СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СПИСЪК
на
РЕДОВНО ОТЧЕТЕНИТЕ СЕКЦИИ И ЧЛЕНОВЕ ПРЕЗ 2023 г.
Номер Трите имена
01000 БАН-СУ
01001 Борка Паракозова - почетен член
01002 Азнив  Каспарян
01003 Ангел  Ангелов
01004 Бойко Банчев
01005 Борислава Виденова
01006 Веселин Дренски - почетен член
01007 Вълчо Милчев - почетен член
01008 Десислава Панева-Маринова
01009 Димитрина Полимирова-Николова
01010 Димитър Добрев
01011 Евгения Сендова - почетен член
01012 Елен  Павлова
01013 Емил Келеведжиев
01014 Златогор Минчев
01015 Зорница Дженкова
01016 Иван  Тонов - почетен член
01017 Иван Христов Димовски - почетен член
01018 Иванка Стоянова
01019 Красимира Иванова
01020 Кристиян Янков
01021 Мария Браухле
01022 Мая Стоянова
01023 Николай Николов
01024 Николай Михайлов Янев
01025 Олег Мушкаров - почетен член
01026 Петър  Бойваленков
01027 Петър Русев - почетен член
01028 Петър Попиванов -  почетен член
01029 Петър Кендеров - почетен член
01030 Петя Желева
01031 Първан Първанов
01032 Силвия Бумова
01033 Снежана Станева - почетен член
01034 Станимир Троянски - почетен член
01035 Стелияна Кокинова
01036 Татяна Пархоменко
01037 Тодор Николов
01038 Тони Чехларова
01039 Юлиан Ревалски
01040 Юри Борисов
01041 Виктор Байчев
01042 Емил Колев
01043 Ивайло Кортезов
01044 Константин Делчев
01045 Любомир Марков
02000 БЛАГОЕВГРАД
02001 Борислав Юруков
02002 Бояна Гъркова
02003 Велин Кралев
02004 Елена Кращранова
02005 Илинка Димитрова
02006 Катерина Марчева
02007 Маргарита Тодорова
02008 Методи Трайков
02009 Радослав Мавревски
02010 Радослава Кралева
03000 БМНИ
03001 Иван Георгиев
03002 Анастас Пашов
03003 Анета Караиванова
03004 Вера Ангелова
03005 Веселина Вучева
03006 Димитър Славчев
03007 Евгения Попова
03008 Елена Лилкова
03009 Елена Николова
03010 Елица Папазян
03011 Елица Петрова
03012 Емануил Атанасов
03013 Иван Димов
03014 Иван Йорданов
03015 Кирил Алексиев
03016 Костадин Шейретски
03017 Красимир Георгиев
03018 Меглена Лазарова
03019 Милен Борисов
03020 Невена Илиева-Литова
03021 Недю Попиванов
03022 Нина Пешева
03023 Пенчо Маринов
03024 Петя Копринкова-Христова
03025 Пламена Златева
03026 Райчо Лазаров
03027 Румен Ангелов
03028 Румен Янков
03029 Светослав Марков - почетен член
03030 Светослав Николов
03031 Силви-Мария Гюрова
03032 Станислав Харизанов
03033 Стефка Фиданова
03034 Тодор Гюров
03035 Цветан Остромски
03036 Цветана Стоянова
04000 БОТЕВГРАД "Евклид"
04001 Николай Сираков 
04002 Нели Сиракова
04003 Бисерка Петкова
04004 Валентина Бенчева 
04005 Гергина Божкова
04006 Даниела Иковска
04007 Иванка Петкова 
04008 Лидия Кеманова
04009 Людмила Пешева
04010 Мария Денкинска
04011 Мария Тодорова
04012 Милка Николова
04013 Пенка Томова 
04014 Петя Петрова
04015 Стефана Кафтанджиева 
06000 ВАРНА
06001 Павлин Петков
06002 Александра Илиева
06003 Александрина Белова
06004 Ангел Перев
06005 Ангелина Илиева-Тодорова
06006 Анита Петрова
06007 Антоанета Дочева
06008 Антон Колев
06009 Антония Алексиева
06010 Атанас Тасев
06011 Биляна Железова-Атанасова
06012 Бистра Димитрова
06013 Бойка Паланчова
06014 Валентина Добрева
06015 Валентина Димитрова-Монова
06016 Валентина Петрова
06017 Валентина Момчилова
06018 Валерия Василева
06019 Валя Николова
06020 Венета Делчева
06021 Веселина Тишева
06022 Веселина Първанова
06023 Веселка Христова
06024 Вилма Леонидова
06025 Виолета Витлянова
06026 Върбинка Петрова
06027 Вяра Дукова
06028 Галина Георгиева
06029 Галина Аролска
06030 Галина Илиева
06031 Галина Запрянова
06032 Галина Георгиева
06033 Георги Георгиев
06034 Даниела Пенкова
06035 Даниела Георгиева
06036 Даниела Митева
06037 Дарина Янкова
06038 Деница Димитрова
06039 Деница Янудова
06040 Десислава Йорданова
06041 Диан Даскалов
06042 Диана Цанкова
06043 Диана Петрова
06044 Димитрина Въчкова
06045 Димитър Йорданов
06046 Димитър Николов
06047 Димитър Радев
06048 Дияна Димитрова
06049 Дияна Колева
06050 Добринка Господинова
06051 Добринка Петрова
