СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СПИСЪК
на
РЕДОВНО ОТЧЕТЕНИТЕ СЕКЦИИ И ЧЛЕНОВЕ ПРЕЗ 2022 г.
Номер Трите имена
01000 БАН-СУ
01001 Борка Тодорова Паракозова - почетен член
01002 Азнив  Киркор Каспарян
01003 Ангел  Илиев Ангелов
01004 Веселин Стоянов Дренски - почетен член
01005 Вълчо Иванов Милчев - почетен член
01006 Георги Симеонов Симеонов
01007 Десислава Иванова Панева-Маринова
01008 Димитрина Л. Полимирова-Николова
01009 Димитър Димитров Добрев
01010 Евгения Йовкова Сендова
01011 Елен  Константинова Павлова
01012 Емил Стойков Келеведжиев
01013 Златогор Борисов Минчев
01014 Зорница Станева Дженкова
01015 Иван  Константинов Тонов - почетен член
01016 Иван Христов Димовски - почетен член
01017 Иванка Илиева Стоянова
01018 Константин Василев Делчев
01019 Красимира Минкова Иванова
01020 Кристиян Любенов Янков
01021 Мария Тодорова Браухле
01022 Мая Митева Стоянова
01023 Николай Маринов Николов
01024 Олег Кръстев Мушкаров - почетен член
01025 Петър  Георгиев Бойваленков
01026 Петър Кирилов Русев - почетен член
01027 Петър Радоев Попиванов -  почетен член
01028 Петър Стоянов Кендеров - почетен член
01029 Силвия Първанова Бумова
01030 Снежана Иванова Станева
01031 Станимир Любенов Троянски - почетен член
01032 Татяна Вадимовна Пархоменко
01033 Тодор Владимиров Николов
01034 Христо Красимиров Илиев
01035 Юлиан Петров Ревалски
01036 Юри Любчов Борисов
02000 БЛАГОЕВГРАД
02001 Борислав Юруков
02002 Бояна Гъркова
02003 Велин Кралев
02004 Елена Кращранова
02005 Иван Асенов Мирчев
02006 Иво Дамянов
02007 Илинка Димитрова
02008 Ирена Атанасова
02009 Катерина Марчева
02010 Костадин Самарджиев
02011 Маргарита Тодорова
02012 Методи Трайков
02013 Михаил Колев
02014 Надежда Борисова
02015 Петър Миланов
02016 Радослав Мавревски
02017 Радослава Кралева
02018 Стефан Минев Стефанов
02019 Фатима Сапунджи
02020 Цанка Николова Митова
03000 БМНИ
03001 Иван Георгиев
03002 Александър Александров
03003 Анастас Пашов
03004 Анета Караиванова
03005 Божидар Сендов
03006 Вера Ангелова
03007 Веселина Вучева
03008 Димитър Славчев
03009 Евгения Попова
03010 Елена Лилкова
03011 Елена Николова
03012 Елица Папазян
03013 Елица Петрова
03014 Емануил Атанасов
03015 Иван Иванов
03016 Иван Йорданов
03017 Кирил Алексиев
03018 Костадин Шейретски
03019 Красимир Георгиев
03020 Марио Илиев
03021 Милен Борисов
03022 Михаил Кръстанов
03023 Невена Илиева-Литова
03024 Недю Попиванов
03025 Нели Димитрова
03026 Нина Пешева
03027 Пенчо Маринов
03028 Петко Алов
03029 Петър Петров
03030 Петър Рашков
03031 Петя Копринкова-Христова
03032 Пламена Златева
03033 Райчо Лазаров
03034 Румен Ангелов
03035 Румен Янков
03036 Светозар Маргенов
03037 Светослав Марков - почетен член
03038 Светослав Николов
03039 Силви-Мария Гюрова
03040 Станислав Харизанов
03041 Стефка Фиданова
03042 Тодор Гюров
03043 Цветан Остромски
03044 Цветана Стоянова
04000 БОТЕВГРАД "Евклид"
04001 Николай Маринов Сираков 
04002 Нели Димитрова Сиракова
04003 Бисерка Гаврилова Петкова
04004 Валентина Радославова Бенчева 
04005 Гергина Крумова Божкова
04006 Даниела Пенкова Иковска
04007 Иванка Георгиева Петкова 
04008 Ивета Симеонова Манолова
04009 Лидия Людмилова Кеманова
04010 Мария Димитрова Денкинска
04011 Милка Тошкова Николова
04012 Пенка Маринова Томова 
04013 Петя Цветанова Петрова
04014 Стефана Стефанова Кафтанджиева 
05000 БУРГАС
05001 Динко Иванов Раднев
05002 Антон Грудов
05003 Бонка Антонова Милчева
05004 Валентин Димов
05005 Ваня Александрова
05006 Весела Вангелова
05007 Галина Димитрова Вълканова
05008 Ганка Семова Вътева
05009 Гергана Иванова Николова
05010 Даниела Димитрова Живкова
05011 Диана Димитрова Савова
05012 Димо Димитров Делибалтов
05013 Динко Бодуров
05014 Ана Калчева
05015 Иван Димитров Георгиев
05016 Иван Николов
05017 Йовка Николова Милушева
05018 Йорданка Стефанова
05019 Ирина Кънчева
05020 Кети Арабаджийска
05021 Лиляна Янева-Димитрова
05022 Магдалена Янева
05023 Максим Вълкачовски
05024 Мария Стойкова Димитрова
05025 Мария Христова Иванова
05026 Милена Башова
05027 Монка Щерева Димитрова
05028 Мустафа Ахмед Ебазир
05029 Нели Чонгова
05030 Никълъс Недялков
05031 Пенка Георгиева
05032 Петър Петров
05033 Петя Димова
05034 Пламен Берберов
05035 Радка Димитрова
05036 Славка Томова
05037 Славка Трънкова
05038 Стамо Георгиев
05039 Станимир Баев
05040 Станко Ангелов 
05041 Стефка Стефанова
05042 Татяна Мечкова
06000 ВАРНА
06001 Павлин Панов Петков
06002 Александра Божанова Илиева
06003 Александрина Драгостинова Белова
06003 Ангел Щерев
06004 Ангелина Златкова Илиева-Тодорова
06005 Анита Георгиева Петрова
06006 Антоанета Митомирова Дочева
06007 Антония Илиева Алексиева
06008 Атанас Георгиев Тасев
06009 Биляна Стефкова Железова-Атанасова
06010 Бистра Иванова Димитрова
06011 Валентина Вълчева Добрева
06012 Валентина Живкова Димитрова-Монова
06013 Валентина Станева Момчилова
06014 Валерия Иванова Василева
06015 Веселина Великова Тишева
