова
15020 Добринка Катранджиева
15021 Елена Павлинова Вутова
15022 Жана Кирова Русева
15023 Жанета Нейчева
15024 Женя Стоянова Величкова
15025 Живка Цветанова
15026 Ирина Анастасова
15027 Ирина Йорданова
15028 Йорданка Минчева
15029 Катя Иванова
15030 Лилия Иванова
15031 Лилия Христова Петрова
15032 Маргарита Петрова Мартинова
15033 Маринела Минчева  Горанова
15034 Мария Кирилова
15035 Марияна Иванова Огнева
15036 Мая Димитрова
15037 Милена Иванова
15038 Милена Петрова Аврамова
15039 Надежда Стефанова Джумакова
15040 Невяна Стоянова Христова
15041 Нела Георгиева Неделчева
15042 Петър Красимиров Коцев
15043 Петър Маргаритов Георгиев
15044 Светла Русева Георгиева
15045 Севдалина Бонева Иванова
15046 Станислава Георгиева
15047 Станка Димова Иванова
15048 Татяна Няголова
15049 Цветинка Владимирова Орешарова
15050 Яна Русева
17000 ИЗТОК
17001 Димитър Георгиев Димитров
17002 Албена Атанасова Василева
17003 Анета Петрова Бадова
17004 Борислав Йорданов Лазаров
17005 Георги Проданов Симидчиев
17006 Григор Славчев Наков
17007 Евгения Василева Терзийска
17008 Емилия Христова Димитрова
17009 Жасмина Иванова Манова
17010 Иван Йорданов Миронов
17011 Йоана Стоянова Николаева
17012 Людмила Цветанова Василева
17013 Мадлен Киркор Христова
17014 Мариана Банкова Тачева
17015 Нели Христова Хинова
17016 Петър Георгиев Стайчев
17017 Румяна Асенова Блянгова
17018 Сийка Ангелова  Гашарова
17019 Стефана Стоянова Петрова 
17020 Тихомир Димитров Костовски
17021 Юлия Михайлова Душкова
18000 ИЦИ-6
18001 Вася Красимирова Атанасова
18002 Валери Петров Гочев
18003 Велин Стоянов Андонов
18004 Величка Николова Транева
18005 Весела Цветанова Кръстева
18006 Веселина Кунчева Бурева
18007 Евгений Иванов Маринов
18008 Евдокия Николаева Сотирова
18009 Елена Йорданова Чорукова
18010 Ивайло Иванов Христов
18011 Иван Асенов Доцински
18012 Иво Василев Умленски
18013 Ирена Илиева Жекова
18014 Кирил Любенов Боянов
18015 Красимир Тодоров Атанасов
18016 Любка Атанасова Дуковска
18017 Людмила Павлова Тодорова
18018 Мария Милкова Стефанова-Павлова
18019 Михаил Георгиев Матвеев
18020 Николай Руменов Икономов
18021 Нора Ангелова Ангелова
18022 Олимпия Николаева Роева
18023 Павел Стилиянов Чешмеджиев
18024 Петър Младенов Василев
18025 Поля Василева Гочева
18026 Симеон Александров Рибагин
18027 Сотир Николов Сотирова
18028 Стоян Транев Транев
18029 Стефан Тодоров Хаджитодоров
18030 Таня Колева Пенчева
22000 КРУМОВГРАД
22001 Ферихан Хамди Хасан
22002 Албена Христова Шенева
22003 Алексей Веселинов Терзиев
22004 Анета Методиева Иванова
22005 Бисер Илиев Мерлев
22006 Веселин Красимиров Тосков
22007 Галя Сергеева Карапачова
22008 Ердоан Мустафа Хасан
22009 Зихни Фаик Салим
22010 Ибрям Мехмед Осман
22011 Русин Михайлов Антонов
22012 Севда Димитрова Петрова
22013 Станка Николова Вълчева
22014 Фикри Юсеин Ахмед
22015 Цветан Веселинов Терзиев
23000 КЪРДЖАЛИ
23001 Мария Петкова Митрева
23002 Ангелина Антимова Панова
23003 Антоанета Иванова Симеонова
23004 Асен Маринов Дибеков
23005 Валентина Маринова Дилова
23006 Венера Петрова Сарлова
23007 Витка Минчева Куцкова
23008 Дария Костова Димитрова 
23009 Димитина Георгиева Вълкарева
23010 Димитрина Христова Джелепова
23011 Дияна Желева Димитрова
23012 Добромира Тодорова Бъчварова
23013 Елена Благоева Петрова -Стоянова
23014 Елена Иванова Димитрова
23015 Емел Ахмедова Бабаева
23016 Златка Атанасова Стоянова
23017 Йорданка Николова Чавдарова
23018 Керанка Димова Стамова
23019 Керка Иванова Милушева
23020 Кирчо Асенов Ангелов
23021 Малина Василева Василева
23022 Маргарита Петрова Стамова
23023 Мария Профирова Сиджимова
23024 Миглена Димитрова Николова