06052 Донка Димитрова
06053 Донка Статева
06054 Донка Русева
06055 Дора Димитрова
06056 Евгения Янева
06057 Еди Чакъров
06058 Екатерина Николчева
06059 Елена Ангелова
06060 Елена Ковачева
06061 Елена Дросева
06062 Елена Димитрова
06063 Елеонора Павлова
06064 Емил Славов
06065 Емилия Филкова
06066 Емилия Ефтимова
06067 Емилия Кожухарова
06068 Емилия Цветкова
06069 Женя Георгиева
06070 Живка Славова
06071 Живко Пенев
06072 Ива Генчева
06073 Ивалина Пенчева
06074 Ивалина Иванова
06075 Иван Минков
06076 Иванка Колева
06077 Ивелин Иванов
06078 Ивелина Илиева
06079 Ивелина Иванова
06080 Илияна Миланова
06081 Инджисмел Мехмед
06082 Ирина Владимирова
06083 Ирина Стойкова
06084 Иринка Христова
06085 Искра Неделчева
06086 Йорданка Иванова
06087 Камелия Асенова
06088 Капка Савова
06089 Кичка Коева
06090 Колю Колев
06091 Константин Кателиев
06092 Кохар Морарова
06093 Красимира Яшева
06094 Красимира Андреева
06095 Красимира Василева
06096 Кремена Александрова
06097 Кремена Димитрова
06098 Кремена Христова
06099 Лидия Димчева
06100 Лилия Стойчева
06101 Магдалена Тодорава
06102 Магдалена Пенева
06103 Малина Иванова
06104 Мариана Маринова
06105 Мария Василева
06106 Мария Маринова
06107 Мария Нестерова
06108 Мария Петрова
06109 Мария Миланова
06110 Мария Гергова
06111 Мария Игнатова
06112 Мария Панова
06113 Мария Велкова
06114 Мария Иванова
06115 Мария Чакърова
06116 Мария Радева
06117 Мая Соколарска
06118 Мая Петкова
06119 Мелин Мустафова
06120 Миглена Латкова
06121 Мила Ботева
06122 Мирослава Радиева
06123 Найден Ненков
06124 Наташа Колева
06125 Николай Владимиров
06126 Нина Николова
06127 Нина Славова
06128 Павлина Парушева
06129 Павлина Стоянова
06130 Павлина Петранова
06131 Павлина Коларова
06132 Парашкева Жекова
06133 Паулина Ненчева
06134 Пенка Дечева
06135 Петя Гургурова
06136 Петя Михайлова
06137 Петя Горанова
06138 Петя Херувимова
06139 Пламена Янева
06140 Полина Кирилова
06141 Росица Желязкова
06142 Румяна Иванова
06143 Русалин Николаев
06144 Светла Малинова
06145 Светла Косева
06146 Светла Хаджикулева
06147 Светлана Атанасова
06148 Светлана Колева
06149 Светлана Петкова
06150 Свилена Коева
06151 Севдалина Георгиева
06152 Сиянка Николова
06153 Станимир Иванов
06154 Станка Петкова
06155 Станка Динкова
06156 Станка Карамфилова
06157 Стефан Пейчев
06158 Стефана Бошнакова
06159 Стоян Ненков
06160 Стоянка Георгиева
06161 Таня Маринова
06162 Таня Станкова
06163 Таня Петрова
06164 Татяна Дачева
06165 Татяна Тодорова
06166 Татяна Петкова
06167 Теодора Дичева
06168 Теодора Кателиева
06169 Тоня Матева
06170 Христина Ценова
06171 Цветана Димова
06172 Цветелина Пеева
06173 Цветелина Башлийска
06174 Юлиана Георгиева
06175 Юлия Върбанова
06176 Юлия Димитрова
06177 Юлия Кюркчиева
06178 Янелия Димитрова
06179 Янка Янева
07000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
07001 Паунка Йорданова
07002 Ангел Гушев
07003 Анета Драганова
07004 Ванюта Недялкова
07005 Габриела Чотова
07006 Галя Божкова
07007 Деян Друмев
07008 Димитринка Атанасова
07009 Емилия Николова
07010 Ива Минчева
07011 Ивайло Иванов
07012 Иваничка Петкова
07013 Йосиф Христанов
07014 Катина Тончева
07015 Кинка Кирилова
07016 Маринка Минчева
07017 Мариянка Балъкова
07018 Минчо Бейков
07019 Мирослав Стоимиров
07020 Митка Ангелова
07021 Наталина Цонева
07022 Радослава Златева
07023 Румяна Димова
07024 Светла Янкова
07025 Светлана Бенкова
07026 Силвия Солакова
07027 Симона Ченкова
07028 Станислава Стефанова
07029 Татяна Славчева
07030 Цеца Байчева
07031 Юлия Трифонова
08000 ВИДИН
08001 Камелия Иванова
08002 Георги Иванчев - почетен член
08003 Агнеса Гергова
08004 Антоанета Илиева
08005 Антоанета Бижева
08006 Анушка Каменова
08007 Бойка Петрова
08008 Бонка Кенерджиева
08009 Борислава Найденова
08010 Боряна Владимирова
08011 Валентина Йоцова
08012 Валентина Иванова
08013 Валентина Кръстева
08014 Валери Марков
08015 Валери Цветков
08016 Валя Каменова
08017 Венелин Павлов