06016 Веселина Райкова Първанова
06017 Вилма Кирчева Леонидова
06018 Виолета Добрева Витлянова
06019 Вяра Генчева Дукова
06020 Галина Георгиева Николова -Асенова
06021 Галина Димитрова Аролска
06022 Галина Йорданова Запрянова
06023 Галина Тодорова Георгиева
06024 Гинка Савова Савова
06025 Даниела Димитрва Панова-Пенкова
06026 Даниела Димитрова Георгиева
06027 Даниела Симеонова Митева
06028 Диана Митева Цанкова
06029 Дико Моис Сурожон
06030 Димитрина Георгиева Въчкова
06031 Димитър Атанасов Димитров
06032 Димитър Радев Радев
06033 Дияна Петрова Димитрова
06034 Дияна Янакиева Колева
06035 Добринка Иванова Господинова
06036 Добринка Иванова Петрова
06037 Донка Атанасова Димитрова
06038 Донка Христова Русева
06039 Евгения Михайлова Янева
06040 Еди Йосиф Чакъров
06041 Елена Койчева Ангелова
06042 Елена Колева Ковачева
06043 Елена Петрова Дросева
06044 Елена Труфчева Димитрова
06045 Емилия Василева Кожухарова
06046 Емилия Димитрова Филкова
06048 Емилия Минкова Цветкова
06049 Жана Желязкова 
06050 Женя Кръстева Георгиева
06051 Живка Николова Славова
06052 Ивалина Христова Иванова
06053 Иван Пенков Минков
06054 Иванка Димитрова Колева
06055 Иванка Тодорова Пенева
06056 Ивелин Георгиев Иванов
06057 Ивелина Стефанова Илиева
06058 Илияна Тодорова Миланова
06059 Ирина Христова Стойкова
06060 Иринка Павлова Христова
06061 Искра Великова Неделчева
06062 Йорданка Николова Иванова
06063 Капка Илиева Савова
06064 Кичка Савова Коева
06065 Колю Радев Колев
06066 Константин Георгиев Кателиев
06067 Кохар Оханес Морарова
06068 Красимира Куртева Андреева
06069 Красимира Митева Василева
06070 Кремена Георгиева
06071 Кремена Петрова Сарова-Александрова
06072 Кремена Симеонова Димитрова 
06073 Лидия Истилиянова Димчева
06074 Лилия Маринова Стойчева
06075 Магдалена Евтимова Тодорава
06076 Мария Ганчева Василева
06077 Мария Иванова Нестерова
06078 Мария Кръстева Петрова
06079 Мария Петрова Игнатова
06080 Мария Тодорова Вангелова-Панова
06081 Мария Тодорова Велкова
06082 Мария Христова Чакърова
06083 Марияна Иванова Митева
06084 Мелин Велиева Мустафова
06085 Миглена Димова Николова
06086 Мила Веселинова Ботева
06087 Мирослава Христова Радиева
06088 Найден Вълков Ненков
06089 Нели Ананиева Арабаджиева-Калчева
06090 Нина Боянова Николова
06091 Нина Иванова Славова
06092 Павлина Петрова Стоянова
06093 Павлина Стоянова Линова
06094 Павлина Тодорова Петранова
06095 Павлина Янева Коларова
06096 Паулина Ненчева Ненчева
06097 Пенка Димитрова Дечева
06098 Петкана Евтимова Попова
06099 Петя Василева Гургурова
06100 Петя Кънчева Горанова
06101 Петя Стоянова Херувимова
06102 Полина Петкова Кирилова
06103 Румяна Димитрова Иванова
06104 Русалин Станков Николаев
06105 Светла Георгиева Иванова
06106 Светла Демирова Малинова
06107 Светла Симеонова Косева 
06108 Светлана Владимировна Апрелева-Колева
06109 Светлана Димитрова Атанасова
06110 Светлана Николова Петкова
06111 Свилена Златкова Ангелова-Коева
06112 Севдалина Маринова Георгиева
06113 Севдалина Стоянова Касабова
06114 София Красимирова Колева
06115 Станка Димитрова Петкова
06116 Станка Стефанова Конакчиева
06117 Станка Янакиева Карамфилова
06118 Стефан Йорданов Пейчев
06119 Стефана Михайлова Бошнакова
06120 Стоян Иванов Ненков
06121 Таня Иванова Станчева
06122 Таня Тодорова Петрова
06123 Татяна Иванова Тодорова
06124 Татяна Христова Петкова
06125 Теодора Димитрова Запрянова
06126 Теодора Стоянова Дичева
06127 Теодора Тодорова Кателиева
06128 Цветана Петкова Димова
06129 Цветелина Ангелова Пеева
06130 Цветелина Георгиева 
06131 Юлиана Георгиева Георгиева
06132 Юлия Връбчева Върбанова
06133 Юлия Илиева Димитрова
06134 Юлия Николова Кюркчиева
06135 Янелия Добрева Димитрова
07000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
07001 Радослава Златева
07002 Ангел Гушев
07003 Анета Драганова 
07004 Габриела Чотова
07005 Галя Божкова
07006 Деян Друмев
07007 Димитринка Атанасова
07008 Евгения Илиева
07009 Емилия Николова
07010 Ивета Минчева
07011 Кинка Кирилова
07012 Минчо Бейков
07013 Мирослав Стоимиров
07014 Митка Ангелова 
07015 Павлина Цачева
07016 Паунка Йорданова
07017 Светла Янкова
07018 Силвия Солакова
07019 Славена Тихова
07020 Цеца Байчева
07021 Янка Узунова
08000 ВИДИН
08001 Камелия Асенова Иванова
08002 Георги Илиев Иванчев - почетен член
08003 Агнеса Иванова Гергова
08004 Антоанета Милчева Илиева
08005 Антоанета Николаева Бижева
08006 Анушка Славчева Каменова
08007 Бойка Кирилова Петрова
08008 Бонка Цекова Кенерджиева
08009 Борислава Борисова Найденова
08010 Боряна Иванова Владимирова
08011 Валентина Александрова Йоцова
08012 Валентина Велизарова Иванова
08013 Валентина Емилова Кръстева
08014 Валери Станчев Марков
08015 Валери Фиков Цветков
08016 Венелин Неофитов Павлов
08017 Вилия Димитрова Тодорова
08018 Виолета Цветанова Костова
08019 Виолета Цокова Недялкова
08020 Галина Цанкова Панкова
08021 Галя Тодорова Даскалова