23025 Милена Юлиянова Кьосева
23026 Невена Стайкова Керезова
23027 Недан Каменов Усков
23028 Николина Стоева Янкова
23029 Павлина Николова Митрева
23030 Павлина Стоянова Георгиева
23031 Пепа Недкова Тодорова
23032 Петя Георгиева Пелтекова
23033 Себахат Себахтин Ахмед
23034 Стефка Димитрова Иванова
23035 Таня Събева Райкова
23036 Тодорка Костова Карагяурова
23037 Фанка Атанасова Митева
23038 Федаи Мустафа
24000 КЮСТЕНДИЛ
24001 Георги Любомиров Стоилов
24002 Анна Данчова Павлова
24003 Биляна Миткова Йорданова
24004 Галина Иванова Александрова
24005 Галина Лейчова Горчева-Младенова
24006 Георги Василев Тодоров
24007 Евгения Георгиева Симеонова
24008 Екатерина Паскалева Банкова
24009 Елена Любенова Стоилова
24010 Елица Кънчева Лазарова
24011 Любка Йорданова Генина
24012 Людмила Борисова Георгиева 
24013 Маргарита Здравкова Кирилова
24014 Мариана Йорданова Христова
24015 Надя Александрова
24016 Петранка Димева Никова
24017 Сашка Антонова Спасова
24018 Силвия Славчова Терзийска
24019 Татяна Методиева Кирилова
24020 Фиданка Христова Андонова
24021 Цветяна Ивова Йовева
25000 ЛОВЕЧ
25001 Димитър Пенчев Петков
25002 Бисерка Петкова Йочева
25003 Валентина Данова  Димитрова
25004 Венцеслав Илиев Георгиев
25005 Георги Симеонов Симеонов
25006 Грета Тодорова Георгиева
25007 Даниела Иванова Цочева
25008 Детелина Димитрова Проданова
25009 Диянка Генова Генова
25010 Ива Тодорова Начева
25011 Ивелина Севдалинова Докторова
25012 Илица Тодорова Петрова
25013 Ина Цветанова Димитрова
25014 Красимирa Николаева Петкова
25015 Мариана Ненкова  Бешева
25016 Маринела Митева Кънчева
25017 Надежда Милкова Николова
25018 Пепа Петкова Лозанова
25019 Румяна Василева Боевска
25020 Румяна Христова Нинова
25021 Снежина Пейчева Джамбазова
25022 Стоянка Петкова Блъскова - Спасова
25023 Таня Атанасова Георгиева
25024 Тошко Колев Колев
25025 Хилда Стоянова Генова
25026 Цветомира Вилянова Димитрова
25027 Ценка Георгиева Христова
25028 Юлия Атанасова Маринова
26000 МЕХАНИКА
26001 Славчо Георгиев Славчев 
26002 Емил Самуил Маноах
26003 Клементина Димитрова Младенова
26004 Мария Димитрова Дачева 
26005 Николай Колев Витанов
26006 Пенка Георгиева Калицова-Куртева
26007 Поля Стойкова Добрева
26008 Събина Чавдарова Чернева 
27000 МОНТАНА
27001 Стефчо Горчов Наков
27002 Албена Иванова Иванова
27003 Анелия Венелинова Георгиева
27004 Георги Тодоров Георгиев
27005 Даниела Христова Маринова
27006 Дора Тодорова Стоянова
27007 Иванка Ламбрева Славкова
27008 Йорданка Владимирова Еленкова
27009 Красимир Асенов Кирилов
27010 Мариана Борисова - Пенкова
27011 Мария Владимирова Еленкова
27012 Павлина Тодорова Герасимова
27013 Петя Любомирова Чукашка
27014 Светлана Петрова Станкова
27015 Цветан Велков Стоянов
29000 ПАЗАРДЖИК
29001 Дора Стоименова Дулчева  
29002 Аделина Стефанова Чопанова 
29003 Валентина Андонова  Малинова
29004 Величка Петрова Тенева
29005 Весела Станимирова Петрова 
29006 Владимир Николов Владов
29007 Гинка Стефанова Пецова 
29008 Иванка Георгиева Дъбова 
29009 Мария Милушева Маркова 
29010 Петя Николаева Цанкова
29011 Радка Николаева Спасова 
29012 Румяна Георгиева Ангелова 
29013 София Кралева Владова 
29014 Стефка  Стоянова Елмаян 
29015 Теодора Ангелова Стойчева-Джамбазова 
29016 Теодора Огнянова Маркова 
31000 ПЛЕВЕН
31001 Диана Милкова Данова
31002 Нино Димитров Ставров - почетен член
31003 Снежана Петкова Чочева - почетен член
31004 Анелия Петрова Иванова
31005 Анелия Андреева Николова
31006 Анелия Димитрова Найденова 
31007 Анелия Тодорова Савчева
31008 Анета Любенова Цочева
31009 Ани Борисова Цонева
31010 Ани Илиянова Димитрова
31011 Ани Руменова Русанова
31012 Анита Георгиева Тодорова