08018 Виолета Костова
08019 Виолета Недялкова
08020 Галина Панкова
08021 Галя Даскалова
08022 Гергана Герасимова
08023 Даниела Маринова
08024 Даниела Арнаудова
08025 Диана Йончева
08026 Диана Горгиева
08027 Ели Тодорова
08028 Елка Тонинска
08029 Емил Андреев
08030 Емил Стоянов
08031 Емилия Петрова
08032 Зоринка Паскулова
08033 Иванка Карамиева
08034 Ирена Георгиева
08035 Ирена Водова
08036 Камелия Каменова
08037 Камелия Кюртина
08038 Капка Милушева
08039 Катя Иванова
08040 Кинче Тодорова
08041 Красимир Герасимов
08042 Красимира Панова
08043 Лидия Йорданова
08044 Лилия Тодорова
08045 Лиляна Илиева
08046 Лора Цанкова
08047 Любимка Петкова
08048 Людмила Христова
08049 Малинка Митова
08050 Мариана Меицова
08051 Мариола Петрова
08052 Марияна Доройнова
08053 Милка Вълчева
08054 Минчо Петров
08055 Митко Иванов
08056 Надежда Каменова
08057 Надя Петрова
08058 Нели Илиева
08059 Нели Бушева
08060 Никита Жилев
08061 Огнян Георгиев
08062 Петранка Георгиева
08063 Пролетка Димитрова
08064 Райна Иванова
08065 Роза Георгиева
08066 Росен Ракаджиев
08067 Росислава Асенова
08068 Росица Спасова
08069 Росица Николова
08070 Румяна Петрова
08071 Саша Младенова
08072 Светла Петрова
08073 Светомира Балканска
08074 Севда Дудолова
08075 Сергей Иванов
08076 Силвия Андреева
08077 Таня Илиева
08078 Теменужка Симова
08079 Теодора Ганчева
08080 Тома Георгиев
08081 Цветана Маркова
08082 Цветанка Неделкова
08083 Цветанка Георгиева
08084 Цветанка Тодорова
08085 Юлия Нешкова
08086 Юлия Радева
08087 Янка Виткова
09000 ВРАЦА
09001 Ваня  Иванова
09002 Веселин Банков – почетен член
09003 Ангелина Банчева
09004 Анета Христова
09005 Анка Илиева
09006 Боряна Петкова
09007 Варя Тодорова
09008 Верка Петкова
09009 Веселка Сиракова
09010 Галина Бистерова
09011 Галя Петрова
09012 Галя Йорданова
09013 Георги Генински
09014 Дария Маринова
09015 Диана Борисова
09016 Елисавета Мишева
09017 Илонка Вутова
09018 Катерина Кънчева
09019 Красимир Кунов
09020 Красимира Каменова
09021 Лилия Маркова
09022 Любка Тодорова
09023 Максим Йорданов
09024 Маргарита Бочева
09025 Мирела Александрова
09026 Надежда Златанова
09027 Нели Симеонова
09028 Нина Бочева
09029 Нина Бешинска
09030 Петранка Станева
09031 Рени Стефанова
09032 Рени Георгиева
09033 Румяна Несторова
09034 Светла Климова
09035 Светла Стефанова
09036 Снежина Стоева
09037 Тонислава Ценова
09038 Цветан Петров
09039 Цветана Петрова
09040 Цветана Цветкова
09041 Цветанка Василева
09042 Цветелина Гергова
10000 ГАБРОВО
10001 Румен Даскалов
10002 Анелия Михайлова
10003 Анелия Петрова
10004 Антоанета Манева
10005 Валентина Лазарова
10006 Валентина Кукенска
10007 Велина Коева
10008 Вера Христова
10009 Галина Богданова
10010 Галя Неделчева
10011 Донка Капралова
10012 Елена Даскалова
10013 Елена Атанасова
10014 Илка Неделева
10015 Корнелия Рашева
10016 Красимира Дончева
10017 Красимира Флоричелова
10018 Мариана Владимирова
10019 Марийка Мерджанова
10020 Марийка Атанасова
10021 Мария Христова
10022 Минка Йорданова
10023 Николина Георгиева
10024 Павлина Стефанова
10025 Пенка Иванова
10026 Радка Петрова
10027 Райна Метева
10028 Райна Гутева
10029 Румяна Димитрова
10030 Светла Колева
10031 Стефанка Цонева
10032 Стоян Капралов
10033 Христо Христов
10034 Цветана Кюмюрджиева
12000 ГОРНА ОРЯХОВИЦА
12001 Севдалина Арабаджиева
12002 Спасиян Иванов
12003 Стефка Иванова
12004 Мария Стоянова
12005 Бонка Радева
12006 Ивелина Лазарова
12007 Наталия Желева-Дачева
12008 Свилена Арабаджиева
12009 Стефан Първанов
12010 Дамян Бешевлиев
12011 Славена Тихова
14000 ДИМИТРОВГРАД
14001 Катя Чалъкова
14002 Анелия Тенева
14003 Антоанета Шаркова
14004 Гергана Факирова
14005 Диляна Бойчева
14006 Добринка Донева
14007 Донка Вълева
14008 Петрула Дончева
14009 Станислава Колева
14010 Танчо Танев
14011 Таня Ганева
14012 Тодорка Николова
14013 Яна Бъчварова
14014 Янко Попов
15000 ДОБРИЧ
15001 Светлана Василева
15002 Ангелина Митева
15003 Андриян Андреев
15004 Антоанета Атанасова