08022 Гергана Божидарова Герасимова
08023 Даниела Димчева Маринова
08024 Даниела Миткова Живкова
08025 Диана Стефанова Горгиева
08026 Ели Иванова Тодорова
08027 Елка Живкова Тонинска
08028 Емил Георгиев Андреев
08029 Емил Янков Стоянов
08030 Емилия Цветанова Петрова
08031 Зоринка Димитрова Паскулова
08032 Иванка Вълчева Тодорова
08033 Ирена Борисова Георгиева
08034 Ирена Викентиева Водова
08035 Камелия Боянова Каменова
08036 Камелия Иванова Кюртина
08037 Капка Ангелова Милушева
08038 Катинка Велкова Маркова
08039 Катя Любенова Иванова
08040 Кинче Тодорова Тодорова
08041 Красимир Ромилов Герасимов
08042 Красимира Цветкова Панова
08043 Лидия Леткова Йорданова
08044 Лилия Стефчова Тодорова
08045 Лиляна Костадинова Илиева
08046 Лора Радославова Цанкова
08047 Любимка Герова Петкова
08048 Людмила Георгиева Христова
08049 Людмила Михайлова Луканова
08050 Малинка Павлова Митова
08051 Мариана Герасимова Меицова
08052 Мариола Любенова Петрова
08053 Марияна Иванова Доройнова
08054 Милка Кънчева Вълчева
08055 Минчо Косев Петров
08056 Митко Лозанов Иванов
08057 Надежда Живкова Каменова
08058 Надя Костадинова Петрова
08059 Нели Атанасова Илиева
08060 Нели Кирилова Бушева
08061 Никита Атанасов Жилев
08062 Огнян Франклинов Георгиев
08063 Петранка Атанасова Георгиева
08064 Райна Георгиева Иванова
08065 Ралица Милчева Ангелова
08066 Роза Георгиева Георгиева
08067 Росен Димитров Ракаджиев
08068 Росислава Севделинова Асенова
08069 Росица Ангелова Спасова
08070 Росица Денева Николова
08071 Румяна Софрониева Петрова
08072 Саша Георгиева Младенова
08073 Светла Нисторова Петрова
08074 Светомира Емилова Балканска
08075 Севда Димитрова Дудолова
08076 Сергей Крумов Иванов
08077 Силвия Тодорова Андреева
08078 Таня Иванова Илиева
08079 Теменужка Цветкова Симова
08080 Теодора Пенчева Ганчева
08081 Тома Маринов Георгиев
08082 Цветана Петкова Маркова
08083 Цветанка Петрова Георгиева
08084 Цветанка Стоянова Тодорова
08085 Цонка Димитрова Маринова
08086 Юлия Емануилова Нешкова
08087 Юлия Спасова Петрова
08088 Юлия Христова Радева
08089 Янка Иванова Виткова
09000 ВРАЦА
09001 Ваня  Минова Иванова
09002 Веселин Банков – почетен член
09003 Ангелина Тодорова Банчева
09004 Анка Петрова Илиева
09005 Верка Петкова
09006 Веселка Въло
09007 Галя Венциславова Петрова
09008 Георги Стоянов Генински
09009 Дария Маринова
09010 Илонка Вутова
09011 Калин Конов
09012 Красимира Николова Каменова
09013 Любка Тодорова
09014 Максим Арсов
09015 Маринела Дойчинова
09016 Пепи Дойчинов
09017 Рени Димитрова Стефанова
09018 Румяна Григорова Несторова
09019 Снежина Недялкова
09020 Цветан Петров Петров
09021 Цветана Мишонова Петрова  
09022 Цветанка Василева
09023 Цветелина Георгиева Гергова
10000 ГАБРОВО
10001 Румен Николов Даскалов
10002   Анелия Иванова Михайлова
10003 Анелия Пенева Петрова
10004 Антоанета Тодорова Манева
10005 Валентина П. Тодорова-Лазарова
10006 Валентина Стоянова Кукенска
10007 Велина Христова Коева
10008   Вера Димова Христова
10009 Галина Тодорова Богданова
10010 Галя  Иванова Неделчева
10011 Донка Христова Капралова
10012 Елена Методиева Даскалова
10013 Елена Тодорова Атанасова
10014 Илка Иванова Неделева
10015 Корнелия Николова Пашова-Рашева
10016 Красимира Колева Дончева
10017 Мариана Иванова Владимирова
10018 Марийка Нанева Мерджанова
10019 Марийка Стефанова  Атанасова
10020 Мария Георгиева Христова
10021 Минка Митева Йорданова
10022 Николина Христова Георгиева
10023 Павлина Рачева Стефанова
10024 Пенка Иванова Иванова
10025 Пенка Илиева Симеонова
10026 Радка Димитрова Петрова
10027 Радослава Богданова Цанева
10028 Райна Димитрова Метева
10029 Райна Славилова Гутева
10030 Румяна Рачева Димитрова
10031 Светла Данаилова Колева
10032 Стефанка Лалева Цонева
10033 Стоян Недков Капралов
10034 Христо Драгостинов Христов
10035 Цветана Йорданова Кюмюрджиева
12000 ГОРНА ОРЯХОВИЦА
12001 Севдалина Недева Арабаджиева       
12002 Спасиян Георгиев Иванов
12003 Стефка Христова Иванова
12004 Мария Янкова Стоянова                    
12005 Даниел Иванов Денев
12006 Бонка Стефанова Радева                   
12007 Ивелина Петрова Лазарова                 
12008 Наталия Валентинова Желева-Дачева
12009 Свилена Севдалинова Арабаджиева
12010 Стефан Илиев Първанов
12011 Дамян Славчев Бешевлиев
12012 Йорданка Господинова Георгиева
15000 ДОБРИЧ
15001 Светлана Василева
15002 Андриян Андреев
15003 Венета Егова
15004 Виолета Радоева
15005 Галин Канев
15006 Георги Русев
15007 Данаил  Радоев
15008 Даниела  Дянкова
15009 Даниела  Стоева
15010 Димитринка Великова
15011 Добринка Катранджиева
15012 Елена  Петрова
15013 Есен  Кяшиф
15014 Илиян  Петров
15015 Илко  Илиев
15016 Илхан  Ибрям
15017 Катерина Златева
15018 Маньо Василев Манев
15019 Маргарита  Мартинова
15020 Маринела Горанова
15021 Марияна  Огнева
15022 Милена  Аврамова
15023 Мима Радева
15024 Невяна  Христова
15025 Нела  Неделчева
15026 Петър Коцев
15027 Севдалина  Иванова
15028 Станислава Георгиева