31013 Анни Климентова Петкова
31014 Бонка Гергова Маринова
31015 Борислава Дончева Русева
31016 Борка Тепавова Бончева
31017 Борянка Михайлова Цакова
31018 Валентин Найденов Нинов
31019 Валери Милков Лунголов
31020 Валери Петров Георгиев
31021 Ваня Маринова Гетова
31022 Ваня Николова Алексиева-Василева
31023 Вергиния Братанова Василева
31024 Весела Петрова Симеонова
31025 Весела Тодорова Йотова
31026 Веселка Иванова Христова
31027 Веска Стоянова Апостолова
31028 Вилма Петкова Великова
31029 Виолета Димитрова Дилова
31030 Виолета Емилова Василева
31031 Виолина Илиева Борисова
31032 Вяра Калчева Георгиева
31033 Галинка Петкова Цветанова
31034 Георги Стойчев Мелниклийски
31035 Гергана Литкова Петкова-Ненкова
31036 Даниела Ангелова Начева
31037 Десислава Георгиева Гешева
31038 Десислава Тодорова Шукина-Вълчева
31039 Диана Любомирова Попова
31040 Диана Петкова Георгиева
31041 Димка Александрова Данова- Конова
31042 Добринка Илиева Георгиева
31043 Евелина Петрова Икономова
31044 Елена Георгиева Томева
31045 Елена Димитрова Доковска
31046 Емилия Николова Мелниклийска
31047 Жоржета Димитрова Каменополска
31048 Ива Богомилова Стайкова
31049 Ивайло Маринов Стоянов
31050 Илияна Йонкова Кръстева
31051 Илияна Михайлова Горанова
31052 Ирена Венелинова Йосифова
31053 Ирена Венелинова Чуховска
31054 Йоана Николаева Стойкова
31055 Йонка Савова Събева
31056 Йорданка Ненкова Койчева
31057 Йорданка Стоянова Савова
31058 Калина Василева Гогичева
31059 Калинка Николова Бенчева
31060 Камелия Маринова Ангелова
31061 Капка Кирилова Грамова
31062 Катя Константинова Иванова
31063 Косто Вълов Митов
31064 Красимир Петков Петков
31065 Красимира Илиева Колева
31066 Кристиян Ивайлов Корновски
31067 Лидия Веселинова Конова
31068 Лидия Кирилова Данкова
31069 Малинка Денчева Йорданова
31070 Мариана Косева Косева
31071 Мариета Лалова Златкова
31072 Маринела Красимирова Тодорова
31073 Маринела Цветанова Филипова-Димитрова
31074 Мария Георгиева Стоянова
31075 Марияна Дончева Маркова
31076 Маруся Боянова Кехайова
31077 Мая Валентинова Иванова
31078 Мая Миткова Миркова
31079 Миглена Радославова Тодорова
31080 Миланка Цветанова Дечева
31081 Милена Йосифова Бонева
31082 Милена Петрова Иванова
31083 Милена Стефанова Гвоздева
31084 Мирослав Тошков Тодоров
31085 Момчил Красимиров Крумов
31086 Наталия Атанасова Славова
31087 Наталия Тeодосиева Ботева
31088 Наташа Костадинова Иванова
31089 Наташа Николова Цветкова
31090 Нели Иванова Лакова
31091 Нели Рангелова Ангелова
31092 Ния Антоанова Костова
31093 Павел Николов Петров
31094 Павлин Иванов Цонев
31095 Павлина Гечева Митова
31096 Пенка Петрова Димова
31097 Петранка Кубратова Лачева
31098 Петьо Цветанов Павлов
31099 Петя Валентинова Първанова
31100 Пламен Божидаров Великов
31101 Пламен Иванов Иванов
31102 Пламен Милчев Петранов
31103 Полина Вешкова Лунголова
31104 Полина Иванова Владимирова
31105 Радина Илиянова Иванова
31106 Радослава Емилова Енева
31107 Ралица Божидарова Марчева
31108 Румяна Михайлова Иванова
31109 Светла Славова Петрова
31110 Силвия Александрова Проданова
31111 Силвия Ивайлова Крайчевска
31112 Симо Цветков Цеков
31113 Снежанка Крумова Николаева
31114 Снежинка Ботева Късевска
31115 Стефка Стоева Нинова
31116 Татяна Лилова
31117 Татяна Павлова Точева
31118 Теодора Мирославова Тодорова
31119 Тоня Иванова Начкова 
31120 Цветелин Стефанов Дечев
31121 Цветелина Иванова Великова
31122 Цветелина Тодорова Калчева
31123 Цветомира Христова Димитрова
31124 Янита Петкова Гаврилова
31125 Янка Христова Крачунова
32000 ПЛОВДИВ
32001 Ивайло Пеев Старибратов
32002 Кирчо Георгиев Атанасов - почетен член
32003 Любен Борисов Портев - почетен член
