INIS Series: Онлайн поредица на интердисциплинарната научна мрежа - Информационно общество

logo of INIS Series

INIS Series, 2022, специално издание, ISSN: 2815-4231

корицаРедколегия

Главни редактори
Галина Богданова
Светослав Косев

Техически редактори
Николай Ноев
Мирена Тодорова-Екмекджи


Първи страници и съдържание

PDF файл
Страници: 00-10


Раздел: Изкуство

PDF файл
Страница: 11


Даниел С. Терзиев
    "Абагарът" на Филип Станиславов: от амулета до гравюрата
01

Още детайли     PDF файл
Страници: 12-19


Даниел С. Терзиев
    Двете музи на Петранка Кац
02

Още детайли     PDF файл
Страници: 20-29


Илкер Даналов
    Ролята на мита в творчеството на Марк Ротко
03

Още детайли     PDF файл
Страници: 30-54


Илкер Даналов
    Анализ на смисловата натовареност в образа на черен квадрат при някои произведения от история на изкуството
04

Още детайли     PDF файл
Страници: 55-77


Ренета Д. Павлова
    Творчеството на професор Владимир Иванов, ключова роля за развитието на българския авангард през късния социализъм
05

Още детайли     PDF файл
Страници: 78-95


Раздел: Живо културно наследство: опазване, практики, информационни технологии

PDF файл
Страница: 96


Протойерей Венцислав Попиванов
    Омилетичното културно наследство и съвременната проповедническа практика
06

Още детайли     PDF файл
Страници: 97-112


Велина Тонева
    Българското културно наследство и иновативните практики на прицърковното образование
07

Още детайли     PDF файл
Страници: 113-128


Силвана Павлова
    Преодоляване на проблемите на достъпността до църковното културно наследство за подрастващи с увреден слух чрез специализирано опазване, представяне и дигитализация
08

Още детайли     PDF файл
Страници: 129-145


Галина Богданова, Лиана Гълъбова, Мирена Тодорова
    Дигитална достъпност до историята на общността чрез визуализиране на генеалогичната информация
09

Още детайли     PDF файл
Страници: 146-163


Фабио Аштар Теларико
    Западът чете Югоизтока: (не)благодарност в католическите и православните политически теологии
10

Още детайли     PDF файл
Страници: 164-181


Иван Вълков
    Теопсихологическа интерпретация на стреса
11

Още детайли     PDF файл
Страници: 182-196


Таня Глухчева
    Ролята на жената в съвременния свят
12

Още детайли     PDF файл
Страници: 197-205