15005 Биляна Господинова
15006 Велка Димова
15007 Венета Егова
15008 Венцислава Георгиева
15009 Галин Канев
15010 Галя Тодорова
15011 Георги Русев
15012 Гергана Георгиева
15013 Данаил Радоев
15014 Даниела Дянкова
15015 Даниела Канева
15016 Десислава Петрова
15017 Димитринка Великова
15018 Добринка Катранджиева
15019 Елена Петрова
15020 Жанета Нейчева
15021 Жулиде Оралова
15022 Илина Митева
15023 Илиян Петров
15024 Илко Илиев
15025 Илхан Ибрям
15026 Катерина Златева
15027 Мариана Димова
15028 Маринела Горанова
15029 Мартин Петров
15030 Милена Аврамова
15031 Милена Иванова
15032 Мима Радева
15033 Нела Неделчева
15034 Павел Градинаров
15035 Петър Коцев
15036 Петя Димитрова
15037 Сашо Зафиров
15038 Севдалина Иванова
15039 Татяна Няголова
15040 Теодора Ставрева
15041 Тодорка Колева
15042 Яна Русева
15043 Янка Сивкова
17000 ИЗТОК
17001 Димитър Димитров
17002 Албена Василева
17003 Анета Бадова
17004 Борислав Лазаров
17005 Георги Симидчиев
17006 Григор Наков
17007 Евгения Терзийска
17008 Елена Маринова
17009 Емилия Димитрова
17010 Жасмина Манова
17011 Иван Миронов
17012 Йоана Николаева
17013 Людмила Василева
17014 Мадлен Христова
17015 Мариана Тачева
17016 Нели Хинова
17017 Петър Стайчев
17018 Румяна Блянгова
17019 Сийка Гашарова
17020 Стефана Петрова
17021 Тихомир Костовски
17022 Юлия Душкова
18000 ИЦИ-6
18001 Вася Атанасова
18002 Валери Гочев
18003 Велин Андонов
18004 Величка Транева
18005 Весела Кръстева
18006 Веселина Бурева
18007 Даниела Орозова
18008 Евгений Маринов
18009 Евдокия Сотирова
18010 Елена Чорукова
18011 Иво Умленски
18012 Ирена Жекова
18013 Кирил Боянов
18014 Красимир Атанасов
18015 Любка Дуковска
18016 Людмила Тодорова
18017 Мария Стефанова-Павлова
18018 Нора Ангелова
18019 Олимпия Роева
18020 Павел Чешмеджиев
18021 Петър Василев
18022 Петър Петров
18023 Симеон Рибагин
18024 Сотир Сотиров
18025 Стоян Транев
18026 Таня Пенчева
22000 КРУМОВГРАД
22001 Ферихан Хасан
22002 Албена Шенева
22003 Алексей Терзиев
22004 Веселин Тосков
22005 Галя Карапачова
22006 Дафинка Антонова
22007 Зихни Салим
22008 Ибрям Осман
22009 Русин Антонов
22010 Севдалина Петрова
22012 Фикри Ахмед
22013 Цветан Терзиев
23000 КЪРДЖАЛИ
23001 Мария Митрева
23002 Валентина Дилова
23003 Венера Сарлова
23004 Диана Дойчева
23005 Димитина Вълкарева
23006 Дияна Димитрова
23007 Добромира Бъчварова
23008 Елван Салимова
23009 Елена Петрова-Стоянова
23010 Елена Димитрова
23011 Емел Бабаева
23012 Еминали Салиф
23013 Ерай Салиф
23014 Златка Стоянова
23015 Керанка Стамова
23016 Керка Милушева
23017 Лидия Стойкова
23018 Малина Василева
23019 Маргарита Стамова
23020 Мария Сиджимова
23021 Миглена Николова
23022 Милена Кьосева
23023 Невена Керезова
23024 Недан Усков
23025 Николина Янкова
23026 Нурай Мехмед
23027 Нурджан Бекир
23028 Павлина Митрева
23029 Павлина Георгиева
23030 Пепа Тодорова
23031 Петя Пелтекова
23032 Сава Гроздев
23033 Стефка Иванова
23034 Таня Петкова
23035 Таня Райкова
23036 Тодорка Карагяурова
23037 Фанка Митева
23038 Федаи Мустафа
24000 КЮСТЕНДИЛ
24001 Георги Стоилов
24002 Анна Павлова
24003 Биляна Йорданова
24004 Галина Александрова
24005 Галина Горчева-Младенова
24006 Георги Тодоров
24007 Евгения Симеонова
24008 Екатерина Банкова
24009 Елена Стоилова
24010 Елица Лазарова
24011 Любка Генина
24012 Маргарита Кирилова
24013 Марина Дамянова
24014 Надя Александрова
24015 Петранка Никова
24016 Сашка Спасова
24017 Татяна Кирилова
24018 Фиданка Андонова
24019 Цветяна Йовева
24020 Юлиана Тишанска
25000 ЛОВЕЧ
25001 Венцеслав Георгиев
25002 Алина Русева
25003 Бисерка Йочева
25004 Валентина Димитрова
25005 Вероника Симеонова
25006 Георги Симеонов
25007 Грета Георгиева
25008 Даниела Цочева
25009 Детелина Проданова
25010 Димитър Петков
25011 Диянка Генова
25012 Ива Начева
25013 Ивелина Докторова
25014 Илица Петрова
25015 Ина Димитрова
25016 Красимирa Петкова
25017 Маргарита Радкова
25018 Надежда Николова
25019 Пепа Лозанова
25020 Румяна Нинова