32004 Стоил Василев Миховски - почетен член
32005 Тодор Желязков Моллов - почетен член
32006 Анастасия Стефанова Христева
32007 Ангел Атанасов Голев
32008 Ангел Василев Урилски
32009 Анна Атанасова Малинова
32010 Антоанета Дончева Тодорова
32011 Антоанета Петрова Йорданова
32012 Антон Илиев Илиев
32013 Асен Кънчев Рахнев
32014 Ася Димитрова Димитрова
32015 Бистра Евгениева Танева
32016 Боян Георгиев Златанов
32017 Ваня Ангелова Иванова
32018 Васил Наков Начев
32019 Васил Павлов Симеонов
32020 Венета Табакова-Комсалова
32021 Вера Петкова Шопова
32022 Веселина Ангелова Вълканова
32023 Веселина Василева Карапеева
32024 Веска Пенчева Нончева
32025 Владимир Николаев Вълканов
32026 Владимира Ангелова
32027 Вяра Георгиева Христова
32028 Генчо Димитров Стоицов
32029 Гергана Василева Колева 
32030 Гергина Тодорова Гешева
32031 Даниела Ваклушева Димитрова
32032 Деляна Ангелова Гергова
32033 Деляна Иванова Кънчева
32034 Деница Грозева
32035 Десислава Стоянова Войникова 
32036 Диана Панкова Минчева
32037 Димитрийка Стоянова Стоянова
32038 Димитринка Любенова Огнянова
32039 Добринка Василева Бойкина
32040 Елена Христова Тодорова
32041 Елеонора Георгиева Янчева-Василева
32042 Емил Николов Хаджиколев 
32043 Зара Георгиева Данаилова
32044 Иван Илиев Шотлеков
32045 Иван Марков Димитров
32046 Ивелина Венкова Велчева
32047 Ирина Красимирова Кръстева
32048 Йордан Йорданов Епитропов
32049 Йорданка Красимирова Тръмбева
32050 Константин Петров Бекриев
32051 Красимир Василев Кръчмаров
32052 Кремена Пеева Симеонова
32053 Лалка Станева Лилова
32054 Лина Николова Петрова
32055 Мариела Асенова Хаджийска
32056 Мария Атанасова Танчева
32057 Мария Божинова Василева
32058 Мая Василева Стоева
32059 Надя Кръстева Милева 
32060 Нели Кирилова Караиванова
32061 Нели Николова Тодорова
32062 Николай Атанасов Радев
32063 Николай Величков Павлов
32064 Олга Добрева Рахнева
32065 Пейо Ивайло Старибратов
32066 Пенка Петрова Рангелова
32067 Пенка Хараламбова Мишевска
32068 Пламена Иванова Марчева
32069 Радка Тодорова Златанова
32070 Росен Петров Христев
32071 Светослав Христосов Енков
32072 Станимир Недялков Стоянов
32073 Станислава Иванова Клисарова-Белчева
32074 Станка Иванова Хаджиколева
32075 Стелиана Тилчева Чиликова
32076 Стефка Йорданова Анева
32077 Стоил Иванов Иванов
32078 Стоян Николов Черешаров
32079 Тодор Атанасов Тодоров
32080 Тодорка Атанасова Глушкова
32081 Тодорка Живкова Терзиева 
32082 Христо Стефанов Кискинов
35000 РУСЕ
35001 Галина Живкова Бобева
35002 Петър Стефанов Петров – почетен член
35003 Стойчо Димитров Димитров – почетен член
35004 Стоян Дончев Чернев – почетен член
35005 Цаньо Неделчев Цанев – почетен член
35006 Ана Александрова Стефанова
35007 Анелия Кръстева Ангелова
35008 Анка Стефанова Минкова
35009 Анна Симеонова Лечева
35010 Антоанета Георгиева Лекова
35011 Антоанета Тилева Михова
35012 Бисерка Георгиева Йорданова
35013 Благовеста Иванова Илчева
35014 Боряна Атанасова Куюмджиева
35015 Боянка Димитрова Янкова
35016 Валентин Петров Великов
35017 Велизар Тодоров Павлов
35018 Велислав Велков Йончев
35019 Веселина Стоянова Евтимова
35020 Веска Здравкова Турмакова
35021 Вида Динева Бъчварова
35022 Виолета Рачева Димитрова
35023 Галина Евгениева Атанасова
35024 Галина Иванова Иванова
35025 Галя Стефанова Стоянова
35026 Гергана Кънчева Кръстева
35027 Даниела Генчева Карагяурова
35028 Даниела Георгиева Маринова 
35029 Даниела Дамянова Иванова
35030 Даниела Цанкова Цанова
35031 Даниела Цветанова Ангелова
35032 Даринка Йорданова Русева
35033 Деница Ташкова Станева-Даскалова
35034 Десислава Горанова Рeданска
35035 Десислава Стоянова Атанасова