15029 Татяна Няголова
15030 Яна Русева
15031 Янка  Сивкова
17000 ИЗТОК
17001 Димитър Георгиев Димитров
17002 Албена Атанасова Василева
17003 Анета Петрова Бадова
17004 Борислав Йорданов Лазаров
17005 Георги Проданов Симидчиев
17006 Григор Славчев Наков
17007 Евгения Василева Терзийска
17008 Емилия Христова Димитрова
17009 Жасмина Иванова Манова
17010 Иван Йорданов Миронов
17011 Йоана Стоянова Николаева
17012 Людмила Цветанова Василева
17013 Мадлен Киркор Христова
17014 Мариана Банкова Тачева
17015 Нели Христова Хинова
17016 Петър Георгиев Стайчев
17017 Румяна Асенова Блянгова
17018 Сийка Ангелова  Гашарова
17019 Стефана Стоянова Петрова 
17020 Тихомир Димитров Костовски
17021 Юлия Михайлова Душкова
18000 ИЦИ-6
18001 Вася Красимирова Атанасова
18002 Валери Петров Гочев
18003 Велин Стоянов Андонов
18004 Величка Николова Транева
18005 Весела Цветанова Кръстева
18006 Веселина Кунчева Бурева
18007 Евгений Иванов Маринов
18008 Евдокия Николаева Сотирова
18009 Елена Йорданова Чорукова
18010 Иван Асенов Доцински
18011 Иво Василев Умленски
18012 Ирена Илиева Жекова
18013 Кирил Любенов Боянов
18014 Красимир Тодоров Атанасов
18015 Любка Атанасова Дуковска
18016 Людмила Павлова Тодорова
18017 Мария Милкова Стефанова-Павлова
18018 Михаил Георгиев Матвеев
18019 Николай Руменов Икономов
18020 Нора Ангелова Ангелова
18021 Олимпия Николаева Роева
18022 Павел Стилиянов Чешмеджиев
18023 Петър Младенов Василев
18024 Поля Василева Гочева
18025 Симеон Александров Рибагин
18026 Сотир Николов Сотиров
18027 Стефан Тодоров Хаджитодоров
18028 Стоян Транев Транев
18029 Таня Колева Пенчева
22000 КРУМОВГРАД
22001 Ферихан Хамди Хасан
22002 Албена Христова Шенева 
22003 Алексей Веселинов Терзиев
22004 Анета Методиева Иванова
22005 Бисер Илиев Мерлев
22006 Веселин Красимиров Тосков
22007 Галя Сергеева Карапачова
22008 Ердоан Мустафа Хасан
22009 Зихни Фаик Салим
22010 Ибрям Мехмед Осман
22011 Русин Михайлов Антонов
22012 Севда Димитрова Петрова
22013 Станка Николова Вълчева
22014 Фикри Юсеин Ахмед
22015 Цветан Веселинов Терзиев
23000 КЪРДЖАЛИ
23001 Мария Петкова Митрева
23002 Ангелина Антимова Панова
23003 Антоанета Иванова Симеонова
23004 Асен Маринов Дибеков
23005 Валентина Маринова Дилова
23006 Венера Петрова Сарлова
23007 Дария Костова Димитрова 
23008 Димитина Георгиева Вълкарева
23009 Димитрина Христова Джелепова
23010 Дияна Желева Димитрова
23011 Добромира Тодорова Бъчварова
23012 Елван Мюмюнова Салимова
23013 Елена Благоева Петрова -Стоянова
23014 Елена Иванова Димитрова
23015 Емел Ахмедова Бабаева
23016 Еминали Тасим Салиф
23017 Златка Атанасова Стоянова
23018 Йорданка Николова Чавдарова
23019 Керанка Димова Стамова
23020 Керка Иванова Милушева
23021 Кирчо Асенов Ангелов
23022 Лидия Миткова Стойкова
23023 Малина Василева Василева
23024 Маргарита Петрова Стамова
23025 Мария Профирова Сиджимова
23026 Миглена Димитрова Николова
23027 Милена Юлиянова Кьосева
23028 Невена Стайкова Керезова
23029 Недан Каменов Усков
23030 Николина Стоева Янкова
23031 Нурай Нури Мехмед
23032 Нурджан Феим Бекир
23033 Павлина Николова Митрева
23034 Павлина Стоянова Георгиева
23035 Пепа Недкова Тодорова
23036 Петя Георгиева Пелтекова
23037 Себахат Себахтин Ахмед
23038 Стефка Димитрова Иванова
23039 Таня Събева Райкова
23040 Тодорка Костова Карагяурова
23041 Фанка Атанасова Митева
23042 Федаи Мустафа
24000 КЮСТЕНДИЛ
24001 Георги Любомиров Стоилов
24002 Анна Данчова Павлова
24003 Биляна Миткова Йорданова
24004 Галина Иванова Александрова
24005 Галина Лейчова Горчева-Младенова
24006 Георги Василев Тодоров
24007 Евгения Георгиева Симеонова
24008 Екатерина Паскалева Банкова
24009 Елена Любенова Стоилова
24010 Елица Кънчева Лазарова
24011 Любка Йорданова Генина
24012 Маргарита Здравкова Кирилова
24013 Марина Славчева Дамянова
24014 Надя Александрова Михайлова
24015 Петранка Димева Никова
24016 Сашка Антонова Спасова
24017 Татяна Методиева Кирилова
24018 Фиданка Христова Андонова
24019 Цветяна Ивова Йовева
25000 ЛОВЕЧ
25001 Венцеслав Илиев Георгиев
25002 Бисерка Петкова Йочева
25003 Валентина Данова  Димитрова
25004 Вероника Валентинова Симеонова
25005 Георги Симеонов Симеонов
25006 Грета Тодорова Георгиева
25007 Даниела Иванова Цочева
25008 Димитър Пенчев Петков
25009 Диянка Генова Генова
25010 Ива Тодорова Начева
25011 Ивелина Севдалинова Докторова
25012 Илица Тодорова Петрова
25013 Ина Цветанова Димитрова
25014 Красимирa Николаева Петкова
25015 Надежда Милкова Николова
25016 Пепа Петкова Лозанова
25017 Румяна Христова Нинова
25018 Снежина Пейчева Джамбазова
25019 Стоянка Петкова Блъскова - Спасова
25020 Таня Атанасова Георгиева
25021 Тошко Колев Колев
25022 Хилда Стоянова Генова
25023 Цветомира Вилянова Димитрова
25024 Ценка Георгиева Христова
25025 Юлия Атанасова Маринова
26000 МЕХАНИКА
26001 Славчо Георгиев Славчев
26002 Клементина Дим. Младенова
26003 Мария Димитрова Дачева
26004 Николай Колев Витанов