25021 Снежина Джамбазова
25022 Стефка Дафова
25023 Стоянка Спасова
25024 Таня Георгиева
25025 Тошко Колев
25026 Хилда Генова
25027 Цветомира Димитрова
25028 Ценка Христова
25029 Юлия Маринова
26000 МЕХАНИКА
26001 Славчо Славчев
26002 Клементина Младенова
26003 Мария Дачева
26004 Милан Рашевски
26005 Николай Витанов
26006 Поля Добрева
26007 Събина Чернева
27000 МОНТАНА
27001 Стефчо Наков
27002 Албена Иванова
27003 Анелия Георгиева
27004 Георги Георгиев
27005 Даниела Маринова
27006 Иванка Славкова
27007 Йорданка Еленкова
27008 Красимир Кирилов
27009 Мариана Пенкова
27010 Мария Еленкова
27011 Петя Чукашка
27012 Светлана Станкова
27013 Цветан Стоянов
29000 ПАЗАРДЖИК
29001 Дора Дулчева-Величкова 
29002 Аделина Чопанова
29003 Валентина Малинова
29004 Весела Петрова
29005 Гергана Врагова
29006 Донка Гарчева
29007 Иванка Дъбова
29008 Красимира Цветкова
29009 Петя Цанкова
29010 Радка Спасова
29011 Румяна Ангелова
29012 Теодора Джамбазова
29013 Теодора Маркова
31000 ПЛЕВЕН
31001 Диана Данова
31002 Снежана Чочева - почетен член
31003 Анелия Николова
31004 Ани Цонева
31005 Анита Тодорова
31006 Анни Петкова
31007 Бонка Маринова
31008 Борислава Русева
31009 Борка Бончева
31010 Борянка Цакова
31011 Валентин Нинов
31012 Валери Бояджиев
31013 Ваня Василева
31014 Василена Василева
31015 Веска Апостолова
31016 Вилма Великова
31017 Вяра Георгиева
31018 Георги Мелниклийски
31019 Гергана Ненкова
31020 Даниела Начева
31021 Десислава Павлова
31022 Диана Георгиева
31023 Димка Конова
31024 Елена Томева
31025 Емилия Мелниклийска
31026 Ива Стайкова
31027 Ива Русева
31028 Ирена Йосифова
31029 Ирена Кръстева
31030 Йоана Стойкова
31031 Йорданка Койчева
31032 Йорданка Савова
31033 Калина Гогичева
31034 Капка Грамова
31035 Катя Иванова
31036 Красимир Петков
31037 Красимира Колева
31038 Лидия Конова
31039 Лидия Данкова
31040 Мариана Косева
31041 Мариета Златкова
31042 Мария Стоянова
31043 Марияна Маркова
31044 Мая Иванова
31045 Миглена Тодорова
31046 Миланка Дечева
31047 Милена Иванова
31048 Мирослав Тодоров
31049 Наташа Иванова
31050 Наташа Цветкова
31051 Нели Лакова
31052 Павел Петров
31053 Павлин Цонев
31054 Петранка Лачева
31055 Петьо Павлов
31056 Петя Стоянова
31057 Пламен Петранов
31058 Радина Иванова
31059 Сашка Маркова
31060 Светла Петрова
31061 Силвия Проданова
31062 Силвия Спирдонова
31063 Силвия Крайчевска
31064 Снежинка Късевска
31065 Стефка Нинова
31066 Таня Любенова
31067 Татяна Лилова
31068 Теодора Тодорова
31069 Тоня Начкова
31070 Цветелин Дечев
31071 Цветелина Великова
31072 Цветелина Калчева
31073 Цветомира Димитрова
32000 ПЛОВДИВ
32001 Ивайло Старибратов
32002 Асен Рахнев - почетен член
32003 Кирчо Атанасов - почетен член
32004 Любен Портев - почетен член
32005 Стоил Миховски - почетен член
32006 Тодор Моллов - почетен член
32007 Анастасия Николова
32008 Анастасия Христева
32009 Ангел Голев
32010 Ангел Урилски
32011 Андрей Захариев
32012 Анна Малинова
32013 Антоанета Тодорова
32014 Антоанета Йорданова
32015 Антон Илиев
32016 Асен Христов
32017 Ася Полянкова
32018 Ася Стоянова-Дойчева
32019 Ася Димитрова
32020 Бистра Танева
32021 Боян Златанов
32022 Валя Арнаудова
32023 Ваня Иванова
32024 Васил Начев
32025 Васил Симеонов
32026 Венета Табакова-Комсалова
32027 Вера Шопова
32028 Веселина Вълканова
32029 Веселина Карапеева
32030 Веска Нончева
32031 Владимир Вълканов
32032 Вяра Христова
32033 Галя Илиева
32034 Генчо Стоицов
32035 Георги Чолаков
32036 Гергана Колева
32037 Гергина Гешева
32038 Деляна Гергова
32039 Деляна Кънчева
32040 Деница Грозева
32041 Десислава Войникова
32042 Диана Минчева
32043 Димитрийка Стоянова
32044 Димитринка Огнянова
32045 Добринка Милушева-Бойкина
32046 Добринка Грибачева
32047 Евгения Ангелова
32048 Елена Тодорова
32049 Елеонора Янчева-Василева
32050 Емил Хаджиколев
32051 Ива Докузова
32052 Иван Кънчев
32053 Иван Шотлеков
32054 Иван Димитров
32055 Ивелина Велчева
32056 Ирина Кръстева
32057 Йордан Тодоров
32058 Йордан Епитропов