35036 Диана Миланова Димитрова
35037 Диана Петрова Йорданова
35038 Диляна Валентинова Ангелова-Асланян
35039 Димитричка Стоянова Георгиева
35040 Донка Великова Симеонова
35041 Евелина Стефанова Минчева
35042 Еглика Борисова Събева
35043 Елена Димитрова Кунчева
35044 Емилия Ангелова Великова
35045 Ирена Иванова Върбанова
35046 Катюша Стоянова Станева
35047 Катя Димитрова Димитрова
35048 Корнелия Николова Петкова
35049 Корнелия Тодорова Коларова
35050 Лили Константинова Симеонова
35051 Любен Георгиев Вълков
35052 Магдалена Методиева Петкова
35053 Маргарита Маринова Георгиева
35054 Марина Атанасова Петрова
35055 Мария Лазарова Енева
35056 Мартина Альошева Крайчева
35057 Мая Христова Лазарова
35058 Мирослава Христова Костадинова
35059 Митко Христов Кунчев
35060 Надежда Георгиева Георгиева
35061 Нели Йорданова Тихомирова
35062 Петър Иванов Рашков
35063 Петър Кирилов Петров
35064 Пламенка Иванова Радева
35065 Пламенка Тодорова Христова
35066 Радка Русинова Иванова
35067 Радка Тодорова Ковачева
35068 Ралица Красимирова Василева-Иванова
35069 Ренета Николова Гюрчева
35070 Росен Димитров Чапаров
35071 Румен Великов Карагяуров
35072 Румен Иванов Русев
35073 Румяна Вълчева Маркова
35074 Румяна Недкова Жекова
35075 Светлана Христова Атанасова
35076 Севдалина Асенова Миланова
35077 Севдалина Георгиева Георгиева
35078 Силвия Георгиева Атанасова 
35079 Силвия Стоянова Йорданова
35080 Славка Великова Кръстева
35081 Снежана Мирославова Тодорова
35082 Стелиана Димитрова Димитрова
35083 Стелиана Емилиянова Русева
35084 Стефка Илиева Кънева-Обрешкова
35085 Стефка Романова Караколева
35086 Сюзан Ахмедова Феимова
35087 Татяна Методиева Кръстанова
35088 Татяна Христова Димитрова
35089 Тихомир Богомилов Гюлов
35090 Филип Владимиров Тодоров 
35091 Цветозар Стефанов Георгиев
35092 Цветомир Иванов Василев
35093 Цецка Григорова Рашкова
35094 Цецка Йорданова Петрова-Илиева
35095 Юлиана Господинова Златева
35096 Юлия Ванчева Чапарова
35097 Юрий Димитров Кандиларов
35098 Янка Николова Костадинова
36000 МАТЕМАТИКА И ЛИНГВИСТИКА
36001 Александър Петров Велинов
36002 Аделина Бориславова Радева
36003 Ваня Петрова Гочева
36004 Веселин Златилов Стамов
36005 Веско Красимиров Милев
36006 Виолета Добрева Витлянова
36007 Деница Йосифова
36008 Динко Иванов Раднев
36009 Елизабет Стоилова Игова-Драганова
36010 Елица Димитрова Миланова
36011 Иван Александров Держански
36012 Иван Ангелов Мънин
36013 Ивелина Севдалинова Докторова
36014 Ирина Георгиева
36015 Лора Деянова Динева
36016 Любомир Чавдаров Златков
36017 Людмил Игнатов Попов
36018 Марин Светлев Иванов
36019 Михаил Павлинов Пасков
36020 Михаил Петров Петров
36021 Николай Стоянов Каращранов
36022 Росица Панайотова Декова
36023 Светлана Желязкова Василева
36024 Стамен Здравков Филчев
37000 САНДАНСКИ
37001 Иван Павлов Павлов
37002 Андреана Димитрова Кирова
37003 Антоанета Георгиева Мицанска
37004 Блага Фросчева Чобанова
37005 Венета Славева Царева
37006 Деница Димитрова Иванова
37007 Елена Илиева Божкова
37008 Елена Кръстева Неделкова
37009 Здравка Андреева Чиликова
37010 Костадин Любенов Георгиев
37011 Красимира Костадинова Янева
37012 Красимира Методиева Терзиева
37013 Лиляна Андонова Кръстева
37014 Мариана Александрова Ризова
37015 Николина Николова Кочева
37016 Петрана Крумова Георгиева
37017 Радослава Бойкова Булакиева
37018 Роза Манчева Пендуркова
37019 Сашка Андонова Николова
37020 Стефка Стоянова Смилянова
37021 Татяна Костадинова Дурева
39000 СВИЩОВ
39001 Маргарита Стефанова Шопова 
39002 Ангел Енчев Илиев 
39003 Велина Георгиева Атанасова 
39004 Величка Веселинова Йорданова 
39005 Веселина Страшимирова Стойчева 
39006 Веселка Костадинова Георгиева 