26005 Пенка Калицова Куртева
26006 Поля Стойкова Добрева
26007 Събина Чавдарова Чернева
27000 МОНТАНА
27001 Стефчо Горчов Наков
27002 Албена Иванова Иванова
27003 Анелия Венелинова Георгиева
27004 Георги Тодоров Георгиев
27005 Даниела Христова Маринова
27006 Иванка Ламбрева Славкова
27007 Йорданка Владимирова Еленкова
27008 Красимир Асенов Кирилов
27009 Мариана Борисова - Пенкова
27010 Мария Владимирова Еленкова
27011 Павлина Тодорова Герасимова
27012 Петя Любомирова Чукашка
27013 Светлана Петрова Станкова
27014 Цветан Велков Стоянов
29000 ПАЗАРДЖИК
29001 Дора Стоименова Дулчева-Величкова 
29002 Аделина Стефанова Чопанова 
29003 Валентина Андонова  Малинова
29004 Величка Петрова Тенева
29005 Весела Станимирова Петрова 
29006 Гергана Атанасова Врагова
29007 Гинка Стефанова Пецова 
29008 Донка Борисова Гарчева
29009 Зорка Дойчинова Кисьова
29010 Иванка Георгиева Дъбова 
29011 Илияна Димитрова Тотлякова-Каменска
29012 Красимира Стоянова Цветкава
29013 Петя Николаева Цанкова
29014 Радка Николаева Спасова 
29015 Румяна Георгиева Ангелова 
29016 Светла Атанасова Тричкова
29017 Теодора Ангелова Стойчева-Джамбазова 
29018 Теодора Огнянова Маркова 
31000 ПЛЕВЕН
31001 Диана Милкова Данова
31002 Снежана Петкова Чочева - почетен член
31003 Анелия Андреева Николова
31004 Анета Любенова Цочева
31005 Ани Борисова Цонева
31006 Анита Георгиева Тодорова
31007 Анни Климентова Петкова
31008 Бонка Гергова Маринова
31009 Борислава Дончева Русева
31010 Борка Тепавова Бончева
31011 Борянка Михайлова Цакова
31012 Валентин Найденов Нинов
31013 Валя Личева Румполова
31014 Ваня Маринова Гетова
31015 Ваня Николова Алексиева-Василева
31016 Василена Димитрова Василева
31017 Вергиния Братанова Василева
31018 Веска Стоянова Апостолова
31019 Вилма Петкова Великова
31020 Виолета Емилова Василева
31021 Вяра Калчева Георгиева
31022 Георги Стойчев Мелниклийски
31023 Гергана Литкова  Петкова-Ненкова
31024 Даниела Ангелова Начева
31025 Десислава Георгиева Гешева
31026 Десислава Стоянова Павлова
31027 Диана Петкова Георгиева
31028 Димка Александрова Данова- Конова
31029 Добринка Илиева Георгиева
31030 Евелина Петрова Икономова
31031 Елена Георгиева Томева
31032 Емилия Николова Мелниклийска
31033 Жоржета Димитрова Каменополска
31034 Ива Богомилова Стайкова
31035 Ивайло Маринов Стоянов
31036 Ирена Венелинова Йосифова
31037 Йоана Николаева Стойкова
31038 Йонка Савова Събева
31039 Йорданка Ненкова Койчева
31040 Йорданка Стоянова Савова
31041 Калина Василева Гогичева
31042 Калинка Николова Бенчева
31043 Камелия Маринова Ангелова
31044 Капка Кирилова Грамова
31045 Катя Константинова Иванова
31046 Косто Вълов Митов
31047 Красимир Петков Петков
31048 Красимира Илиева Колева
31049 Лидия Веселинова Конова
31050 Лидия Кирилова Данкова
31051 Малинка Денчева Йорданова
31052 Мариана Косева  Косева
31053 Мариета Лалова Златкова
31054 Маринела Красимирова Тодорова
31055 Мария Георгиева Стоянова
31056 Марияна Дончева Маркова
31057 Мая Валентинова Иванова
31058 Миглена Радославова Тодорова
31059 Миланка Цветанова Дечева
31060 Милена Петрова Иванова
31061 Мирослав Тошков Тодоров
31062 Наталия Тeодосиева Ботева
31063 Наташа Костадинова Иванова
31064 Нели Иванова Лакова
31065 Павлин Иванов Цонев
31066 Павлина Гечева Митова
31067 Пенка Иванова Йосифова
31068 Пенка Петрова Димова
31069 Петранка Кубратова Лачева
31070 Петьо Цветанов Павлов
31071 Петя Валентинова Първанова
31072 Петя Христова Стоянова
31073 Пламен Иванов Дограмаджиян
31074 Пламен Милчев Петранов
31075 Радина Илиянова Иванова
31076 Радка Цанкова Петкова
31077 Радослава Емилова Енева
31078 Ралица Божидарова Марчева
31079 Сашка Иванова Маркова
31080 Силвия Александрова Проданова
31081 Силвия Ивайлова Крайчевска
31082 Снежанка Крумова Николаева
31083 Снежинка  Ботева Късевска
31084 Стефка  Стоева Нинова
31085 Таня Тодорова Любенова
31086 Татяна Павлова Точева
31087 Татяна Тониславова Лилова
31088 Теодора Мирославова Тодорова
31089 Тоня Иванова Начкова 
31090 Цветелин Стефанов Дечев
31091 Цветелина  Иванова Великова
31092 Цветелина Тодорова Калчева
31093 Цветомира Христова Димитрова
31094 Янита Петкова Гаврилова
31095 Янка  Христова  Крачунова
32000 ПЛОВДИВ
32001 Ивайло Пеев Старибратов
32002 Асен Кънчев Рахнев - почетен член
32003 Кирчо Георгиев Атанасов - почетен член
32004 Любен Борисов Портев - почетен член
32005 Стоил Василев Миховски - почетен член
32006 Тодор Желязков Моллов - почетен член
32007 Анастасия Стефанова Христева
32008 Ангел Атанасов Голев
32009 Ангел Василев Урилски
32010 Анна Атанасова Малинова
32011 Антоанета Дончева Тодорова
32012 Антоанета Петрова Йорданова
32013 Антон Илиев Илиев
32014 Ася Анатолиева Полянкова
32015 Ася Димитрова Димитрова
32016 Бистра Евгениева Танева
32017 Боян Георгиев Златанов
32018 Ваня Ангелова Иванова
32019 Васил Наков Начев
32020 Васил Павлов Симеонов
32021 Венета Табакова-Комсалова
32022 Вера Петкова Шопова
32023 Веселина Ангелова Вълканова