32059 Калина НешеваАнгелова
32060 Константин Бекриев
32061 Коста Гъров
32062 Красимир Кръчмаров
32063 Кремена Стефанова
32064 Кремена Симеонова
32065 Лина Петрова
32066 Магдалена Господинова
32067 Мануела Генева
32068 Манчо Манев
32069 Маргарита Терзийска
32070 Мариана Колева-Петрова
32071 Мариела Хаджийска
32072 Мария Танчева
32073 Мария Василева
32074 Мария Тенева
32075 Мария Христозова
32076 Мариян Милев
32077 Марта Теофилова
32078 Мая Стоева
32079 Надя Милева
32080 Нели Караиванова
32081 Нели Тодорова
32082 Нели Керанова
32083 Николай Радев
32084 Николай Павлов
32085 Нина Игнатова
32086 Олга Рахнева
32087 Павлина Атанасова
32088 Пейо Старибратов
32089 Пенка Мишевска
32090 Петър Копанов
32091 Пламена Марчева
32092 Радка Златанова
32093 Росен Христев
32094 Светослав Енков
32095 Станимир Стоянов
32096 Станислава Клисарова-Белчева
32097 Станка Хаджиколева
32098 Стелиана Чиликова
32099 Стефка Анева
32100 Стоил Иванов
32101 Стоян Черешаров
32102 Теменужка Пенева
32103 Тодорка Глушкова
32104 Тодорка Терзиева
32105 Христина Кулина
32106 Христо Кискинов
32107 Янислав Картелов
35000 РУСЕ
35001 Галина Бобева
35002 Петър Петров – почетен член
35003 Стойчо Димитров – почетен член
35004 Стоян Чернев – почетен член
35005 Цаньо Цанев – почетен член
35006 Анелия Ангелова
35007 Анка Минкова
35008 Анна Лечева
35009 Антоанета Лекова
35010 Антоанета Михова
35011 Бисерка Йорданова
35012 Благовеста Илчева
35013 Борислава Рачева
35014 Боряна Куюмджиева
35015 Боянка Янкова
35016 Валентин Великов
35017 Велизар Павлов
35018 Велислав Йончев
35019 Веселина Евтимова
35020 Виолета Димитрова
35021 Галина Атанасова
35022 Галина Иванова
35023 Галя Стоянова
35024 Гергана Кръстева
35025 Даниела Карагяурова
35026 Даниела Маринова
35027 Даниела Цанова
35028 Даринка Русева
35029 Деница Даскалова
35030 Десислава Андреева
35031 Десислава Атанасова
35032 Диана Димитрова
35033 Диана Йорданова
35034 Диляна Ангелова
35035 Димитричка Георгиева
35036 Донка Симеонова
35037 Евелина Минчева
35038 Еглика Събева
35039 Елена Кунчева
35040 Емилия Великова
35041 Ирена Върбанова
35042 Искра Дюлянова
35043 Катюша Станева
35044 Катя Димитрова
35045 Красимир Цанков
35046 Лили Симеонова
35047 Любен Вълков
35048 Магдалена Петкова
35049 Максим Панов
35050 Маргарита Георгиева
35051 Марина Петрова
35052 Мартина Крайчева
35053 Мая Атанасова
35054 Мая Атанасова
35055 Мая Лазарова
35056 Методи Димитров
35057 Мирослава Костадинова
35058 Митко Кунчев
35059 Надежда Георгиева
35060 Невенка Иванова
35061 Нели Тихомирова
35062 Оксана Червенска
35063 Петър Рашков
35064 Петър Петров
35065 Пламенка Радева
35066 Пламенка Христова
35067 Радка Иванова
35068 Радка Ковачева
35069 Ралица Иванова
35070 Ренета Гюрчева
35071 Росен Чапаров
35072 Румен Карагяуров
35073 Румен Русев
35074 Румен Колев
35075 Румяна Маркова
35076 Румяна Жекова
35077 Светлана Атанасова
35078 Севдалина Георгиева
35079 Севдалина Миланова
35080 Силвия Атанасова
35081 Силвия Йорданова
35082 Славка Кръстева
35083 Снежана Тодорова
35084 Стелиана Димитрова
35085 Стефка Обрешкова
35086 Стефка Караколева
35087 Стоян Стоянов
35088 Стоян Стоянов
35089 Сюзан Феимова
35090 Татяна Кръстанова
35091 Татяна Димитрова
35092 Тихомир Гюлов
35093 Филип Тодоров
35094 Цветозар Георгиев
35095 Цветомир Василев
35096 Цецка Рашкова
35097 Цецка Илиева
35098 Юлиана Златева
35099 Юлия Чапарова
35100 Юрий Кандиларов
35101 Ян Червенскии
35102 Янка Костадинова
36000 МАТЕМАТИКА И ЛИНГВИСТИКА
36001 Александър Велинов
36002 Аделина Радева
36003 Ваня Гочева
36004 Величко Вълков
36005 Веселин Златилов
36006 Веско Милев
36007 Виолета Витлянова
36008 Ганка Вътева
36009 Гергана Николова
36010 Динко Раднев
36011 Елена Георгиева
36012 Емилия Станкова
36013 Ива Начева Тодорова
36014 Иван Держански
36015 Иван Мънин
36016 Илиана Раева
36017 Ирина Георгиева
36018 Лора Динева
36019 Любомир Златков
36020 Марин Иванов
36021 Мария Петкова Томова
36022 Мария Райкова