39007 Владимир Йорданов Кръстев 
39008 Елка Йорданова Георгиева 
39009 Йорданка Иванова Илиева 
39010 Милена Вълкова Николаева 
39011 Наталия Симеонова Михайлова 
39012 Нонка Александрова Георгиева
39013 Силва Минкова Христова 
43000 СЛИВЕН
43001 Андрей Велчев Едрев
43002 Валентина Колева Стефанова
43003 Ваня Георгиева Славова
43004 Галина Йорданова Георгиева
43005 Георги Славчев Калончев
43006 Димитър Атанасов Назъров
43007 Добринка Добрева
43008 Елена Владимирова Миткова
43009 Здравка Драганова Дачева
43010 Иванка Танева Георгиева
43011 Искра Емилова Косева
43012 Йовка Иванова Петкова
43013 Красимира Иванова Бакалова 
43014 Красимира Любенова Гинчева
43015 Мария Петкова Кавръкова
43016 Марияна Николаева Хаджиминова
43017 Пенка Желязкова Русева
43018 Петя Атанасова Дунчева
43019 Росица Веселинова Перендибазова
43020 Таня Рандева Славова
44000 СМГ
44001 Линка Минчева Кабакчиева
44002 Александър Иванов Александров
44003 Ана Николаева Илиева
44004 Ани Николова Ангелова - Новоселска
44005 Антоан Димитров Тонев
44006 Боголюб Михайлов Симов
44007 Валерия Пенева Панделиева
44008 Ваня Христова Данова
44009 Велин Йорданов Велинов  
44010 Велина Тодорова Иванова
44011 Гергана Радева Добрева
44012 Даяна Мартинова Давидова
44013 Детелина Красимирова Донева
44014 Дима Илиева Слабакова
44015 Елена Георгиева Киселова
44016 Елза Тодорова Алексиева-Йорданова
44017 Емил Александров Карлов
44018 Емилия Костова Гигова 
44019 Зоя Борисова Савова 
44020 Иван Вильов Симеонов
44021 Ивац Боянов Даков
44022 Илиана Иванова Цветкова
44023 Илия Георгиев Костов
44024 Кристина Христова Бойчева
44025 Мариана Иванова Тодорова 
44026 Мария Минчева Томова
44027 Мона Атанасова Генева
44028 Надежда Христова Буюклиева
44029 Надя Николаева Кръстева
44030 Румяна Тодорова Караджова
44031 Светла Христова Ганева 
44032 Стойчо Стефанов Стоев 
44033 Явор Любомиров Минков
45000 СМОЛЯН
45001 Павлина Петрова Мелемова
45002 Анна Димитрова Камбарева
45003 Даниела Здравкова Дурджева
45004 Добринка Андонова Цолова
45005 Ирен Горанова Стайкова
45006 Йорданка Борисова Хаимова
45007 Калинка Маринова Цветкова
45008 Красимир Асенов Парунов
45009 Мария Христова Иванова
45010 Северина Асенова Соколова
45011 Силвия Асенова Кабакова
45012 Силвия Миткова Хусева
45013 Снежана Любенова Узунова
45014 Снежана Руменова Сувариева
45015 Соня Борисова Проданова
45016 Сузана Радулова Лимонова
45017 Тодор Стоянов Сотиров
45018 Тоска Димитрова Капитанова
46000 СОФИЙСКА ГРАДСКА СЕКЦИЯ
46001 Мария Танева Лилкова
46002 Анета Ненова Стоянова-Колева
46003 Венета Кирилова Симова
46004 Веселин Ненков Ненков
46005 Веселина Видинлиева
46006 Галя Генчева Аспарухова-Вълкова
46007 Даниела Сребринова Иванова
46008 Диана Йорданова Славова
46009 Диана Руменова Стефанова
46010 Елена Павлова Маринова
46011 Ирина Петрова Шаркова
46012 Клара Арабаджиева
46013 Красимира Петрова Ангелова
46014 Мариана Димитрова Кьосева
46015 Марийка Йорданова Симова-Атанасова
46016 Мария Георгиева Върбанова
46017 Мария Дикова Драганичка
46018 Марияна Тодорова Кърлева
46019 Николай Владимиров Райков
46020 Николина Пенчева Петрова
46021 Пенка Божкова Иванова (Нинкова)
46022 Пролетка Климентова Георгиева
46023 Росен Николаев
46024 Росица Василева Петрова
46025 Сава Иванов Гроздев
46026 Снежана Иванова Станева
46027 Станимира Георгиева Ставрева-Нейчева
46028 Стилияна Цонева Пенчева
46029 Стойка  Динева Тодорова
46030 Танка Василева Милкова
46031 Таня Иванова Генова
46032 Таня Иванова Стоева
46033 Христо Петров Лилков
46034 Цвета Петрова Кукурешкова
47000 СТАРА ЗАГОРА "Иван Салабашев"
47001 Стоянка Василева Вълчева
47002 Евтим Петков Кънчев - почетен член