32024 Веселина Василева Карапеева
32025 Веска Пенчева Нончева
32026 Владимир Николаев Вълканов
32027 Владимира Ангелова
32028 Вяра Георгиева Христова
32029 Генчо Димитров Стоицов
32030 Гергана Василева Колева 
32031 Гергина Тодорова Гешева
32032 Даниела Ваклушева Димитрова
32033 Деляна Ангелова Гергова
32034 Деляна Иванова Кънчева
32035 Деница Грозева
32036 Десислава Стоянова Войникова 
32037 Диана Панкова Минчева
32038 Димитрийка Стоянова Стоянова
32039 Димитринка Любенова Огнянова
32040 Добринка Василева Бойкина
32041 Елена Христова Тодорова
32042 Елеонора Георгиева Янчева-Василева
32043 Емил Николов Хаджиколев 
32044 Зара Георгиева Данаилова
32045 Иван Илиев Шотлеков
32046 Иван Марков Димитров
32047 Ивелина Венкова Велчева
32048 Ирина Красимирова Кръстева
32049 Йордан Йорданов Епитропов
32050 Йорданка Красимирова Тръмбева
32051 Калина НешеваАнгелова
32052 Константин Петров Бекриев
32053 Красимир Василев Кръчмаров
32054 Кремена Пеева Симеонова
32055 Лалка Станева Лилова
32056 Лина Николова Петрова
32057 Мариела Асенова Хаджийска
32058 Мария Атанасова Танчева
32059 Мария Божинова Василева
32060 Мая Василева Стоева
32061 Надя Кръстева Милева 
32062 Нели Кирилова Караиванова
32063 Нели Николова Тодорова
32064 Николай Атанасов Радев
32065 Николай Величков Павлов
32066 Олга Добрева Рахнева
32067 Пейо Ивайло Старибратов
32068 Пенка Петрова Рангелова
32069 Пенка Хараламбова Мишевска
32070 Пламена Иванова Марчева
32071 Радка Тодорова Златанова
32072 Росен Петров Христев
32073 Светослав Христосов Енков
32074 Станимир Недялков Стоянов
32075 Станислава Иванова Клисарова-Белчева
32076 Станка Иванова Хаджиколева
32077 Стелиана Тилчева Чиликова
32078 Стефка Йорданова Анева
32079 Стоил Иванов Иванов
32080 Стоян Николов Черешаров
32081 Тодор Атанасов Тодоров
32082 Тодорка Атанасова Глушкова
32083 Тодорка Живкова Терзиева 
32084 Христо Стефанов Кискинов
35000 РУСЕ
35001 Галина Живкова Бобева
35002 Петър Стефанов Петров – почетен член
35003 Стойчо Димитров Димитров – почетен член
35004 Стоян Дончев Чернев – почетен член
35005 Цаньо Неделчев Цанев – почетен член
35006 Анелия Кръстева Ангелова
35007 Анка Стефанова Минкова
35008 Анна Симеонова Лечева
35009 Антоанета Георгиева Лекова
35010 Антоанета Тилева Михова
35011 Бисерка Георгиева Йорданова
35012 Благовеста Иванова Илчева
35013 Борислава Валентинова Рачева
35014 Боряна Атанасова Куюмджиева
35015 Боянка Димитрова Янкова
35016 Валентин Петров Великов
35017 Велизар Тодоров Павлов
35018 Велислав Велков Йончев
35019 Веселина Стоянова Евтимова
35020 Веселка Христова Борисова
35021 Виолета Рачева Димитрова
35022 Галина Евгениева Атанасова
35023 Галина Иванова Иванова
35024 Галя Стефанова Стоянова
35025 Гергана Кънчева Кръстева
35026 Даниела Генчева Карагяурова
35027 Даниела Георгиева Маринова
35028 Даниела Дамянова Иванова
35029 Даниела Цанкова Цанова
35030 Даринка Йорданова Русева
35031 Деница Ташкова Станева-Даскалова
35032 Десислава Горанова Рeданска-Андреева
35033 Десислава Стоянова Атанасова
35034 Детелина Павлова Кацарова
35035 Диана Данчева Георгиева
35036 Диана Миланова Димитрова
35037 Диана Петрова Йорданова
35038 Диляна Валентинова Ангелова
35039 Димитричка Стоянова Георгиева
35040 Димитър Красимиров Димитров
35041 Донка Великова Симеонова
35042 Евелина Стефанова Минчева
35043 Еглика Борисова Събева
35044 Елена Димитрова Кунчева
35045 Емилия Ангелова Великова
35046 Ирена Иванова Върбанова
35047 Катюша Стоянова Станева
35048 Катя Димитрова Василева
35049 Корнелия Тодорова Коларова
35050 Лили Константинова Симеонова
35051 Любен Георгиев Вълков
35052 Магдалена Методиева Петкова
35053 Максим Християнов Панов
35054 Маргарита Маринова Георгиева
35055 Марина Атанасова Петрова
35056 Мартина Альошева Крайчева
35057 Мая Христова Лазарова
35058 Методи Любчев Димитров
35059 Мирослава Христова Костадинова
35060 Митко Христов Кунчев
35061 Надежда Георгиева Георгиева
35062 Невенка Стоянова Иванова
35063 Нели Йорданова Тихомирова
35064 Петър Иванов Рашков
35065 Петър Кирилов Петров
35066 Пламенка Иванова Радева
35067 Пламенка Тодорова Христова
35068 Радка Русинова Иванова
35069 Радка Тодорова Ковачева
35070 Ралица Красимирова Василева-Иванова
35071 Ренета Николова Гюрчева
35072 Росен Димитров Чапаров
35073 Румен Великов Карагяуров
35074 Румен Иванов Русев
35075 Румен Тодоров Колев
35076 Румяна Вълчева Маркова
35077 Румяна Недкова Жекова
35078 Светлана Христова Атанасова
35079 Севдалина Tодорова Георгиева
35080 Севдалина Асенова Миланова
35081 Силвия Георгиева Атанасова
35082 Силвия Стоянова Йорданова
35083 Славка Великова Кръстева
35084 Снежана Мирославова Тодорова
35085 Стелиана Димитрова Димитрова
35086 Стелиана Емилиянова Русева
35087 Стефка Илиева Кънева-Обрешкова
35088 Стефка Романова Караколева
35089 Сюзан Ахмедова Феимова
35090 Татяна Методиева Кръстанова
35091 Татяна Христова Димитрова 
35092 Тихомир Богомилов Гюлов