36023 Михаил Пасков
36024 Михаил Петров
36025 Надка Шеинкова
36026 Николай Каращранов
36027 Николина Арабаджиева
36028 Росица Декова
36029 Росица Петрова Русева
36030 Светлана Василева
36031 Таня Стоянова
39000 СВИЩОВ
39001 Маргарита Шопова
39002 Велина Атанасова
39003 Величка Йорданова
39004 Веселина Стойчева
39005 Веселка Георгиева
39006 Владимир Кръстев
39007 Евгени Овчинников
39008 Елка Георгиева
39009 Йорданка Илиева
39010 Милена Николаева
39011 Нонка Георгиева
39012 Силва Христова
39013 Тихомир Върбанов
43000 СЛИВЕН
43001 Андрей Едрев
43002 Валентина Стефанова
43003 Ваня Славова
43004 Галина Георгиева
43005 Галина Забунова
43006 Георги Калончев
43007 Димитър Назъров
43008 Динко Паскалев
43009 Дияна Петрова
43010 Добринка Добрева
43011 Елена Миткова
43012 Емилия Чобанова
43013 Здравка Дачева
43014 Искра Косева
43015 Йовка Петкова
43016 Красимира Бакалова
43017 Красимира Гинчева
43018 Любка Костова
43019 Мария Иванова
43020 Мария Кавръкова
43021 Марияна Хаджиминова
43022 Нели Манева
43023 Пенка Русева
43024 Росица Перендибазова
43025 Соня Славова
43026 Таня Славова
43027 Татяна Дейчева
44000 СМГ
44001 Линка Кабакчиева
44002 Александър Александров
44003 Ана Илиева
44004 Ани Ангелова-Новоселска
44005 Антоан Тонев
44006 Боголюб Симов
44007 Ваня Данова
44008 Велина Иванова
44009 Гергана Добрева
44010 Даяна Давидова
44011 Детелина Донева
44012 Дима Слабакова
44013 Елена Киселова
44014 Елза Алексиева-Йорданова
44015 Емилия Гигова
44016 Зоя Савова
44017 Иван Георгиев
44018 Иван Симеонов
44019 Иванка Зангочева-Бакалова
44020 Ивац Даков
44021 Илиана Цветкова
44022 Илия Костов
44023 Кристина Бойчева
44024 Линка Кабакчиева
44025 Лъчезар Митрев
44026 Мария Томова
44027 Маряна Кацарска
44028 Мона Генева
44029 Надежда Буюклиева
44030 Надя Кръстева
44031 Пламен Гостев
44032 Румяна Караджова
44033 Светла Ганева
44034 Стефан Атанасов
44035 Стойчо Стоев
44036 Явор Минков
45000 СМОЛЯН
45001 Анна Камбарева
45002 Ангел Чекичев
45003 Даниела Дурджева
45004 Добринка Цолова
45005 Захаринка Белева
45006 Здравка Данева
45007 Ирен Стайкова
45008 Йорданка Хаимова
45009 Красимир Парунов
45010 Милка Терзийска
45011 Северина Соколова
45012 Силвия Кабакова
45013 Силвия Хусева
45014 Снежана Сувариева
45015 Соня Проданова
45016 Сузана Лимонова
45017 Тодор Сотиров
45018 Цветан Каменарски
47000 СТАРА ЗАГОРА "Иван Салабашев"
47001 Стоянка Вълчева
47002 Евтим Кънчев - почетен член
47003 Методи Алексиев - почетен член
47004 Атанас Баджаков
47005 Васил Георгиев
47006 Венета Харизанова
47007 Весела Димитрова
47008 Галя Енева
47009 Галя Узунова
47010 Ганка Димова
47011 Даниела Иванова
47012 Диана Атанасова
47013 Динка Тодорова
47014 Динка Далакова
47015 Диян Тодоров
47016 Евгения Кайракова
47018 Емануил Узунов
47019 Живка Недялкова
47020 Иван Манев
47021 Калинка Стаматова
47022 Мария Танева
47023 Марияна Петкова
47024 Марияна Пенчева
47026 Мира Христозова
47027 Нели Йовкова
47028 Николина Стоянова
47029 Павлина Христова
47030 Пенка Парапанова
47031 Петър Михалев
47032 Радостин Кънчев
47033 Ренета Гичева
47034 Румяна Стайкова
47035 Румяна Братоева
47036 Славка Колева
47037 Стефка Кочева
47039 Стоянка Робакова
47040 Таня Узунова
47041 Таня Картулева
47042 Юлиян Цветков
48000 ТЪРГОВИЩЕ
48001 Светлана Косева
48002 Бисра Ахмедова
48003 Блага Вълчева
48004 Венка Петрова
48005 Виолета Драганова
48006 Галина Костадинова
48007 Гошо Вълчев
48008 Дарина Стоянова
48009 Дарина Петрова
48010 Дарина Костова
48011 Илиана Димитрова
48012 Йонка Генова
48013 Кремена Петкова
48014 Маргарита Гаджовска
48015 Мариана Десподова
48016 Мария Илиева
48017 Маруся Якова
48018 Петранка Иванова
48019 Рафи Ахмедов
48020 Светлана Николова
48021 Свилена Димитрова
48022 Селиме Ибрям
48023 Стилиана Станоева
48024 Тюркян Исуфова
48025 Фани Алексндрова
50000 ХАСКОВО
50001 Юлия  Кръстева 
50002 Дойчо Кръстев – почетен член
50003 Ангелина Митева
50004 Анелия Цолова
50005 Валентина Мерджанова