47003 Методи Митов Алексиев - почетен член
47004 Атанас Недков Баджаков
47005 Васил Стоянов Георгиев
47006 Венета Петкова Харизанова
47007 Весела Димитрова
47008 Галя Минева Енева
47009 Галя Петрова Узунова
47010 Ганка Димова
47011 Даниела Тодорова Иванова
47012 Диана Петкова Атанасова
47013 Динка Богданова Тодорова
47014 Динка Димова Далакова
47015 Диян Неделчев Тодоров
47016 Евгения Динева Кайракова
47017 Емануил Василев Узунов
47018 Живка Ганчева Недялкова
47019 Жоро Христов Адалиев
47020 Иван Манев
47021 Калинка Христова Стаматова
47022 Мариана Василева Костова
47023 Мария Славова Танева
47024 Марияна Димитрова Пенчева
47025 Мира Тончева Христозова
47026 Нели Петрова Йовкова
47027 Николина Стоянова Стоянова
47028 Павлина Христова Христова
47029 Пенка Пенчева Парапанова
47030 Петър Алексиев Михалев
47031 Радостин Евтимов Кънчев
47032 Радостина Петрова Анастасова
47033 Ренета Христова Гичева
47034 Румяна Димитрова Стайкова
47035 Румяна Иванова Братоева
47036 Румяна Райчева Казанджиева
47037 Славка Танчева Колева
47038 Стефка Васкова Кочева
47039 Стоянка Вълчева Робакова
47040 Таня Нейкова Картулева
47041 Юлиян Кънчев Цветков
48000 ТЪРГОВИЩЕ
48001 Светлана Иванова Косева
48002 Азизе Якубова Мустафа
48003 Бехидже Керимова Камберова
48004 Венка Бориславова Петрова
48005 Виолета Вичева - Иванова
48006 Виолета Димитрова Русева
48007 Виолета Иванова Драганова
48008 Галина Христова Костадинова
48009 Гошо Маринов Вълчев
48010 Дарина Димитрова Стоянова
48011 Дарина Желязкова Петрова
48012 Дарина Русинова Костова
48013 Диана Петрова Тенева
48014 Емил Братоев Маринов
48015 Йонка Руменова Генова
48016 Кинка Васкова Дончева
48017 Красимира Йорданова Христова
48018 Кремена Георгиева Петкова
48019 Маргарита Емилова Гаджовска
48020 Мариана Димитрова Десподова
48021 Мария Ангелова Илиева
48022 Маруся Иванова Якова
48023 Милка Ганева Станева
48024 Наталия Красенова Атанасова
48025 Николинка Стефанова Христова
48026 Петранка Иванова Миленкова
48027 Петранка Стефанова Иванова 
48028 Рафи Ниязиев Ахмедов
48029 Светлана Иванова Николова
48030 Сейфетин Шекибов Ереджебов
48031 Стелияна Стоянова Кръстева
48032 Стилиана Димитрова Станоева
48033 Тюркян Турханова Исуфова
48034 Фатме Исмаилова Османова
48035 Фирдес Расим Рушудова
50000 ХАСКОВО
50001 Юлия Дойчева Кръстева
50002 Дойчо Вълчев Кръстев – почетен член
50003 Адриaна Антонова Янева-Димитрова
50004 Ангелина Захариева Митева
50005 Антоанета Делчева Петрова  
50006 Валентина Атанасова Мерджанова 
50007 Ваня Петрова Гочева 
50008 Виолета Делчева Гочева 
50009 Виолета Иванова Димитрова 
50010 Гергана Георгиева Генова 
50011 Гергана Илиева Петрова
50012 Добромира Иванова Иванова
50013 Донка Петрова Генева
50014 Ели Обренова Шубинова 
50015 Ели Стоянова Видева-Аврамова
50016 Златка Кирилова Христова  
50017 Ивелина Стоянова Шумакова
50018 Коля Вълкова Петрова  
50019 Майя Кръстева Карева 
50020 Минка Бонева Киркова 
50021 Недялка Йорданова Васева 
50022 Недялка Любенова Делчева 
50023 Павлина Кирилова Краева 
50024 Петя Господинова Христонова 
50025 Росица Събева Висарионова
50026 Татяна Запрянова Клисарова
50027 Янка Иванова Коемджиева-Николова 
51000 ШУМЕН
51001 Бистра Неделчева Вацова
51002 Албена Димитрова Иванова-Неделчева
51003 Антоанета Кръстева Ковачева
51004 Ася Димова Попова
51005 Бисерка Бончева Йовчева
51006 Вежди Исмаилов Хасанов
51007 Виолета Янкова Велчева 
51008 Виолина Фиданчева Иванова
51009 Галина Йорданова Теодосиева
51010 Галина Тодорова Славова
51011 Георги Жеков Нейков
51012 Дамян Стефанов Анев
51013 Данаил Георгиев Петков
51014 Даниела Иванова Лазарова
51015 Десислава Иванова Борисова