35093 Филип Владимиров Тодоров 
35094 Цветозар Стефанов Георгиев
35095 Цветомир Иванов Василев
35096 Цецка Григорова Рашкова
35097 Цецка Йорданова Петрова-Илиева
35098 Юлиана Господинова Златева
35099 Юлия Ванчева Чапарова
35100 Юрий Димитров Кандиларов
35101 Ян Олегович Червенскии
35102 Янка Николова Костадинова
39000 СВИЩОВ
39001 Маргарита Стефанова Шопова
39002 Ангел Енчев Илиев
39003 Велина Георгиева Атанасова
39004 Величка Веселинова Йорданова
39005 Веселина Страшимирова Стойчева
39006 Веселка Костадинова Георгиева
39007 Владимир Йорданов Кръстев
39008 Евгени Яшков Овчинников
39009 Елка Йорданова Георгиева
39010 Йорданка Иванова Илиева
39011 Милена Вълкова Николаева
39012 Нонка Александрова Георгиева
39013 Силва Минкова Христова
39014 Тихомир Богомилов Върбанов
44000 СМГ
44001 Линка Минчева Кабакчиева
44002  Валерия Пенева Панделиева
44003  Елена Георгиева Киселова
44004  Елза Тодорова Алексиева-Йорданова
44005  Емилия Костова Гигова 
44006  Зоя Борисова Савова 
44007  Мариана Иванова Тодорова 
44008  Мария Минчева Томова
44009  Надежда Христова Буюклиева
44010  Надя Николаева Кръстева
44011  Светла Христова Ганева 
44012 Александър Иванов Александров
44013 Ана Николаева Илиева
44014 Ани Николова Ангелова - Новоселска
44015 Антоан Димитров Тонев
44016 Боголюб Михайлов Симов
44017 Ваня Христова Данова
44018 Велин Йорданов Велинов  
44019 Велина Тодорова Иванова
44020 Гергана Радева Добрева
44021 Даяна Мартинова Давидова
44022 Детелина Красимирова Донева
44023 Дима Илиева Слабакова
44024 Иван Вильов Симеонов
44025 Ивац Боянов Даков
44026 Илиана Иванова Цветкова
44027 Илия Георгиев Костов
44028 Кристина Христова Бойчева
44029 Маряна Георгиева Кацарска
44030 Мона Атанасова Генева
44031 Пламен Пламенов Гостев
44032 Румяна Тодорова Караджова
44033 Стойчо Стефанов Стоев 
44034 Явор Любомиров Минков
45000 СМОЛЯН
45001 Павлина Петрова Мелемова
45002 Ангел Чекичев
45003 Анна Димитрова Камбарева
45004 Даниела Здравкова Дурджева
45005 Добринка Андонова Цолова
45006 Захаринка Асенова Белева
45007 Здравка Миленова Данева
45008 Ирен Горанова Стайкова
45009 Йорданка Борисова Хаимова
45010 Калинка Маринова Цветкова
45011 Красимир Асенов Парунов
45012 Милка Стефанова Терзийска
45013 Северина Асенова Соколова
45014 Силвия Асенова Кабакова
45015 Силвия Миткова Хусева
45016 Снежана Любенова Узунова
45017 Снежана Руменова Сувариева
45018 Соня Борисова Проданова
45019 Сузана Радулова Лимонова
45020 Тодор Сотиров
47000 СТАРА ЗАГОРА "Иван Салабашев"
47001 Стоянка Василева Вълчева
47002 Евтим Петков Кънчев - почетен член
47003 Методи Митов Алексиев - почетен член
47004 Динка Богданова Тодорова
47005 Венета Петкова Харизанова
47006 Галя Минева Енева
47007 Галя Петрова Узунова
47008 Ганка Димова
47009 Даниела Тодорова Иванова
47010 Диян Неделчев Тодоров
47011 Емануил Василев Узунов
47012 Живка Ганчева Недялкова
47013 Жоро Христов Адалиев
47014 Калинка Христова Стаматова
47015 Марияна Димитрова Пенчева
47016 Нели Петрова Йовкова
47017 Павлина Христова Христова
47018 Радостин Евтимов Кънчев
47019 Ренета Христова Гичева
47020 Румяна Иванова Братоева
47021 Румяна Райчева Казанджиева
47022 Стефка Васкова Кочева
47023 Юлиян Кънчев Цветков
47024 Евгения Динева Кайракова
47025 Марияна Грозева Петкова
47026 Таня Иванова Узунова
47027 Диана Колева Дикова
47028 Атанас Недков Баджаков
47029 Весела Димитрова
47030 Васил Стоянов Георгиев
47031 Диана Петкова Атанасова
47032 Динка Димова Далакова
47033 Иван Манев
47034 Мария Славова Танева
47035 Мира Тончева Христозова
47036 Николина Стоянова Стоянова
47037 Пенка Пенчева Парапанова
47038 Петър Алексиев Михалев
47039 Румяна Димитрова Стайкова
47040 Славка Танчева Колева
47041 Стоянка Вълчева Робакова
47042 Таня Нейкова Картулева
48000 ТЪРГОВИЩЕ
48001 Светлана Иванова Косева
48002 Блага Валентинова Вълчева
48003 Венка Бориславова Петрова
48004 Виолета Вичева - Иванова
48005 Виолета Димитрова Русева
48006 Виолета Иванова Драганова
48007 Галина Христова Костадинова
48008 Гошо Маринов Вълчев
48009 Дарина Димитрова Стоянова
48010 Дарина Желязкова Петрова
48011 Дарина Русинова Костова
48012 Диана Петрова Тенева
48013 Илиана Димитрова Димитрова
48014 Йонка Руменова Генова
48015 Кинка Васкова Дончева
48016 Красимира Йорданова Христова
48017 Кремена Георгиева Петкова
48018 Маргарита Емилова Гаджовска
48019 Мариана Димитрова Десподова
48020 Мария Ангелова Илиева
48021 Маруся Иванова Якова
48022 Милка Ганева Станева
48023 Николинка Стефанова Христова
48024 Петранка Иванова Миленкова
48025 Петранка Стефанова Иванова 
48026 Рафи Ниязиев Ахмедов
48027 Светлана Иванова Николова
48028 Стелияна Стоянова Кръстева
48029 Стилиана Димитрова Станоева
48030 Тюркян Турханова Исуфова
48031 Фани Михайлова Алексндрова
48032 Фатме Исмаилова Османова
48033 Фирдес Расим Рушудова
50000 ХАСКОВО
50001 Юлия  Дойчева Кръстева 
50002 Дойчо Вълчев Кръстев – почетен член
50003 Адриaна Антонова Янева-Димитрова