50006 Ваня Гочева
50007 Виолета Гочева
50008 Виолета Димитрова
50009 Габриела Христонова
50010 Гергана Генова
50011 Гергана Петрова
50012 Даниела Цветкова
50013 Денислав Маринов
50014 Диян Еков
50015 Добромира Иванова
50016 Донка Генева
50017 Ели Шубинова
50018 Ели Видева
50019 Златка Христова
50020 Ивелина Шумакова
50021 Ирина Сиртова
50022 Коля Петрова
50023 Майя Карева
50024 Минка Киркова
50025 Недялка Васева
50026 Павлина Краева
50027 Петя Христонова
50028 Таня Манолова
50029 Татяна Клисарова
50030 Янка Коемджиева-Николова
51000 ШУМЕН
51001 Бистра Неделчева Вацова
51002 Айнур Али
51003 Албена Иванова-Неделчева
51004 Антоанета Ковачева
51005 Ася Попова
51006 Вежди Хасанов
51007 Галина Теодосиева
51008 Георги Нейков
51009 Дамян Анев
51010 Данаил Петков
51011 Даниела Лазарова
51012 Десислава Борисова
51013 Десислава Гинева
51014 Добринка Добрева
51015 Донка Аргирова
51016 Елеонора Йорданова
51017 Емне Караташ
51018 Захари Николов
51019 Звезделина Ганчева
51020 Здравко Петров
51021 Ивайло Димитров
51022 Красимир Харизанов
51023 Красимир Кордов
51024 Лейля Басриева
51025 Лилия Дечкова
51026 Мариана Пенева
51027 Мехмед Коджа
51028 Мирослав Колев
51029 Наталия Павлова
51030 Нели Иванова
51031 Радка Русева
51032 Росен Русев
51033 Светлозар Славов
51034 Славка Михайлова
51035 Станаила Нейкова-Карагаева
51036 Станимир Железов
51037 Стела Велева
51038 Христо Христов
52000 ЯМБОЛ
52001 Галина Светичкова
52002 Ана Илиева
52003 Анна Богданова-Чамова
52004 Антоанета Иванова
52005 Галина Кънева
52006 Георги Георгиев
52007 Диана Георгиева
52008 Дора Илиева
52009 Евгений Иванов
52010 ЕкатеринаСтанкова  Кунева
52011 Иван Тодоров
52012 Лиляна Танкова
52013 Мариета Вълкова
52014 Марин Димитров
52015 Петя Деноваска
52016 Руска Костова
52017 Сийка Димитрова
52018 Стефанка Минкова
52019 Цеца Комитова
53000 ИНДИВИДУАЛНИ
53001 Александър Людмилов Евтимов
53002 Миглена Иванова Иванова
54000 МАТЕМАТИЧЕСКА КНИЖНИНА
54001 София Димитрова
54002 Ани Търсанкова
54003 Дора Маринкева
54004 Николина Георгиева
54005 Пенка Бозарова
54006 Радост Христова
54007 Слави Кадиев
54008 Таня Луканова
54009 Юлия Нинова
54011 Юлияна Гарчева
55000 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
55001 Стефка Буюклиева
55002 Александър Андонов
55003 Виктория Бенчева
55004 Десислава Георгиева
55005 Димитър Цветков
55006 Елена Иванова
55007 Жоржета Ангелова
55008 Златко Върбанов
55009 Ивайло Дончев
55010 Иванка Георгиева
55011 Илия Буюклиев
55012 Любомир Христов
55013 Мария Пашинска
55014 Мария Джумалиева-Стоева
55015 Николай Колев
55016 Паскал Пиперков
55017 Ралица Ангелова-Славова
55018 Росен Ангелов
55019 Светлана Топалова
55020 Стела Банчева
55022 Тихомир Трифонов
55023 Тодор Тодоров
55024 Цветанка Георгиева-Трифонова
Юлиана Дошкова-Тодорова
57000 ПЛЕВЕН-ЦЕНТЪР
57001 Цветослава Горанова
57002 Албена Ангелова
57003 Ани Петрова
57004 Валентина Петрова
57005 Валерия Митева
57006 Валя Личева
57007 Вили Заркова
57008 Галя Радева
57009 Даниела Китева
57010 Диана Николова
57011 Диана Йончева
57012 Димитър Митев
57013 Евелина Ницова
57014 Елка Станчева
57015 Ивайло Лачев
57016 Йончо Йончев
57017 Калинка Кирилова
57018 Клавдия Иванова
57019 Красимира Найденова-Гетова
57020 Лидия Веселинова
57021 Людмила Ванкова
57022 Маргарита Нейкова
57023 Мария Русева
57024 Михаела Христова
57025 Нели Георгиева
57026 Снежанка Лишкова
57027 Станка Ненчева
57028 Христинка Пеева
60000 ДИРЕКТОРИ НА МГ, ПМГ И ППМГ
60001 Ивайло Ушагелов
60002 Венцислав Георгиев
60003 Веселина Карапеева
60004 Галина Бобева
60005 Емилия Грозданова
60006 Ивайло Старибратов
60007 Ирена Борисова
60008 Марияна Милева
60009 Николай Каращранов
60010 Павлин Петков
60011 Соня Димова
60012 Цветана Кюмюрджиева
61000 ПЧМГ
61001 Ирина Шаркова
61002 Антоанета Стоянова
61003 Галя Пенчева
61004 Добри Данков
61005 Люба Конова
61006 Петя Тодорова
61007 Радостина Цветкова
61008 Светлана Илионова
61009 Соня Божилова
61010 Таня Стоева