51016 Десислава Стойчева Гинева
51017 Добринка Иванова Добрева
51018 Донка ивановаАргирова
51019 Дора Рускова Койнова
51020 Елеонора Петрова Йорданова
51021 Звезделина Стайнова Ганчева             
51022 Здравко Митков Петров
51023 Ивайло Атанасов Димитров
51024 Красимир Валентинов Харизанов
51025 Красимир Митков Кордов
51026 Лейля Басриева
51027 Лиляна Методиева Каракашева
51028 Мануела Ивайлова Недекова
51029 Мариана Илиева Пенева
51030 Марияна Захариева Георгиева
51031 Мехмед Ибрахим Коджа
51032 Мирослав Христов Колев
51033 Наталия Христова Павлова
51034 Павлина Калчева Йорданова
51035 Пенка Раева Железова
51036 Пламен Ангелов Петков
51037 Радка Пенева Русева
51038 Росен Вълчев Русев                              
51039 Светлозар Костадинов Славов
51040 Славка Михайлова
51041 Станимир Кунчев Железов
51042 Христо Апостолов Христов
52000 ЯМБОЛ
52001 Галина Христова Светичкова
52002 Иван Видев Иванов – почетен член
52003 Анна Богданова Богданова-Чамова
52004 Антоанета Трендафилова Иванова
52005 Галина Тодорова Кънева
52006 Георги Тенев Георгиев
52007 Диана Ангелова Георгиева
52008 Дора Парушева Илиева
52009 Евгений Петров Иванов
52010 Екатерина Станкова Кунева
52011 Иван Пеев Тодоров
52012 Лиляна Красимирова Танкова
52013 Марин Константинов Димитров
52014 Петя Иванова Деновска
52015 Руска Михайлова Костова
52016 Сийка Василева Димитрова
52017 Стефанка Янкова Минкова
52018 Таня Атанасова Дянкова
52019 Цеца Петрова Комитова
53000 ИНДИВИДУАЛНИ
53001 Александър Людмилов Евтимов
54000 МАТЕМАТИЧЕСКА КНИЖНИНА
54001 София Атанасова Димитрова – почетен член 
54002 Ани Иванова Търсанкова 
54003 Веселин Златилов Стамов
54004 Дора Георгиева Маринкева 
54005 Невена Стефанова Чардакова 
54006 Николина Стефанова Георгиева 
54007 Пенка Василева Бозарова 
54008 Радост Димова Христова 
54009 Светла Тодорова Караджова 
54010 Слави Кадиев
54011 Таня Захариева Луканова 
54012 Юлия Нинова 
54013 Юлияна Николова Гарчева 
55000 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
55001 Стефка Христова Буюклиева
55002 Александър Пенчев Андонов
55003 Виктория Герасимова Бенчева
55004 Виолета Маринова Маринова
55005 Даринка Ненчева Гълъбова
55006 Десислава Маринова Георгиева
55007 Димитър Петков Цветков
55008 Елена Тодорова Иванова
55009 Жоржета Йорданова Ангелова
55010 Златко Георгиев Върбанов
55011 Иванка Минчева Георгиева
55012 Илия Георгиев Буюклиев
55013 Любомир Янакиев Христов
55014 Мария Руменова Пашинска
55015 Николай Горчев Колев
55016 Паскал Николаев Пиперков
55017 Ралица Любомирова Ангелова-Славова
55018 Светлана Тодорова Топалова
55019 Стела Димитрова Банчева
55020 Тихомир Стефанов Трифонов
55021 Тодор Йорданов Тодоров
55022 Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова
55023 Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
57000 ПЛЕВЕН-ЦЕНТЪР
57001 Цветослава Анкова Горанова
57002 Ани Иванова Петрова
57003 Валентина Иванова Петрова
57004 Валерия Величкова Митева
57005 Валя Александрова Личева
57006 Вили Атанасова Заркова
57007 Галя Георгиева Радева
57008 Даниела Живкова Живкова
57009 Даниела Илиева Цветкова
57010 Диана Георгиева Йончева
57011 Димитър Якимов Митев
57012 Евелина Висерова Ницова
57013 Елка Илиева Станчева
57014 Ивайло Илиев Лачев
57015 Йончо Йорданов Йончев
57016 Клавдия Димитрова Иванова
57017 Красимира Илиева Найденова-Гетова
57018 Лидия Петрова Веселинова
57019 Людмила Русанова Ванкова
57020 Маргарита Емилова Нейкова
57021 Мария Стоянова Русева
57022 Нели Гетова Георгиева
57023 Николай Димитров Николов
57024 Снежанка Иванова Лишкова
57025 Станка Ганева Ненчева
57026 Татяна Димитрова Събкова
57027 Христинка Иванова Пеева