50004 Ангелина Захариева Митева
50005 Валентина Атанасова Мерджанова 
50006 Ваня Петрова Гочева 
50007 Виолета  Делчева Гочева
50008 Виолета Иванова Димитрова 
50009 Гергана Илиева Петрова
50010 Даниела Йорданова Цветкова
50011 Добромира  Иванова Иванова
50012 Донка Петрова Генева
50013 Ели Обренова Шубинова 
50014 Златка Кирилова Христова  
50015 Ивелина  Стоянова Шумакова  
50016 Коля Вълкова Петрова  
50017 Майя Кръстева Карева 
50018 Минка Бонева Киркова 
50019 Недялка Йорданова Васева 
50020 Павлина Кирилова Краева 
50021 Петя Господинова Христонова 
50022 Татяна Запрянова Клисарова
50023 Янка Иванова Коемджиева-Николова
51000 ШУМЕН
51001 Бистра Неделчева Вацова
51002 Айнур Али
51003 Албена Димитрова Иванова-Неделчева
51004 Вежди Исмаилов Хасанов
51005 Галина Йорданова Теодосиева
51006 Георги Жеков Нейков
51007 Дамян Стефанов Анев
51008 Данаил Георгиев Петков
51009 Даниела Иванова Лазарова
51010 Десислава Иванова Борисова
51011 Десислава Стойчева Гинева
51012 Добринка Иванова Добрева
51013 Донка ивановаАргирова
51014 Емне Караташ
51015 Здравко Митков Петров
51016 Ивайло Атанасов Димитров
51017 Красимир Валентинов Харизанов
51018 Красимир Митков Кордов
51019 Лейля Басриева
51020 Мариана Илиева Пенева
51021 Мехмед Ибрахим Коджа
51022 Мирослав Христов Колев
51023 Наталия Христова Павлова
51024 Радка Пенева Русева
51025 Славка Михайлова
51026 Станимир Кунчев Железов
51027 Павлина Калчева Йорданова
52000 ЯМБОЛ
52001 Галина Христова Светичкова
52002 Анна Богданова Богданова-Чамова
52003 Антоанета Трендафилова Иванова
52004 Галина Тодорова Кънева
52005 Георги Тенев Георгиев
52006 Диана Ангелова Георгиева 
52007 Дора Парушева Илиева
52008 Евгений Петров Иванов
52009 Екатерина Станкова Кунева
52010 Иван Пеев Тодоров 
52011 Лиляна Красимирова Танкова
52012 Марин Константинов Димитров
52013 Петя Иванова Деноваска
52014 Руска Михайлова Костова 
52015 Сийка Василева Димитрова
52016 Стефанка Янкова Минкова 
52017 Таня Атанасова Дянкова
52018 Цеца Петрова Комитова
53000 ИНДИВИДУАЛНИ
53001 Александър Людмилов Евтимов
53002 Миглена Иванова Иванова
54000 МАТЕМАТИЧЕСКА КНИЖНИНА
54001 Ани Иванова Търсанкова 
54002 София Атанасова Димитрова
54003 Пенка Василева Бозарова
54004 Дора Георгиева Маринкева
54005 Николина Стефанова Георгиева  пенсионер
54006 Юлияна Николова Гарчева
54007 Юлия Нинова
54008 Слави Кадиев  
54009 Таня Захариева Луканова
54010 Невена Стефанова Чардакова редактор
54011 Радост Димова Христова           учител                                                                                                      
54012 Веселин Златилов Стамов
55000 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
55001 Стефка Христова Буюклиева
55002 Стела Димитрова Банчева
55003 Паскал Николаев Пиперков
55004 Александър Пенчев Андонов
55005 Виктория Герасимова Бенчева
55006 Даринка Ненчева Гълъбова
55007 Десислава Маринова Георгиева
55008 Димитър Петков Цветков
55009 Елена Тодорова Иванова
55010 Жоржета Йорданова Ангелова
55011 Златко Георгиев Върбанов
55012 Ивайло Петров Дончев
55013 Иванка Минчева Георгиева
55014 Илия Георгиев Буюклиев
55015 Калина Братанова Друмева
55016 Любомир Янакиев Христов
55017 Мария Руменова Пашинска
55018 Николай Горчев Колев
55019 Ралица Любомирова Ангелова-Славова
55020 Светлана Тодорова Топалова
55021 Тодор Йорданов Тодоров
55022 Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова
55023 Цонка Стефанова Байчева
55024 Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова
57000 ПЛЕВЕН-ЦЕНТЪР
57001 Цветослава Анкова Горанова
57002 Албена Петрова Ангелова
57003 Ани Иванова Петрова
57004 Валентина Иванова Петрова
57005 Валерия Величкова Митева
57006 Валя Александрова Личева
57007 Вили Атанасова Заркова
57008 Галя Георгиева Радева
57009 Даниела Живкова Живкова
57010 Даниела Илиева Цветкова
57011 Диана Георгиева Йончева
57012 Димитър Якимов Митев
57013 Евелина Висерова Ницова
57014 Елка Илиева Станчева
57015 Ивайло Илиев Лачев
57016 Йончо Йорданов Йончев
57017 Клавдия Димитрова Иванова
57018 Красимира Илиева Найденова-Гетова
57019 Людмила Русанова Ванкова
57020 Маргарита Емилова Нейкова
57021 Михаела Деанова Христова
57022 Мария Стоянова Русева
57023 Нели Гетова Георгиева
57024 Снежанка Иванова Лишкова
57025 Станка Ганева Ненчева
57026 Лидия Петрова Веселинова
60000 ДИРЕКТОРИ НА МГ, ПМГ И ППМГ
60001 Ивайло Ушагелов
60002 Венцислав Георгиев
60003 Веселина Карапеева
60004 Галина Бобева
60005 Емилия Грозданова
60006 Ивайло Старибратов
60007 Ирена Борисова
60008 Марияна Милева
60009 Николай Каращранов
60010 Павлин Петков
60011 Соня Димова
60012 Цветана Кюмюрджиева
61000 ПЧМГ
61001 Ирина Петрова Шаркова
61002 Петя Тодорова Тодорова
61003 Галя Божидарова Пенчева
61004 Таня Иванова Стоева
61005 Антоанета Кирилова Стоянова
61006 Светлана Илионова Илионова
61007 Добри Йорданов Данков
61008 Соня Валентинова Божилова
61009 Радостина Детелинова Цветкова